สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง

หน้าแรก » จังหวัดเชียงราย » อำเภอแม่ฟ้าหลวง
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง โดยเป็นที่สักการะของผู้คนบนดอยแม่สลอง และนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมายังดอยแม่สลอง
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ