สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอศรีสัชนาลัย

หน้าแรก » สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอศรีสัชนาลัย
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 20 รายการ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้