สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอปากช่อง

หน้าแรก » จังหวัดนครราชสีมา » อำเภอปากช่อง
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม(วัดหลวงพ่อขาว)

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม(วัดหลวงพ่อขาว)

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยู่บริเวณเขาสีเสียดอ้า หมู่บ้านกลางดง มีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาว ขนาดใหญ่ ชื่อว่า พระพุทธสกลสีมามงคล สามารถมองเห็นได้แต่ไกลแม้จากบนถนนมิตรภาพ ด้วยขนาดใหญ่ขององค์พระพุทธรูป
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ