วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

หน้าแรก » จังหวัดกาญจนบุรี » อำเภอสังขละบุรี » วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_1

วัดวังก์วิเวการาม หรือที่รู้จักในชื่อ "วัดหลวงพ่ออุตตมะ" นับเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความสำคัญอย่างมากในชุมชนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านการปฏิบัติศาสนาและประพฤติปฏิบัติ หลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือสูง ได้เลือกที่จะจำพรรษาที่วัดนี้ ทำให้วัดนี้กลายเป็นสัญลักษณ์และแหล่งรวมจิตใจของผู้ศรัทธา

วัดหลวงพ่ออุตตมะไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติธรรม แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเพณีของชาวมอญ วัดนี้มีบทบาทสำคัญในการจัดงานพิธีกรรมตามประเพณีท้องถิ่นและเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่างๆ

การเยือนวัดวังก์วิเวการามเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาของชาวมอญ และยังเป็นการสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายของบริเวณนี้ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของวัดจะทำให้ผู้เยือนรู้สึกถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ชุมชนในบริเวณนี้มีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้ง

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)2

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_3

เริ่มแรกวัดวังก์วิเวการามเป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐาน มีกุฏิและศาลาที่ใช้เป็นสำนักสงฆ์ เป็นสถานที่มีความสำคัญในสังคมท้องถิ่น ชาวบ้านทั่วไปในพื้นที่นี้เรียกวัดนี้ว่า "วัดหลวงพ่ออุตตมะ" ตั้งอยู่บนเนินสูง "สามประสบ" ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำซองกาเลีย, แม่น้ำบีคลี่, และแม่น้ำรันตี ที่ไหลมารวมกันที่นี่

ต่อมาวัดได้รับการขยายและพัฒนาเป็นสถานที่ที่งดงามและมีความสำคัญ วัดหลวงพ่ออุตตมะถือเป็นตัวแทนของหลวงพ่อในภูมิภาคนี้ มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของชาวมอญ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น ๆ ดึงดูดผู้ศรัทธามอญและชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าโศกและความบริสุทธิ์ในพื้นที่นั้น ๆ

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_4

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_5

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_6

วัดวังก์วิเวการามหรือ "วัดหลวงพ่ออุตตมะ" เป็นองค์กรศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะของศิลปะพม่าที่งดงาม ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่สุดแห่งความสงบงดงาม ณ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วัดนี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนวัดที่เคยอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้และได้ถูกท่องจำไว้ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยที่วัดเดิมถูกจมน้ำในที่สุดจากการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม

เมื่อท่านเดินทางเข้ามาในวัดนี้จะพบว่ามีทัศนียภาพที่งดงามและสะท้อนศิลปะพม่าที่เด่นชัด ในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลายประการ ได้แก่ อุโบสถที่มีลวดลายศิลปะที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ศาลาการเปรียญที่ไร้ที่ติ เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมตามประเพณีที่ถือเป็นสำคัญในวัฒนธรรมมอญ และหลังพระหินอ่อนที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ถวายบูชา

นอกจากนี้ยังมีศาลาหลวงพ่ออุตตมะที่ถือเป็นศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวบ้านและผู้คนในท้องถิ่น และหอระฆังที่เป็นที่ประดิษฐานแห่งสันติสุขและสงบ ทำให้วัดวังก์วิเวการามเป็นจุดสำคัญทางทัศนศึกษาและท่องเที่ยวทางศาสนาในภูมิภาคนี้

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_7

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_8

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_9

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_1

วัดวังก์วิเวการาม หรือที่รู้จักในชื่อ "วัดหลวงพ่ออุตตมะ" นับเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความสำคัญอย่างมากในชุมชนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านการปฏิบัติศาสนาและประพฤติปฏิบัติ หลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือสูง ได้เลือกที่จะจำพรรษาที่วัดนี้ ทำให้วัดนี้กลายเป็นสัญลักษณ์และแหล่งรวมจิตใจของผู้ศรัทธา

วัดหลวงพ่ออุตตมะไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติธรรม แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเพณีของชาวมอญ วัดนี้มีบทบาทสำคัญในการจัดงานพิธีกรรมตามประเพณีท้องถิ่นและเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่างๆ

การเยือนวัดวังก์วิเวการามเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาของชาวมอญ และยังเป็นการสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายของบริเวณนี้ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของวัดจะทำให้ผู้เยือนรู้สึกถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ชุมชนในบริเวณนี้มีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้ง

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)2

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_3

เริ่มแรกวัดวังก์วิเวการามเป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐาน มีกุฏิและศาลาที่ใช้เป็นสำนักสงฆ์ เป็นสถานที่มีความสำคัญในสังคมท้องถิ่น ชาวบ้านทั่วไปในพื้นที่นี้เรียกวัดนี้ว่า "วัดหลวงพ่ออุตตมะ" ตั้งอยู่บนเนินสูง "สามประสบ" ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำซองกาเลีย, แม่น้ำบีคลี่, และแม่น้ำรันตี ที่ไหลมารวมกันที่นี่

ต่อมาวัดได้รับการขยายและพัฒนาเป็นสถานที่ที่งดงามและมีความสำคัญ วัดหลวงพ่ออุตตมะถือเป็นตัวแทนของหลวงพ่อในภูมิภาคนี้ มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของชาวมอญ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น ๆ ดึงดูดผู้ศรัทธามอญและชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าโศกและความบริสุทธิ์ในพื้นที่นั้น ๆ

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_4

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_5

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_6

วัดวังก์วิเวการามหรือ "วัดหลวงพ่ออุตตมะ" เป็นองค์กรศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะของศิลปะพม่าที่งดงาม ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่สุดแห่งความสงบงดงาม ณ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วัดนี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนวัดที่เคยอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้และได้ถูกท่องจำไว้ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยที่วัดเดิมถูกจมน้ำในที่สุดจากการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม

เมื่อท่านเดินทางเข้ามาในวัดนี้จะพบว่ามีทัศนียภาพที่งดงามและสะท้อนศิลปะพม่าที่เด่นชัด ในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลายประการ ได้แก่ อุโบสถที่มีลวดลายศิลปะที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ศาลาการเปรียญที่ไร้ที่ติ เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมตามประเพณีที่ถือเป็นสำคัญในวัฒนธรรมมอญ และหลังพระหินอ่อนที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ถวายบูชา

นอกจากนี้ยังมีศาลาหลวงพ่ออุตตมะที่ถือเป็นศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวบ้านและผู้คนในท้องถิ่น และหอระฆังที่เป็นที่ประดิษฐานแห่งสันติสุขและสงบ ทำให้วัดวังก์วิเวการามเป็นจุดสำคัญทางทัศนศึกษาและท่องเที่ยวทางศาสนาในภูมิภาคนี้

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_7

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_8

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)_9

Tag : วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ),วัดวังวิเวการาม ,สังขระ,กาญจนบุรี,ไหว้พระ,ไหว้พระกาญจนบุรี,สถานทีท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี,ไหว้พระสังขระบุรี,สะพานมอญ

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำมังกรทอง

วัดถ้ำมังกรทอง

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ภายในวัดมีถ้ำเรียกกันว่าถ้ำมังกรทอง เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีซอกหินสลับซับซ้อนสวยงาม และภายในถ้ำมีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 100 ปี
น้ำตกเกริงกระเวีย

น้ำตกเกริงกระเวีย

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ริมถนนสายหลัก และร้านอาหารอยู่หลายร้าน สามารถ แวะพักผ่อน รับประทานอาหาร หรือเล่นน้ำได้
วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นองค์กรศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะของศิลปะพม่าที่งดงาม โดยที่วัดเดิมถูกจมน้ำในที่สุดจากการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วยทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้น
วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่มีพระองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล ตั้งอยู่บนเนินเขา มีพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท และหลวงพ่อชินประทานพร
เขาช้างเผือก

เขาช้างเผือก

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ป็นที่เที่ยวสำหรับคนที่ชอบการเดินป่า ชอบผจญภัย พิชิตยอดเขาสูง ยอดเขาช้างเผือกสูงตระหง่าน รอให้มาพิสูจน์ความกล้ากัน โดยเฉพาะจุดของสันเขาที่หวาดเสียวที่สุดที่เรียกว่า สันคมมีด
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่งและป่าเขาช้างเผือก มีพืชพรรณธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และยังมีหมู่บ้านที่ยังอยู่ห่างไกล
ประตูเมืองกาญจนบุรี

ประตูเมืองกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประตูเมืองที่ก่อด้วยอิฐและปูน สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะประตูเมืองด้านหน้าและกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกัน
สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมวิว และสัมผัสอากาศเย็นในช่วงเข้าฤดูหนาว ที่สะพานมอญ ตอนเช้าจะได้สัมผัสไอหมอกที่ปกคลุมบนท้องน้ำและยอดเขา และร่วมใส่บาตรบริเวณสะพานไม้มอญ ตามวิถีชีวิตชาวมอญ
วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ชื่อตามเมืองด่านท่าขนุน สมัยนั้นการสัญจรส่วนมากไปทางเรือที่ล่องตามลำน้ำแควน้อย จุดที่ตั้งของเมืองด่านท่าขนุนเป็นท่าเรือ มีต้นขนุนอยู่หลายต้น จึงเรียกกันง่าย ๆ ว่า ท่าขนุน
จุดชมวิวป้อมปี่

จุดชมวิวป้อมปี่

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
จุดชมวิวป้อมปี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เงียบสงบและสวยงามของประเทศไทย ป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จุดชมวิวนี้ตั้งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
วัดสมเด็จ

วัดสมเด็จ

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญ (มอญ) และพม่าอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ด้านนอกบริเวณฝั่งตรงข้ามของถนนอีกฟากจะมีศาลาซึ่งมีพระพุทธรูปปางต่างๆ
เจดีย์พุทธคยา

เจดีย์พุทธคยา

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พระเจดีย์พุทธคยาเป็นสถานที่สักการะที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่ผู้นับถือศาสนาพุทธและนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใกล้กับวัดวังก์วิเวการามที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน
วัดโชคผาสุกิจ

วัดโชคผาสุกิจ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ห่างจากวัดท่าขนุนไปทาง อ.สังขละบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์โชคผาสุกิจ
ถนนคนเดินสังขละบุรี

ถนนคนเดินสังขละบุรี

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งสำหรับผู้ที่ชอบเที่ยว กิน ช้อปปิ้ง เดินเล่นชิลๆ บรรยากาศดีๆ สามารถแวะได้ที่ ถนนคนเดินสังขละบุรี มีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น
ต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์

ต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นต้นจามจุรียักษ์ขนาดใหญ่มาก ยืนต้นตระหง่านมายาวนานมากกว่า 100 ปี เป็นความงดงามที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
วัดปากลำขาแข้ง (โบสถ์สแตนเลส)

วัดปากลำขาแข้ง (โบสถ์สแตนเลส)

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
พระพุทธรูปแสตนเลส ฉลุลายไทยวิจิตรงดงาม สร้างสรรค์จากแรงศรัทธาของประชาชน ที่ช่วยกันบริจาคสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โอบล้อมด้วยภูเขา ป่าไม้และถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อยสวยงาม บรรยากาศโดยรอบสะอาด ร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและเจริญศีลภาวนา
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้