วัดพระธาตุลำปางหลวง

หน้าแรก » จังหวัดลำปาง » อำเภอเกาะคา » วัดพระธาตุลำปางหลวง
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเมืองลำปาง เป็นที่ระลึกที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในจำนวนมาก ด้วยการประดิษฐานของศิลปะล้านนาและความเป็นโบราณ วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเกาะคา โดยมีระยะทางจากศูนย์กลางเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร

  • วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นสัญลักษณ์ของลำปางตั้งแต่ยุคโบราณ
  • วัดพระธาตุลำปางหลวง นับเป็นหนึ่งในวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
  • วัดนี้ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวด วัดนี้เริ่มสร้างในปีชวดและได้สมบูรณ์ในปีชวด
  • ภายในองค์พระเจดีย์มีพระเกศาและพระอัฐิธาตุ ซึ่งได้มาจากพระนลาฎข้างขวา และพระศอด้านหน้าและด้านหลัง

          วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ที่มีบันไดนาคเป็นเส้นทางที่นำขึ้นสู่ประตูโขง จากนั้นจะถึงวิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารน้ำแต้มและวิหารต้นแก้ว ด้านทิศตะวันตกมีวิหารละโว้และหอพระพุทธบาท ทางด้านใต้ขององค์พระธาตุมีวิหารพระพุทธและอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีประตูที่นำไปสู่เขตสังฆาวาส ที่ประกอบไปด้วยอาคารหอพระไตรปิฎก, กุฏิที่ใช้ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า, อาคารพิพิธภัณฑ์, และกุฏิสงฆ์.

วัดพระธาตุลำปางหลวง_1

ลักษณะสำคาญของพระธาตุลำปางหลวง

          วัดพระธาตุลำปางหลวง คือหนึ่งในที่เก็บเกี่ยวของประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันตั้งอยู่บริเวณเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร โดยที่บรรณานุกรมวาจาประวัติศาสตร์ระบุว่า พระนางจามเทวีเคยมีการมาไหว้วานและทำการซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้วัดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอลำปางที่มีความสวยงามยอดนิยมทั้งในด้านของสถาปัตยกรรม, ประติมากรรม, และจิตรกรรม นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นสถานที่ที่เก็บเอาพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพจากชาวลำปางและผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธทั่วไป

การเดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง

การเดินทางสู่วัดพระธาตุลำปางหลวง ในประเทศไทย สามารถทำได้ดังนี้

1. หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว, คุณสามารถเดินทางไปตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ซึ่งจะนำคุณถึงแยกที่มีไฟแดงที่ตัวอำเภอเกาะคา. เมื่อถึงที่นั้น, คุณจะต้องเลี้ยวเข้าไปในทิศทางอำเภอเกาะคา จนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา. จากนั้น, คุณจะต้องเลี้ยวขวาและเดินทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึงทางแยกที่จะนำคุณไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง อีกประมาณ 1 กิโลเมตร

2. หากใช้รถโดยสาร, คุณสามารถเลือกใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าที่ถนนรอบเวียงใกล้ตลาดออมสิน

          วัดพระธาตุลำปางหลวง หรือ วัดพระบรมธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง คือวัดที่มีชื่อเสียงและสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารที่วัดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเฝ้าชมพระธาตุชั้นเอกที่สูงและงดงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัด และเป็นที่รู้จักในท้องถิ่น

          วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเมืองลำปาง เป็นที่ระลึกที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในจำนวนมาก ด้วยการประดิษฐานของศิลปะล้านนาและความเป็นโบราณ วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเกาะคา โดยมีระยะทางจากศูนย์กลางเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร

  • วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นสัญลักษณ์ของลำปางตั้งแต่ยุคโบราณ
  • วัดพระธาตุลำปางหลวง นับเป็นหนึ่งในวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
  • วัดนี้ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวด วัดนี้เริ่มสร้างในปีชวดและได้สมบูรณ์ในปีชวด
  • ภายในองค์พระเจดีย์มีพระเกศาและพระอัฐิธาตุ ซึ่งได้มาจากพระนลาฎข้างขวา และพระศอด้านหน้าและด้านหลัง

          วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ที่มีบันไดนาคเป็นเส้นทางที่นำขึ้นสู่ประตูโขง จากนั้นจะถึงวิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารน้ำแต้มและวิหารต้นแก้ว ด้านทิศตะวันตกมีวิหารละโว้และหอพระพุทธบาท ทางด้านใต้ขององค์พระธาตุมีวิหารพระพุทธและอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีประตูที่นำไปสู่เขตสังฆาวาส ที่ประกอบไปด้วยอาคารหอพระไตรปิฎก, กุฏิที่ใช้ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า, อาคารพิพิธภัณฑ์, และกุฏิสงฆ์.

วัดพระธาตุลำปางหลวง_1

ลักษณะสำคาญของพระธาตุลำปางหลวง

          วัดพระธาตุลำปางหลวง คือหนึ่งในที่เก็บเกี่ยวของประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันตั้งอยู่บริเวณเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร โดยที่บรรณานุกรมวาจาประวัติศาสตร์ระบุว่า พระนางจามเทวีเคยมีการมาไหว้วานและทำการซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้วัดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอลำปางที่มีความสวยงามยอดนิยมทั้งในด้านของสถาปัตยกรรม, ประติมากรรม, และจิตรกรรม นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นสถานที่ที่เก็บเอาพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพจากชาวลำปางและผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธทั่วไป

การเดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง

การเดินทางสู่วัดพระธาตุลำปางหลวง ในประเทศไทย สามารถทำได้ดังนี้

1. หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว, คุณสามารถเดินทางไปตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ซึ่งจะนำคุณถึงแยกที่มีไฟแดงที่ตัวอำเภอเกาะคา. เมื่อถึงที่นั้น, คุณจะต้องเลี้ยวเข้าไปในทิศทางอำเภอเกาะคา จนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา. จากนั้น, คุณจะต้องเลี้ยวขวาและเดินทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึงทางแยกที่จะนำคุณไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง อีกประมาณ 1 กิโลเมตร

2. หากใช้รถโดยสาร, คุณสามารถเลือกใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าที่ถนนรอบเวียงใกล้ตลาดออมสิน

          วัดพระธาตุลำปางหลวง หรือ วัดพระบรมธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง คือวัดที่มีชื่อเสียงและสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารที่วัดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเฝ้าชมพระธาตุชั้นเอกที่สูงและงดงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัด และเป็นที่รู้จักในท้องถิ่น

Tag : วัดพระธาตุลำปางหลวง, ประวัติศาสตร์พระธาตุลำปางหลวง, พระนางจามเทวี, สถาปัตยกรรมพระธาตุลำปางหลวง, พระแก้วดอนเต้า

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

วัดพุทธบาทสุทธาวาส

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ลักษณะเป็นผาหินสูงชัน มีความงดงามของทัศนียภาพและบรรยากาศที่งดงาม ประกอบกับเจดีย์สีทองที่สร้างอยู่บนภูเขาสูง
อุทยานแห่งชาติน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
บริเวณอุทยานฯ มีธารน้ำแร่ และโขดหินธรรมชาติแทรกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยที่ได้รับความนิยมสูง
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้