ร่วมสืบสานงานประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าแรก » แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและข่าวสารกิจกรรม » ร่วมสืบสานงานประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

ประเพณีรับบัว

          เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในอดีต มีชาวบ้าน ที่เป็นชาวไทย ชาวลาว และชาวรามัญ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ประกอบอาชีพแตกต่างกันไป ต่อมาได้ช่วยกันพัฒนา พื้นที่รกร้าง ลำคลองอซึ่งเต็มไปด้วย ต้นอ้อ กอแขม และ วัชพืชต่างๆ มากมาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม ส่วนทางทิศใต้นั้นมีป่าล้อมรอบ น้ำมีสภาพเป็นน้ำเค็ม และทางทิศเหนือมีบึงใหญ่ที่มีบัวงอกงามอย่างหนาแน่นทั่วทั้งบริเวณ

ร่วมสืบสานงานประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

          ดังนั้นชาวไทย ชาวลาวและชาวรามัญ จึงได้ร่วมกันพัฒนาผืนดินแห่งนี้เรื่อยมา จนมาบรรจบกันที่ทางสามแยก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ประกอบด้วย ปากน้ำลำคลอง 3 สาย ได้แก่ คลองสลุด คลองชวดลากข้าว และคลอดลาดกระบัง

          ต่อมา ชาวรามัญที่แยกไปประกอบอาชีพ ณ คลองลาดกระบัง เริ่มมีรายได้และผลผลิตตกต่ำ เนื่องมาจากปัญหาศัตรูพืช นกหนูชุกชุม เข้ามาทำลายพืชผลเกตรกรรม จึงอพยพกลับสู่ถิ่นฐานเดิม คือฝั่งบ้านปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำหนดการเดินทางในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 พร้อมกับเก็บดอกบัวหลวงบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมบูชา พระคาถาพัน และได้บอกกับชาวไทยที่สนิทสนมว่า เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ในปีต่อๆไป ขอให้คนไทยทั้งหลาย ช่วยกันเก็บดอกบัวหลวงไปไว้ ณ วัด หลวงพ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน) สำหรับมอบให้พวกตนชาวรามัญ เพื่อนำไปเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาต่อไป และด้วยน้ำใจที่คนไทยมีต่อชาวรามัญ จึงมีความยินดีที่จะทำตามที่ชาวรามัญได้ขอเอาไว้ หลังจากชาวรามัญได้พากันกราบนมัสการหลวงพ่อโต และอัญเชิญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไปด้วย แล้วจึงลากลับบ้านปากลัด เพื่อนำดอกบัวไปบูชาพระพันคาถา ที่ปากลัดต่อไป

          ดังนั้น ในปีต่อๆมา เมื่อครบกำหนดวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ชาวไทยจะเก็บดอกบัวมาไว้ที่วัดหลวงพ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน) ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับชาวรามัญ ซึ่งชาวรามัญจะเดินทางมารับดอกบัวเหล่านั้นในเวลา 3.00 - 5.00 น. และคนไทยก็ได้จัดเตรียมขนมคาวหวานนานาชนิดไว้สำหรับต้อนรับ เมื่ออิ่มหนำสำราญแล้ว ชาวรามัญจะนำดอกบัวเข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตในวิหารวัด และอัญเชิญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านด้วย เพื่อเป็นสิริมงคล และนำดอกบัวอีกจำนวนหนึ่ง กลับไปบูชาพระคาถาพันอีกด้วย และประเพณีอันดีงานนี้ได้สืบทอดกันมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้

           วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง ได้ร่วมสักการบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง

ในปี 2562 นี้ กำหนดการงานประเพณีรับบัว คือ

08 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. - พิธีเปิดประเพณีรับบัว (ราชาแห่งฤกษ์)

10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. - ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางรถ

11 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. - ตักบาตรทางเรือ

                         เวลา 08.00 น. - ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางเรือ

                         เวลา 09.30 น. - การแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทาน

12 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. - พิธีโยนบัว สักการะองค์หลวงพ่อโต

                                                 และชมขบวนเรือสวยงาม

13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. - ทำบุญออกพรรษา

14 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. - ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

 

ประเพณีรับบัว

          เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในอดีต มีชาวบ้าน ที่เป็นชาวไทย ชาวลาว และชาวรามัญ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ประกอบอาชีพแตกต่างกันไป ต่อมาได้ช่วยกันพัฒนา พื้นที่รกร้าง ลำคลองอซึ่งเต็มไปด้วย ต้นอ้อ กอแขม และ วัชพืชต่างๆ มากมาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม ส่วนทางทิศใต้นั้นมีป่าล้อมรอบ น้ำมีสภาพเป็นน้ำเค็ม และทางทิศเหนือมีบึงใหญ่ที่มีบัวงอกงามอย่างหนาแน่นทั่วทั้งบริเวณ

ร่วมสืบสานงานประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

          ดังนั้นชาวไทย ชาวลาวและชาวรามัญ จึงได้ร่วมกันพัฒนาผืนดินแห่งนี้เรื่อยมา จนมาบรรจบกันที่ทางสามแยก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ประกอบด้วย ปากน้ำลำคลอง 3 สาย ได้แก่ คลองสลุด คลองชวดลากข้าว และคลอดลาดกระบัง

          ต่อมา ชาวรามัญที่แยกไปประกอบอาชีพ ณ คลองลาดกระบัง เริ่มมีรายได้และผลผลิตตกต่ำ เนื่องมาจากปัญหาศัตรูพืช นกหนูชุกชุม เข้ามาทำลายพืชผลเกตรกรรม จึงอพยพกลับสู่ถิ่นฐานเดิม คือฝั่งบ้านปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำหนดการเดินทางในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 พร้อมกับเก็บดอกบัวหลวงบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมบูชา พระคาถาพัน และได้บอกกับชาวไทยที่สนิทสนมว่า เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ในปีต่อๆไป ขอให้คนไทยทั้งหลาย ช่วยกันเก็บดอกบัวหลวงไปไว้ ณ วัด หลวงพ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน) สำหรับมอบให้พวกตนชาวรามัญ เพื่อนำไปเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาต่อไป และด้วยน้ำใจที่คนไทยมีต่อชาวรามัญ จึงมีความยินดีที่จะทำตามที่ชาวรามัญได้ขอเอาไว้ หลังจากชาวรามัญได้พากันกราบนมัสการหลวงพ่อโต และอัญเชิญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไปด้วย แล้วจึงลากลับบ้านปากลัด เพื่อนำดอกบัวไปบูชาพระพันคาถา ที่ปากลัดต่อไป

          ดังนั้น ในปีต่อๆมา เมื่อครบกำหนดวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ชาวไทยจะเก็บดอกบัวมาไว้ที่วัดหลวงพ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน) ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับชาวรามัญ ซึ่งชาวรามัญจะเดินทางมารับดอกบัวเหล่านั้นในเวลา 3.00 - 5.00 น. และคนไทยก็ได้จัดเตรียมขนมคาวหวานนานาชนิดไว้สำหรับต้อนรับ เมื่ออิ่มหนำสำราญแล้ว ชาวรามัญจะนำดอกบัวเข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตในวิหารวัด และอัญเชิญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านด้วย เพื่อเป็นสิริมงคล และนำดอกบัวอีกจำนวนหนึ่ง กลับไปบูชาพระคาถาพันอีกด้วย และประเพณีอันดีงานนี้ได้สืบทอดกันมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้

           วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง ได้ร่วมสักการบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง

ในปี 2562 นี้ กำหนดการงานประเพณีรับบัว

08 ตุลาคม 2562

เวลา 10.30 น. - พิธีเปิดประเพณีรับบัว (ราชาแห่งฤกษ์)

10 ตุลาคม 2562

เวลา 08.00 น. - ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางรถ

11 ตุลาคม 2562

เวลา 06.00 น. - ตักบาตรทางเรือ

เวลา 08.00 น. - ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางเรือ

เวลา 09.30 น. - การแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทาน

12 ตุลาคม 2562

เวลา 07.00 น. - พิธีโยนบัว สักการะองค์หลวงพ่อโตและชมขบวนเรือสวยงาม

13 ตุลาคม 2562

เวลา 10.30 น. - ทำบุญออกพรรษา

14 ตุลาคม 2562 เวลา 

10.30 น. - ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

 

สถานที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นๆ

แนะนำ 8 พระนอนองค์ใหญ่ ไหว้พระ ทำบุญ เสริมมงคล

แนะนำ 8 พระนอนองค์ใหญ่ ไหว้พระ ทำบุญ เสริมมงคล

ในประเทศไทยนั้น มีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) อยู่เป็นจำนวนมาก เราขอแนะนำ 8 พระนอนองค์ใหญ่ ทำบุญ เสริมมงคล
เที่ยววัดทำบุญ 7 พระใหญ่ จังหวัดอ่างทอง

เที่ยววัดทำบุญ 7 พระใหญ่ จังหวัดอ่างทอง

ใครหลายๆคนอาจจะอยากหาที่เที่ยวในช่วงวันหยุดอันแสนสั้น เราขอแนะนำ ทำบุญไหว้พระในจังหวัดอ่างทอง ที่ใครหลายอาจเคยผ่าน ไม่เคยแวะ แต่รู้หรือไม่ว่าจังหวัดอ่างทองนี้ มีวัดพระใหญ่อยู่ด้วย เราขอแนะนำ 7 วัดพระใหญ่ ให้ได้ทำบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วย
กรุงเทพฯ ไป ทองผาภูมิ มุ่งสู่ ปิล็อก โลกสวยในงบ 1500.- เที่ยวได้จริงหรอวะ???

กรุงเทพฯ ไป ทองผาภูมิ มุ่งสู่ ปิล็อก โลกสวยในงบ 1500.- เที่ยวได้จริงหรอวะ???

เริ่มเรื่องที่อยากไป เพราะแมร่งอ่านรีวิวนึง แล้วเกิดสงสัยว่า เฮ้ย!!!! ไปได้ไงวะ บางรีวิวใช้ไม่ถึงพัน???? ไม่กิน ไม่นอน เดินไปหรือไงวะเนี้ย จัดสิครับ รออะไร
พักผ่อน นอนชิลล์ ที่ "ไร่ทอฝัน" จังหวัดนครนายก

พักผ่อน นอนชิลล์ ที่ "ไร่ทอฝัน" จังหวัดนครนายก

ไร่ทอฝัน จังหวัดนครนายก มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ติดกับริมน้ำ เหมาะสำหรับพักผ่อนกางเต็นท์ ทำอาหารปิ้งย่าง ลงเล่นน้ำ หรือล่องแก่งได้อีกด้วย ที่นี่มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำสะดวกสบาย
รีวิวอุทยานแห่งชาติพุเตยและยอดเขาเทวดา หนึ่งเดียวในสุพรรณบุรี อยากวัดใจ ต้องไปลอง

รีวิวอุทยานแห่งชาติพุเตยและยอดเขาเทวดา หนึ่งเดียวในสุพรรณบุรี อยากวัดใจ ต้องไปลอง

ตะลุยเส้นทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ นอนกางเต็นท์ชมดาว ชมสายหมอกบนยอดเขาเทวดา และเรื่องเล่าหลอนๆชวนขนลุกอีกมากมาย
อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง "ปางอุ๋งสุพรรณ" สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแห่งใหม่ ใกล้กรุงเทพ

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง "ปางอุ๋งสุพรรณ" สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแห่งใหม่ ใกล้กรุงเทพ

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน - หินลาด สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ป่าเขา ผืนน้ำ ท้องฟ้า กางเต้นท์ หรือจะนอนบนแพ ก็มีให้บริการ เป็นสถานที่สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า ปางอุ๋ง สุพรรณ
8 ที่เที่ยวหน้าหนาวสุดฮอต

8 ที่เที่ยวหน้าหนาวสุดฮอต

เริ่มหน้าหนาวเข้า หลายๆคนเริ่มมองหาที่เที่ยวไว้ในใจเพื่อต้องการสัมผัสความหนาวกับไอเย็น ทะเลหมอก ชมความงดงามของธรรมชาติ ทางเราเลยขอแนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาวไว้ ดังนี้จ้า
ขับรถเที่ยวอยุธยา 1 วัน เช้าไปบ่ายก็กลับ

ขับรถเที่ยวอยุธยา 1 วัน เช้าไปบ่ายก็กลับ

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่แสนสั้น แทบจะไปเที่ยวไหนได้ไม่ไกลมากนัก บวกกับเงินในกระเป๋ามันช่างน้อยนิดเหลือเกิน งั้นแนะนำเลย สถานที่เที่ยวที่ใกล้ๆไปง่ายๆ ค่าใช้จ่ายไม่แพง ไปเช้าๆบ่ายแก่ๆก็กลับ นั้นก็คือ อยุธยา นั่นเอง
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้