สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเขาค้อ

หน้าแรก » จังหวัดเพชรบูรณ์ » อำเภอเขาค้อ
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น ฤดูหนาวอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเย็น มีรีสอร์ทที่พักให้เลือกมากมาย กระจายตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งทุกตำบลจะอยู่บนภูเขาทั้งหมด
วัดผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้ว

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 13 รายการ