วัดพระธาตุแช่แห้ง

หน้าแรก » จังหวัดน่าน » อำเภอภูเพียง » วัดพระธาตุแช่แห้ง
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          วัดพระธาตุแช่แห้งเป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเคยเป็นวัดราษฎร์ในอดีต แต่ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง. สิ่งที่เด่นของวัดนี้คือ องค์พระธาตุที่ยืนอยู่บนเนินเขาที่ไม่สูงมาก ตัวองค์พระธาตุมีสีทองปลั่งประกาย สูงถึง 2 เส้น ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นได้จากที่ไกล

          องค์พระธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านและเมืองสุโขทัยในอดีต ดังนั้นวัดพระธาตุแช่แห้งไม่เพียงแค่เป็นพระอารามที่มีความสำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนสองเมืองในประเทศไทย

วัดพระธาตุแช่แห้ง_1

วัดพระธาตุแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ

          วัดพระธาตุแช่แห้ง ในจังหวัดน่าน มีการจัดงานประเพณีที่ชาวน่านเรียกว่า "งานหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง" ในทุกๆ ปี เมื่อถึงวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ (หรือเดือน 4 ใต้ ซึ่งประมาณเดือนมีนาคม) พิธีนี้เป็นการสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้เดินทางไปกราบวัด หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า "การชูธาตุ" จะได้รับบารมีที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทำให้ชีวิตอยู่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และส่งเสริมให้หน้าที่การงานที่ทำมีความก้าวหน้า

          นอกจากนี้ องค์พระธาตุแช่แห้งยังถือว่าเป็น "พระธาตุประจำปีเถาะ" ตามวัฒนธรรมในการไหว้พระธาตุตามปีนักษัตรของชาวล้านนา ดังนั้น งานหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสุขและสงบสุขให้กับชุมชนท้องถิ่น แต่ยังเป็นการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมสำคัญของชาวล้านนาที่ต่อยอดมาจากอดีต

วัดพระธาตุแช่แห้ง_2

วัดพระธาตุแช่แห้ง_3

ประวัติของวัดพระธาตุแช่แห้ง

          พงศาวดารเมืองน่านระบุว่า เจ้านครน่านหรือพระยาการเมือง ได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระสักขีพระพุทธเจ้า จากกรุงสุโขทัยมาสถาปนาในพื้นที่ของดอยภูเพียงแช่แห้ง ภายใน "วัดพระธาตุแช่แห้ง" ซึ่งเป็นชื่อที่โด่งดังที่สุดของวัดนี้

          ตำนานเชื่อว่า พระพุทธเจ้าเคยมาที่บ้านห้วยไค้ในทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน เพื่อทำพิธีสรงน้ำ ในตอนนั้น พระยามลราชได้นำผลสมอแห้งมาถวายพระพุทธเจ้า แต่เนื่องจากผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนที่จะรับเป็นการถวาย นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังทรงพยากรณ์ว่า ในอนาคต จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาสถาปนาที่ที่นี้ แล้วจึงเรียกสถานที่นี้ว่า "พระธาตุแช่แห้ง" ที่นำชื่อของการพยากรณ์ที่สำคัญนี้มาตั้งชื่อสถานที่

วัดพระธาตุแช่แห้ง_4

วัดพระธาตุแช่แห้ง_5

การเดินทางไปพระธาตุแช่แห้ง

การเดินทางมายัง "วัดพระธาตุแช่แห้ง" นั้น คุณสามารถทำได้โดยการใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1168 หรือเลือกใช้เส้นทางสายน่าน-แม่จริม ซึ่งทั้งสองเส้นทางนี้ จะนำคุณมายังวัดนี้ได้อย่างสะดวกสบาย

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระอารามหลวง ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัด สามารถติดต่อได้ผ่าน Facebook โดยค้นหา "วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง" หรือโทรหาที่เบอร์ 0-5460-1146 โดยข้อมูลนี้สามารถให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการ

          วัดพระธาตุแช่แห้งเป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเคยเป็นวัดราษฎร์ในอดีต แต่ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง. สิ่งที่เด่นของวัดนี้คือ องค์พระธาตุที่ยืนอยู่บนเนินเขาที่ไม่สูงมาก ตัวองค์พระธาตุมีสีทองปลั่งประกาย สูงถึง 2 เส้น ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นได้จากที่ไกล

          องค์พระธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านและเมืองสุโขทัยในอดีต ดังนั้นวัดพระธาตุแช่แห้งไม่เพียงแค่เป็นพระอารามที่มีความสำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนสองเมืองในประเทศไทย

วัดพระธาตุแช่แห้ง_1

วัดพระธาตุแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ

          วัดพระธาตุแช่แห้ง ในจังหวัดน่าน มีการจัดงานประเพณีที่ชาวน่านเรียกว่า "งานหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง" ในทุกๆ ปี เมื่อถึงวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ (หรือเดือน 4 ใต้ ซึ่งประมาณเดือนมีนาคม) พิธีนี้เป็นการสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้เดินทางไปกราบวัด หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า "การชูธาตุ" จะได้รับบารมีที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทำให้ชีวิตอยู่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และส่งเสริมให้หน้าที่การงานที่ทำมีความก้าวหน้า

          นอกจากนี้ องค์พระธาตุแช่แห้งยังถือว่าเป็น "พระธาตุประจำปีเถาะ" ตามวัฒนธรรมในการไหว้พระธาตุตามปีนักษัตรของชาวล้านนา ดังนั้น งานหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสุขและสงบสุขให้กับชุมชนท้องถิ่น แต่ยังเป็นการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมสำคัญของชาวล้านนาที่ต่อยอดมาจากอดีต

วัดพระธาตุแช่แห้ง_2

วัดพระธาตุแช่แห้ง_3

ประวัติของวัดพระธาตุแช่แห้ง

          พงศาวดารเมืองน่านระบุว่า เจ้านครน่านหรือพระยาการเมือง ได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระสักขีพระพุทธเจ้า จากกรุงสุโขทัยมาสถาปนาในพื้นที่ของดอยภูเพียงแช่แห้ง ภายใน "วัดพระธาตุแช่แห้ง" ซึ่งเป็นชื่อที่โด่งดังที่สุดของวัดนี้

          ตำนานเชื่อว่า พระพุทธเจ้าเคยมาที่บ้านห้วยไค้ในทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน เพื่อทำพิธีสรงน้ำ ในตอนนั้น พระยามลราชได้นำผลสมอแห้งมาถวายพระพุทธเจ้า แต่เนื่องจากผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนที่จะรับเป็นการถวาย นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังทรงพยากรณ์ว่า ในอนาคต จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาสถาปนาที่ที่นี้ แล้วจึงเรียกสถานที่นี้ว่า "พระธาตุแช่แห้ง" ที่นำชื่อของการพยากรณ์ที่สำคัญนี้มาตั้งชื่อสถานที่

วัดพระธาตุแช่แห้ง_4

วัดพระธาตุแช่แห้ง_5

การเดินทางไปพระธาตุแช่แห้ง

การเดินทางมายัง "วัดพระธาตุแช่แห้ง" นั้น คุณสามารถทำได้โดยการใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1168 หรือเลือกใช้เส้นทางสายน่าน-แม่จริม ซึ่งทั้งสองเส้นทางนี้ จะนำคุณมายังวัดนี้ได้อย่างสะดวกสบาย

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระอารามหลวง ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัด สามารถติดต่อได้ผ่าน Facebook โดยค้นหา "วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง" หรือโทรหาที่เบอร์ 0-5460-1146 โดยข้อมูลนี้สามารถให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการ

Tag : วัดพระธาตุแช่แห้ง,จังหวัดน่าน ,อำเภอภูเพียง,วัดในภาคเหนือ,ไหว้พระ,วัด,วัดในจังหวัดน่าน,พระธาตุแช่แห้ง,วัดราษฏร์

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
พระธาตุแช่แห้ง องค์พระธาตุตั้งเป็นสีทองสุกปลั่ง องค์พระธาตุแช่แห้งยังถือว่าเป็น พระธาตุประจำปีเถาะ ตามวัฒนธรรมในการไหว้พระธาตุตามปีนักษัตรของชาวล้านนา
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบอยู่ตามบริเวณโดยรอบ มียอดดอยดงหญ้าหวายเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก
วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพกระซิบบันลือโลก หรือภาพปู่ม่าน ย่าม่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นมัสการพระธาตุเก่าแก่ พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นขุนเขาน้อยใหญ่ และชมเมืองน่านจากมุมสูง สวยงามมาก
ผาชู้

ผาชู้

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เรื่องราวของผาชู้ ตำนานสืบทอดมาจากอดีตมีความเกี่ยวข้องกับต้นจ๋วงและต้นจันทร์ผา รวมถึงดอกเอื้อง นำมาเล่าต่อเนื่องกันโดยเน้นในเรื่องรักสามเส้าที่สิ้นสุดลงด้วยโศกนาฏกรรม
เสาดินนาน้อย

เสาดินนาน้อย

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เสาดินนาน้อยและคอกเสือ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติเกิดน้ำกัดเซาะหินและดินจนกลายเป็นริ้วรายที่สวยงามแปลกตา
ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
บริเวณจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา เหมาะสำหรับการพักผ่อน ดูดาว ดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินในบริเวณเดียวกัน จุดนี้มีชื่อว่า ดอยเสมอดาว
ผาหัวสิงห์

ผาหัวสิงห์

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เป็นหน้าผามีรูปร่างเหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สัมผัสลมหนาว ทะเลหมอกได้ที่ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านเมืองของจังหวัดน่าน เชื่อกันว่าเป็นสถานที่บรรจุ พระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วังศิลาแลง (แกรนด์แคนยอนเมืองปัว)

วังศิลาแลง (แกรนด์แคนยอนเมืองปัว)

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ขนานนามว่า แกรนด์แคนยอนเมืองปัว มีวังน้ำถึง 7 วัง ระยะทางกว่า 400 เมตร ช่วงฤดูแล้งจะมองเห็นความสวยงาม ของวังน้ำและโตรกผาได้ชัดเจน และสามารถเล่นน้ำได้
วัดนาวงค์

วัดนาวงค์

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เป็นวิหารไม้สักทองทรงล้านนา สร้างด้วยไม้สักทอง ตกแต่งสีทองสวยงามอร่าม หลังคา 3 ชั้น ยกช่อฟ้า เบื้องหน้าของวิหารมีพญานาค พร้อมทั้งสิงห์องค์ใหญ่อยู่ด้านหน้า
วัดภูเก็ต

วัดภูเก็ต

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือหลวงพ่อพุทธเมตตา องค์ศักดิ์สิทธิ์ ฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกที่สวยงามปกคลุมทั่วพื้นที่
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้