วัดพระธาตุช่อแฮ

หน้าแรก » จังหวัดแพร่ » อำเภอเมืองแพร่ » วัดพระธาตุช่อแฮ
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 31 พฤษภาคม 2566

          วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่เก่าแก่และทรงศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดแพร่ ที่ตั้งของวัดนี้อยู่ที่หมู่บ้านช่อแฮ ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ที่นี่จึงถูกเรียกว่าเป็น "พระอารามหลวง" ซึ่งในความหมายเป็นวัดที่สำคัญและมีฐานะเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจังหวัดแพร่ต้องมาเยี่ยมชมและมาประทับใจด้วยความงดงามและความประวัติศาสตร์ของวัดนี้

          พระธาตุช่อแฮ เป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัด มีรูปลักษณ์สูงสลีที่มีศิลปะแบบเชียงแสน ซึ่งเป็นศิลปะในยุคล้านนาที่มีลักษณะเด่นคือเจดีย์แปดเหลี่ยม ก่อสร้างด้วยไม้สิบสองและตกแต่งด้วยทองคำแท้ พระธาตุมีความสูงทั้งหมด 33 เมตร และมีฐานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 11 เมตร

วัดพระธาตุช่อแฮ_1

วัดพระธาตุช่อแฮ_2

          การก่อสร้างของพระธาตุนี้ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและละเอียดยิบ มีฐานเขียงสี่เหลี่ยมเป็นชั้นแรก ต่อด้วยฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยมสามชั้น แล้วเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยมที่ลดชั้นลดระดับขึ้นมาเป็นจำนวนเจ็ดชั้น ต่อด้วยบัวระฆัง แล้วถึงหน้ากระดาน ที่มีระฆังแปดเหลี่ยมอยู่ทางบนสุด ส่วนยอดฉัตรถูกตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนาที่ลงตัวและสวยงาม

          องค์พระธาตุนี้มีรั้วเหล็กรอบด้าน และมีประตูเข้าออกทั้งหมดสี่ประตู ที่แต่ละประตูนั้นยังมีการสร้างซุ้มที่มีลักษณะเป็นปราสาทล้านนา ทั้งสี่ประตูนี้ทำให้รูปลักษณ์ของวัดพระธาตุช่อแฮนี้มีความสวยงามและล้ำค่าจนทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมต้องประทับใจอย่างยิ่ง

วัดพระธาตุช่อแฮ_3

          องค์พระธาตุช่อแฮ คือ เจดีย์ที่สร้างโดยใช้ลักษณะศิลปะแบบเชียงแสน ที่สำคัญคือมีรูปร่างทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง และถูกปิดเททองดอกบวบหรือทองจังโก ทำให้มีความงามที่สวยงามและหรูหรา องค์พระธาตุที่สูงทั้งหมด 33 เมตร ส่วนฐานของเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีความกว้างที่แต่ละด้านคือ 11 เมตร

         องค์พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนฐานเขียงทรงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ซึ่งถือเป็นฐานอันแรก ก่อนที่จะต่อด้วยฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม 3 ชั้นรองรับ และต่อด้วยฐานบัวคว่ำ และชุดท้องไม้แปดเหลี่ยม ทั้งหมดเรียงสลับซ้อนกัน 7 ชั้น เมื่อสูงขึ้นจะพบกับบัวระฆังที่เป็น 1 ชั้น และตามด้วยหน้ากระดาน 1 ชั้น ส่วนสุดยอดของเจดีย์เป็นรูประฆังแปดเหลี่ยม ขึ้นไปอีกจะพบบัลลังก์ที่ย่อมุมไม้สิบสอง และปล้องไฉน ยอดฉัตรเด่นด้วยการประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนล้านนา ทำให้เห็นความลำลักของสิ่งประดิษฐ์

          รอบๆ องค์พระธาตุนี้ยังมีรั้วเหล็กเส้นใหญ่ 4 ทิศ สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสวยงาม ภายในมี 4 ประตูสำหรับผู้เข้าออก และทุกประตูนั้นจะได้รับการสร้างซุ้มปราสาทล้านนาที่สวยงามและทันสมัย ทำให้การสร้างเจดีย์นี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภูมิใจที่สุด

วัดพระธาตุช่อแฮ_4

วัดพระธาตุช่อแฮ_5

วัดพระธาตุช่อแฮ_6

การเดินทางมาเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮ

        การเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศและความสงบของวัดพระธาตุช่อแฮเริ่มต้นที่ถนนสายหลัก - ถนนช่อแฮ ซึ่งอยู่ในส่วนใจกลางของอำเภอเมืองแพร่ และเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านทุ่ง ถนนช่อแฮที่เริ่มจากสี่แยกบ้านทุ่ง ไม่เพียงเป็นสี่แยกที่สำคัญของเมืองแพร่ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ได้ค้นพบวัดพระธาตุช่อแฮ

        เมื่อคุณยืนอยู่ที่สี่แยกบ้านทุ่ง จากนั้นก็เริ่มเดินทางเข้าสู่ถนนช่อแฮ, มันจะพาคุณผ่านสถานที่หลายๆ ที่สำคัญในเมืองแพร่, ได้แก่ โรงพยาบาลแพร่ และสนามบินจังหวัดแพร่. ต่อจากนั้นคุณจะผ่านหมู่บ้านที่ริมถนนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชาวพื้นเมือง, นั่นคือ หมู่บ้านเหล่า, หมู่บ้านนาจักร, หมู่บ้านแต (กวีรัตน์) และหมู่บ้านมุ้ง

        ที่สุดคุณก็จะถึงวัดพระธาตุช่อแฮ, ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งเป็นจุดหมายที่สุดของการเดินทางนี้ และระยะทางที่คุณต้องเดินทางมาจากตัวเมืองจังหวัดแพร่จะเท่ากับ 9 กิโลเมตร การเดินทางนี้ไม่เพียงแค่ทำให้คุณได้พบกับวัดพระธาตุช่อแฮ แต่ยังทำให้คุณได้เดินทางผ่านและสัมผัสกับวิถีชีวิตและสถานที่ต่างๆ ของเมืองแพร่

          วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่เก่าแก่และทรงศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดแพร่ ที่ตั้งของวัดนี้อยู่ที่หมู่บ้านช่อแฮ ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ที่นี่จึงถูกเรียกว่าเป็น "พระอารามหลวง" ซึ่งในความหมายเป็นวัดที่สำคัญและมีฐานะเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจังหวัดแพร่ต้องมาเยี่ยมชมและมาประทับใจด้วยความงดงามและความประวัติศาสตร์ของวัดนี้

          พระธาตุช่อแฮ เป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัด มีรูปลักษณ์สูงสลีที่มีศิลปะแบบเชียงแสน ซึ่งเป็นศิลปะในยุคล้านนาที่มีลักษณะเด่นคือเจดีย์แปดเหลี่ยม ก่อสร้างด้วยไม้สิบสองและตกแต่งด้วยทองคำแท้ พระธาตุมีความสูงทั้งหมด 33 เมตร และมีฐานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 11 เมตร

วัดพระธาตุช่อแฮ_1

วัดพระธาตุช่อแฮ_2

          การก่อสร้างของพระธาตุนี้ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและละเอียดยิบ มีฐานเขียงสี่เหลี่ยมเป็นชั้นแรก ต่อด้วยฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยมสามชั้น แล้วเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยมที่ลดชั้นลดระดับขึ้นมาเป็นจำนวนเจ็ดชั้น ต่อด้วยบัวระฆัง แล้วถึงหน้ากระดาน ที่มีระฆังแปดเหลี่ยมอยู่ทางบนสุด ส่วนยอดฉัตรถูกตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนาที่ลงตัวและสวยงาม

          องค์พระธาตุนี้มีรั้วเหล็กรอบด้าน และมีประตูเข้าออกทั้งหมดสี่ประตู ที่แต่ละประตูนั้นยังมีการสร้างซุ้มที่มีลักษณะเป็นปราสาทล้านนา ทั้งสี่ประตูนี้ทำให้รูปลักษณ์ของวัดพระธาตุช่อแฮนี้มีความสวยงามและล้ำค่าจนทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมต้องประทับใจอย่างยิ่ง

วัดพระธาตุช่อแฮ_3

          องค์พระธาตุช่อแฮ คือ เจดีย์ที่สร้างโดยใช้ลักษณะศิลปะแบบเชียงแสน ที่สำคัญคือมีรูปร่างทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง และถูกปิดเททองดอกบวบหรือทองจังโก ทำให้มีความงามที่สวยงามและหรูหรา องค์พระธาตุที่สูงทั้งหมด 33 เมตร ส่วนฐานของเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีความกว้างที่แต่ละด้านคือ 11 เมตร

         องค์พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนฐานเขียงทรงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ซึ่งถือเป็นฐานอันแรก ก่อนที่จะต่อด้วยฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม 3 ชั้นรองรับ และต่อด้วยฐานบัวคว่ำ และชุดท้องไม้แปดเหลี่ยม ทั้งหมดเรียงสลับซ้อนกัน 7 ชั้น เมื่อสูงขึ้นจะพบกับบัวระฆังที่เป็น 1 ชั้น และตามด้วยหน้ากระดาน 1 ชั้น ส่วนสุดยอดของเจดีย์เป็นรูประฆังแปดเหลี่ยม ขึ้นไปอีกจะพบบัลลังก์ที่ย่อมุมไม้สิบสอง และปล้องไฉน ยอดฉัตรเด่นด้วยการประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนล้านนา ทำให้เห็นความลำลักของสิ่งประดิษฐ์

          รอบๆ องค์พระธาตุนี้ยังมีรั้วเหล็กเส้นใหญ่ 4 ทิศ สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสวยงาม ภายในมี 4 ประตูสำหรับผู้เข้าออก และทุกประตูนั้นจะได้รับการสร้างซุ้มปราสาทล้านนาที่สวยงามและทันสมัย ทำให้การสร้างเจดีย์นี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภูมิใจที่สุด

วัดพระธาตุช่อแฮ_4

วัดพระธาตุช่อแฮ_5

วัดพระธาตุช่อแฮ_6

การเดินทางมาเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮ

        การเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศและความสงบของวัดพระธาตุช่อแฮเริ่มต้นที่ถนนสายหลัก - ถนนช่อแฮ ซึ่งอยู่ในส่วนใจกลางของอำเภอเมืองแพร่ และเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านทุ่ง ถนนช่อแฮที่เริ่มจากสี่แยกบ้านทุ่ง ไม่เพียงเป็นสี่แยกที่สำคัญของเมืองแพร่ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ได้ค้นพบวัดพระธาตุช่อแฮ

        เมื่อคุณยืนอยู่ที่สี่แยกบ้านทุ่ง จากนั้นก็เริ่มเดินทางเข้าสู่ถนนช่อแฮ, มันจะพาคุณผ่านสถานที่หลายๆ ที่สำคัญในเมืองแพร่, ได้แก่ โรงพยาบาลแพร่ และสนามบินจังหวัดแพร่. ต่อจากนั้นคุณจะผ่านหมู่บ้านที่ริมถนนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชาวพื้นเมือง, นั่นคือ หมู่บ้านเหล่า, หมู่บ้านนาจักร, หมู่บ้านแต (กวีรัตน์) และหมู่บ้านมุ้ง

        ที่สุดคุณก็จะถึงวัดพระธาตุช่อแฮ, ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งเป็นจุดหมายที่สุดของการเดินทางนี้ และระยะทางที่คุณต้องเดินทางมาจากตัวเมืองจังหวัดแพร่จะเท่ากับ 9 กิโลเมตร การเดินทางนี้ไม่เพียงแค่ทำให้คุณได้พบกับวัดพระธาตุช่อแฮ แต่ยังทำให้คุณได้เดินทางผ่านและสัมผัสกับวิถีชีวิตและสถานที่ต่างๆ ของเมืองแพร่

Tag : วัดพระธาตุช่อแฮ,พระอารามหลวง,จังหวัดแพร่,ถนนช่อแฮ,ตำบลช่อแฮ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดแพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้