สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอป่าโมก

หน้าแรก » สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอป่าโมก
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม ตำนานพระนอนพูดได้ และเป็น 1 ใน 7 วัด พระใหญ่ในที่อ่างทอง
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ