วัดพระธาตุลำปางหลวง

หน้าแรก » จังหวัดลำปาง » อำเภอเกาะคา » วัดพระธาตุลำปางหลวง
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 31 พฤษภาคม 2566

          วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเมืองลำปาง เป็นที่ระลึกที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในจำนวนมาก ด้วยการประดิษฐานของศิลปะล้านนาและความเป็นโบราณ วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเกาะคา โดยมีระยะทางจากศูนย์กลางเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร

  • วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นสัญลักษณ์ของลำปางตั้งแต่ยุคโบราณ
  • วัดพระธาตุลำปางหลวง นับเป็นหนึ่งในวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
  • วัดนี้ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวด วัดนี้เริ่มสร้างในปีชวดและได้สมบูรณ์ในปีชวด
  • ภายในองค์พระเจดีย์มีพระเกศาและพระอัฐิธาตุ ซึ่งได้มาจากพระนลาฎข้างขวา และพระศอด้านหน้าและด้านหลัง

          วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ที่มีบันไดนาคเป็นเส้นทางที่นำขึ้นสู่ประตูโขง จากนั้นจะถึงวิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารน้ำแต้มและวิหารต้นแก้ว ด้านทิศตะวันตกมีวิหารละโว้และหอพระพุทธบาท ทางด้านใต้ขององค์พระธาตุมีวิหารพระพุทธและอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีประตูที่นำไปสู่เขตสังฆาวาส ที่ประกอบไปด้วยอาคารหอพระไตรปิฎก, กุฏิที่ใช้ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า, อาคารพิพิธภัณฑ์, และกุฏิสงฆ์.

วัดพระธาตุลำปางหลวง_1

ลักษณะสำคาญของพระธาตุลำปางหลวง

          วัดพระธาตุลำปางหลวง คือหนึ่งในที่เก็บเกี่ยวของประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันตั้งอยู่บริเวณเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร โดยที่บรรณานุกรมวาจาประวัติศาสตร์ระบุว่า พระนางจามเทวีเคยมีการมาไหว้วานและทำการซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้วัดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอลำปางที่มีความสวยงามยอดนิยมทั้งในด้านของสถาปัตยกรรม, ประติมากรรม, และจิตรกรรม นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นสถานที่ที่เก็บเอาพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพจากชาวลำปางและผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธทั่วไป

การเดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง

การเดินทางสู่วัดพระธาตุลำปางหลวง ในประเทศไทย สามารถทำได้ดังนี้

1. หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว, คุณสามารถเดินทางไปตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ซึ่งจะนำคุณถึงแยกที่มีไฟแดงที่ตัวอำเภอเกาะคา. เมื่อถึงที่นั้น, คุณจะต้องเลี้ยวเข้าไปในทิศทางอำเภอเกาะคา จนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา. จากนั้น, คุณจะต้องเลี้ยวขวาและเดินทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึงทางแยกที่จะนำคุณไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง อีกประมาณ 1 กิโลเมตร

2. หากใช้รถโดยสาร, คุณสามารถเลือกใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าที่ถนนรอบเวียงใกล้ตลาดออมสิน

          วัดพระธาตุลำปางหลวง หรือ วัดพระบรมธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง คือวัดที่มีชื่อเสียงและสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารที่วัดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเฝ้าชมพระธาตุชั้นเอกที่สูงและงดงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัด และเป็นที่รู้จักในท้องถิ่น

          วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเมืองลำปาง เป็นที่ระลึกที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในจำนวนมาก ด้วยการประดิษฐานของศิลปะล้านนาและความเป็นโบราณ วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเกาะคา โดยมีระยะทางจากศูนย์กลางเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร

  • วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นสัญลักษณ์ของลำปางตั้งแต่ยุคโบราณ
  • วัดพระธาตุลำปางหลวง นับเป็นหนึ่งในวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
  • วัดนี้ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวด วัดนี้เริ่มสร้างในปีชวดและได้สมบูรณ์ในปีชวด
  • ภายในองค์พระเจดีย์มีพระเกศาและพระอัฐิธาตุ ซึ่งได้มาจากพระนลาฎข้างขวา และพระศอด้านหน้าและด้านหลัง

          วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ที่มีบันไดนาคเป็นเส้นทางที่นำขึ้นสู่ประตูโขง จากนั้นจะถึงวิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารน้ำแต้มและวิหารต้นแก้ว ด้านทิศตะวันตกมีวิหารละโว้และหอพระพุทธบาท ทางด้านใต้ขององค์พระธาตุมีวิหารพระพุทธและอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีประตูที่นำไปสู่เขตสังฆาวาส ที่ประกอบไปด้วยอาคารหอพระไตรปิฎก, กุฏิที่ใช้ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า, อาคารพิพิธภัณฑ์, และกุฏิสงฆ์.

วัดพระธาตุลำปางหลวง_1

ลักษณะสำคาญของพระธาตุลำปางหลวง

          วัดพระธาตุลำปางหลวง คือหนึ่งในที่เก็บเกี่ยวของประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันตั้งอยู่บริเวณเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร โดยที่บรรณานุกรมวาจาประวัติศาสตร์ระบุว่า พระนางจามเทวีเคยมีการมาไหว้วานและทำการซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้วัดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอลำปางที่มีความสวยงามยอดนิยมทั้งในด้านของสถาปัตยกรรม, ประติมากรรม, และจิตรกรรม นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นสถานที่ที่เก็บเอาพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพจากชาวลำปางและผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธทั่วไป

การเดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง

การเดินทางสู่วัดพระธาตุลำปางหลวง ในประเทศไทย สามารถทำได้ดังนี้

1. หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว, คุณสามารถเดินทางไปตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ซึ่งจะนำคุณถึงแยกที่มีไฟแดงที่ตัวอำเภอเกาะคา. เมื่อถึงที่นั้น, คุณจะต้องเลี้ยวเข้าไปในทิศทางอำเภอเกาะคา จนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา. จากนั้น, คุณจะต้องเลี้ยวขวาและเดินทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึงทางแยกที่จะนำคุณไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง อีกประมาณ 1 กิโลเมตร

2. หากใช้รถโดยสาร, คุณสามารถเลือกใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าที่ถนนรอบเวียงใกล้ตลาดออมสิน

          วัดพระธาตุลำปางหลวง หรือ วัดพระบรมธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง คือวัดที่มีชื่อเสียงและสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารที่วัดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเฝ้าชมพระธาตุชั้นเอกที่สูงและงดงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัด และเป็นที่รู้จักในท้องถิ่น

Tag : วัดพระธาตุลำปางหลวง, ประวัติศาสตร์พระธาตุลำปางหลวง, พระนางจามเทวี, สถาปัตยกรรมพระธาตุลำปางหลวง, พระแก้วดอนเต้า

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

วัดพุทธบาทสุทธาวาส

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ลักษณะเป็นผาหินสูงชัน มีความงดงามของทัศนียภาพและบรรยากาศที่งดงาม ประกอบกับเจดีย์สีทองที่สร้างอยู่บนภูเขาสูง
อุทยานแห่งชาติน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
บริเวณอุทยานฯ มีธารน้ำแร่ และโขดหินธรรมชาติแทรกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยที่ได้รับความนิยมสูง
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้