สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอแม่วงก์

หน้าแรก » จังหวัดนครสวรรค์ » อำเภอแม่วงก์
เขาโมโกจู

เขาโมโกจู

อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เป็นยอดเขาสูงที่สุด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นขุนเขาที่มีความหนาวเย็น บนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้สนใจจะไปสัมผัสยอดเขาโมโกจูต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพราะทางเดินขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ