อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

หน้าแรก » จังหวัดกาญจนบุรี » อำเภอศรีสวัสดิ์ » อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 12 มิถุนายน 2565

         อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า "มรดกธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี" ตั้งอยู่ในเขตอำเภอไทรโยค, อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอทองผาภูมิ ของจังหวัดกาญจนบุรี ในประเทศไทย อุทยานนี้เป็นหนึ่งในอุทยานที่มีความหลากหลายทางนิเวศน์และน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะประกอบด้วยลักษณะทัศนียภาพที่น่าประทับใจ เช่น น้ำตกที่ประดับล้ำค่าด้วยความงดงาม, น้ำพุร้อนที่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น, ถ้ำที่เต็มไปด้วยความลึกลับ และหลายๆเกาะแก่งในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงามและสงบ อีกทั้งยังมีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค, อุทยานแห่งชาติเอราวัณ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

          พื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีขนาดใหญ่ถึงประมาณ 957,500 ไร่ หรือประมาณ 1,532 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากและมีความหลากหลายทางนิเวศน์ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่นี้จะได้สัมผัสกับความงดงามและความหลากหลายของธรรมชาติ รวมถึงการได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

          อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ไม่ได้เป็นแค่สถานที่สำหรับท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งศึกษาและวิจัยทางนิเวศวิทยา ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษา โดยทั่วไป ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่นี้ทำให้มันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์_1

ข้อมูลของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

          อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทย โดยเนื้อที่ของอุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งเหนือจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเป็นที่ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในรูปแบบภูเขาและป่าสลับซับซ้อน ที่รองรับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในหลายประเภท ซึ่งรวมถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ หลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น, น้ำพุร้อน, ถ้ำ, และทะเลสาบ

          การก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้รับความสนับสนุนจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2522 โดยได้รับคำสั่งจากกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ในปี พ.ศ.2523 โดยมีคำสั่งที่ 71/2523 ลงวันที่ 11 มกราคม 2523 ที่แต่งตั้งนายนิสัย ฟุ้งขจร เป็นนักวิชาการป่าไม้ 5 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

          บทบาทของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงที่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่เสนอในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2522 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2522 โดยนายผ่อง เล่งอี้ ผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติ ที่ได้เสนอว่า กรมป่าไม้ มีโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะสำรวจของจังหวัดกาญจนบุรีในการทำการสำรวจพื้นที่ และการสำรวจพบว่า มีความสวยงามทางภูมิประเทศและทิวทัศน์ รวมถึงลักษณะทางธรรมชาติที่เด่นและหลากหลาย ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติในแบบที่ยั่งยืน

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์_2

ลักษณะของภูมิประเทศพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

         อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติและสัตว์ป่าที่หลากหลาย แต่ยังเกิดขึ้นจากการกั้นแม่น้ำแม่กลอง (หรือที่รู้จักในชื่อแควใหญ่) โดยการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ ด้วยเหตุนี้ ทำให้พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติมีความหลากหลายทางทิศทางทางของแม่น้ำ ลำห้วย และลำธารที่สำคัญหลายสายไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ รวมถึงห้วยแม่ขมิ้น ห้วยขาแข้ง ห้วยแม่วง ห้วยเกรียงไกร และห้วยแม่พลู

         นอกจากสายน้ำที่ไหลลงมาจากเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ยังมีลำห้วยและลำธารอื่น ๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยในเขตอำเภอไทรโยค เช่น ห้วยลิ่นถิ่น เป็นต้น

         ทั้งนี้ทำให้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นสถานที่ที่รวมถึงความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศ ทั้งภูเขาหินปูนและหินตะกอน โดยสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติมีระดับความสูงที่สูงสุดประมาณ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร

         พื้นที่น้ำในทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ มีระดับความสูงสุดประมาณ 180 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พื้นที่นี้เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ พืช หรือแม้แต่ชุมชนของคนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นี้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

         อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไม่เพียงแต่เป็นที่เก็บถังของน้ำสำคัญ แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และการศึกษาของชีวิตทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ที่คุ้มค่าที่จะต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้สำหรับยุครุ่นหลัง

ลักษณะของภูมิอากาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

         อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ตั้งอยู่ในพื้นที่เงาฝนหรือ "rain shadow," ซึ่งเป็นอาณาเขตที่มีความชื้นน้อยและฝนตกน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ในรัฐหรือในภูมิภาคเดียวกัน สภาพอากาศของที่นี่ก็เป็นผลลัพธ์ของสภาพพื้นที่ดังกล่าว การสังเกตุจะพบว่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยมีข้อมูลอุณหภูมิที่ได้รับการจัดเก็บมาในระยะยาวแล้ว อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนอาจถึงระดับ 44-45 องศาเซล-เซียส ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคมประมาณ 8-9 องศาเซลเซียส

          นอกจากนี้ สภาพอากาศในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ยังมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซล-เซียส สำหรับฤดูฝน ในพื้นที่นี้มีฝนเริ่มตกจากกลางเดือนเมษายน และจะหยุดฝนในช่วงกลางเดือนตุลาคม จากข้อมูลที่ได้รับ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ในระดับของ 1,600 มิลลิเมตรต่อปี

          ข้อมูลนี้ไม่ได้แสดงขึ้นมาเพียงแต่เพื่อสร้างความเข้าใจในสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลการอนุรักษ์สิ่งประดิษฐ์และสิ่งมีชีวิตในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่คนที่สนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือนักวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อมควรทราบและได้รับความเข้าใจเป็นอย่างดี

พืชพรรณและสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

          อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาที่หลากหลาย และหนึ่งในคุณลักษณะที่น่าสนใจของอุทยานนี้คือ การมีสภาพป่าที่หลากหลาย อาทิ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ดังนี้

ป่าเบญจพรรณ

          ป่าเบญจพรรณเป็นประเภทป่าที่พบขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณค่อนข้างราบถึงเนินเขา สัมผัสได้จากพื้นที่ใกล้ชายฝั่งของอ่างเก็บน้ำ ในบางจุดยังมีไม้ไผ่ขึ้นเป็นกลุ่มที่หนาแน่น และพบมีไม้ยืนต้นอื่นแทรกอยู่ในหมู่ป่าเบญจพรรณ ร่วมกับสัตว์ป่าหลากหลาย อาทิ ลิงกัง หมาจิ้งจอก ช้างป่า และเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ ฯลฯ

ป่าเต็งรัง

           ป่าเต็งรังก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของป่าที่สามารถพบได้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ประกอบด้วยไม้พันธุ์เต็ง รัง และตะคร้อ พืชพื้นล่างในป่าเต็งรัง ประกอบด้วยเป้งดอย ปรงป่า และไผ่เพ็ก สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ มีกระรอกปลายหางดำ กวางป่า และนกหัวขวานหลากหลาย ฯลฯ

ป่าดิบแล้ง

          ป่าดิบแล้งนั้นพบขึ้นในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อย่างประปราย โดยมักจะพบในสถานที่ที่อยู่ริมลำธารหรือบริเวณที่มีลมพัดพาฝนมาปะทะภูเขา ไม้พันธุ์ตะเคียนหิน ยมหิน และกระเบากลัก ยังเป็นส่วนหนึ่งของป่าดิบแล้ง สัตว์ป่าที่พบได้รวมถึง ลิงลม เสือโคร่ง และนกเขาเขียว ฯลฯ

          อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไม่ได้เป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านนิเวศวิทยา และการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและมีคุณค่าไปยังเช่นกัน

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ

         บริเวณอ่างเก็บน้ำและลำห้วยในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นที่อาศัยของหลายชนิดของสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ ซึ่งรวมถึงคางคกแคระ, เขียดอ่อง, กบทูด, กบชะง่อนหินเมืองเหนือ, ปาดลายหินเมืองเหนือ, อึ่งแม่หนาว, ปลากราย, ปลากระสูบขีด, ปลากดเหลือง, ปลาชะโด, ปลาเวียน, ปลาปลาเลียหิน และปลากระทิงดำ เป็นต้น

         ถึงแม้ว่าบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จะถูกราษฎรบุกรุกเพื่อการเกษตร แต่สัตว์ป่าหลายชนิดได้ย้ายหน้าที่อาศัยไปแล้ว ในเมื่อถูกรังแก หรือถูกปลูกพืชเกษตร อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าที่ยังหาได้ในบริเวณริมอ่างเก็บน้ำที่เคยตัดต้นไม้ออกไปหมด ยังคงมีอยู่อย่างหลากหลาย ได้แก่ เก้ง, กระต่ายป่า, อ้น, นกยางกรอกพันธุ์จีน, นกยางโทนใหญ่, นกกระแตแต้แว้ด, นกกระปูดใหญ่, นกอีวาบตั๊กแตน, นกตะขาบทุ่ง, นกปรอดสวน, กิ้งก่าแก้ว, กิ้งก่าหัวแดง, แย้, อึ่งอ่างบ้าน และอึ่งขาดำ เป็นต้น

         การมีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำหลายชนิดอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ทำให้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่ายิ่งให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และคุ้มครอง เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับการศึกษา การท่องเที่ยว และสิ่งอื่น ๆ ที่ยังไม่ถูกค้นพบและศึกษาอย่างละเอียด

         อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า "มรดกธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี" ตั้งอยู่ในเขตอำเภอไทรโยค, อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอทองผาภูมิ ของจังหวัดกาญจนบุรี ในประเทศไทย อุทยานนี้เป็นหนึ่งในอุทยานที่มีความหลากหลายทางนิเวศน์และน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะประกอบด้วยลักษณะทัศนียภาพที่น่าประทับใจ เช่น น้ำตกที่ประดับล้ำค่าด้วยความงดงาม, น้ำพุร้อนที่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น, ถ้ำที่เต็มไปด้วยความลึกลับ และหลายๆเกาะแก่งในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงามและสงบ อีกทั้งยังมีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค, อุทยานแห่งชาติเอราวัณ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

          พื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีขนาดใหญ่ถึงประมาณ 957,500 ไร่ หรือประมาณ 1,532 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากและมีความหลากหลายทางนิเวศน์ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่นี้จะได้สัมผัสกับความงดงามและความหลากหลายของธรรมชาติ รวมถึงการได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

          อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ไม่ได้เป็นแค่สถานที่สำหรับท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งศึกษาและวิจัยทางนิเวศวิทยา ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษา โดยทั่วไป ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่นี้ทำให้มันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์_1

ข้อมูลของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

          อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทย โดยเนื้อที่ของอุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งเหนือจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเป็นที่ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในรูปแบบภูเขาและป่าสลับซับซ้อน ที่รองรับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในหลายประเภท ซึ่งรวมถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ หลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น, น้ำพุร้อน, ถ้ำ, และทะเลสาบ

          การก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้รับความสนับสนุนจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2522 โดยได้รับคำสั่งจากกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ในปี พ.ศ.2523 โดยมีคำสั่งที่ 71/2523 ลงวันที่ 11 มกราคม 2523 ที่แต่งตั้งนายนิสัย ฟุ้งขจร เป็นนักวิชาการป่าไม้ 5 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

          บทบาทของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงที่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่เสนอในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2522 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2522 โดยนายผ่อง เล่งอี้ ผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติ ที่ได้เสนอว่า กรมป่าไม้ มีโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะสำรวจของจังหวัดกาญจนบุรีในการทำการสำรวจพื้นที่ และการสำรวจพบว่า มีความสวยงามทางภูมิประเทศและทิวทัศน์ รวมถึงลักษณะทางธรรมชาติที่เด่นและหลากหลาย ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติในแบบที่ยั่งยืน

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์_2

ลักษณะของภูมิประเทศพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

         อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติและสัตว์ป่าที่หลากหลาย แต่ยังเกิดขึ้นจากการกั้นแม่น้ำแม่กลอง (หรือที่รู้จักในชื่อแควใหญ่) โดยการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ ด้วยเหตุนี้ ทำให้พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติมีความหลากหลายทางทิศทางทางของแม่น้ำ ลำห้วย และลำธารที่สำคัญหลายสายไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ รวมถึงห้วยแม่ขมิ้น ห้วยขาแข้ง ห้วยแม่วง ห้วยเกรียงไกร และห้วยแม่พลู

         นอกจากสายน้ำที่ไหลลงมาจากเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ยังมีลำห้วยและลำธารอื่น ๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยในเขตอำเภอไทรโยค เช่น ห้วยลิ่นถิ่น เป็นต้น

         ทั้งนี้ทำให้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นสถานที่ที่รวมถึงความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศ ทั้งภูเขาหินปูนและหินตะกอน โดยสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติมีระดับความสูงที่สูงสุดประมาณ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร

         พื้นที่น้ำในทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ มีระดับความสูงสุดประมาณ 180 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พื้นที่นี้เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ พืช หรือแม้แต่ชุมชนของคนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นี้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

         อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไม่เพียงแต่เป็นที่เก็บถังของน้ำสำคัญ แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และการศึกษาของชีวิตทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ที่คุ้มค่าที่จะต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้สำหรับยุครุ่นหลัง

ลักษณะของภูมิอากาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

         อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ตั้งอยู่ในพื้นที่เงาฝนหรือ "rain shadow," ซึ่งเป็นอาณาเขตที่มีความชื้นน้อยและฝนตกน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ในรัฐหรือในภูมิภาคเดียวกัน สภาพอากาศของที่นี่ก็เป็นผลลัพธ์ของสภาพพื้นที่ดังกล่าว การสังเกตุจะพบว่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยมีข้อมูลอุณหภูมิที่ได้รับการจัดเก็บมาในระยะยาวแล้ว อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนอาจถึงระดับ 44-45 องศาเซล-เซียส ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคมประมาณ 8-9 องศาเซลเซียส

          นอกจากนี้ สภาพอากาศในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ยังมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซล-เซียส สำหรับฤดูฝน ในพื้นที่นี้มีฝนเริ่มตกจากกลางเดือนเมษายน และจะหยุดฝนในช่วงกลางเดือนตุลาคม จากข้อมูลที่ได้รับ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ในระดับของ 1,600 มิลลิเมตรต่อปี

          ข้อมูลนี้ไม่ได้แสดงขึ้นมาเพียงแต่เพื่อสร้างความเข้าใจในสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลการอนุรักษ์สิ่งประดิษฐ์และสิ่งมีชีวิตในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่คนที่สนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือนักวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อมควรทราบและได้รับความเข้าใจเป็นอย่างดี

พืชพรรณและสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

          อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาที่หลากหลาย และหนึ่งในคุณลักษณะที่น่าสนใจของอุทยานนี้คือ การมีสภาพป่าที่หลากหลาย อาทิ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ดังนี้

ป่าเบญจพรรณ

          ป่าเบญจพรรณเป็นประเภทป่าที่พบขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณค่อนข้างราบถึงเนินเขา สัมผัสได้จากพื้นที่ใกล้ชายฝั่งของอ่างเก็บน้ำ ในบางจุดยังมีไม้ไผ่ขึ้นเป็นกลุ่มที่หนาแน่น และพบมีไม้ยืนต้นอื่นแทรกอยู่ในหมู่ป่าเบญจพรรณ ร่วมกับสัตว์ป่าหลากหลาย อาทิ ลิงกัง หมาจิ้งจอก ช้างป่า และเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ ฯลฯ

ป่าเต็งรัง

           ป่าเต็งรังก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของป่าที่สามารถพบได้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ประกอบด้วยไม้พันธุ์เต็ง รัง และตะคร้อ พืชพื้นล่างในป่าเต็งรัง ประกอบด้วยเป้งดอย ปรงป่า และไผ่เพ็ก สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ มีกระรอกปลายหางดำ กวางป่า และนกหัวขวานหลากหลาย ฯลฯ

ป่าดิบแล้ง

          ป่าดิบแล้งนั้นพบขึ้นในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อย่างประปราย โดยมักจะพบในสถานที่ที่อยู่ริมลำธารหรือบริเวณที่มีลมพัดพาฝนมาปะทะภูเขา ไม้พันธุ์ตะเคียนหิน ยมหิน และกระเบากลัก ยังเป็นส่วนหนึ่งของป่าดิบแล้ง สัตว์ป่าที่พบได้รวมถึง ลิงลม เสือโคร่ง และนกเขาเขียว ฯลฯ

          อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไม่ได้เป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านนิเวศวิทยา และการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและมีคุณค่าไปยังเช่นกัน

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ

         บริเวณอ่างเก็บน้ำและลำห้วยในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นที่อาศัยของหลายชนิดของสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ ซึ่งรวมถึงคางคกแคระ, เขียดอ่อง, กบทูด, กบชะง่อนหินเมืองเหนือ, ปาดลายหินเมืองเหนือ, อึ่งแม่หนาว, ปลากราย, ปลากระสูบขีด, ปลากดเหลือง, ปลาชะโด, ปลาเวียน, ปลาปลาเลียหิน และปลากระทิงดำ เป็นต้น

         ถึงแม้ว่าบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จะถูกราษฎรบุกรุกเพื่อการเกษตร แต่สัตว์ป่าหลายชนิดได้ย้ายหน้าที่อาศัยไปแล้ว ในเมื่อถูกรังแก หรือถูกปลูกพืชเกษตร อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าที่ยังหาได้ในบริเวณริมอ่างเก็บน้ำที่เคยตัดต้นไม้ออกไปหมด ยังคงมีอยู่อย่างหลากหลาย ได้แก่ เก้ง, กระต่ายป่า, อ้น, นกยางกรอกพันธุ์จีน, นกยางโทนใหญ่, นกกระแตแต้แว้ด, นกกระปูดใหญ่, นกอีวาบตั๊กแตน, นกตะขาบทุ่ง, นกปรอดสวน, กิ้งก่าแก้ว, กิ้งก่าหัวแดง, แย้, อึ่งอ่างบ้าน และอึ่งขาดำ เป็นต้น

         การมีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำหลายชนิดอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ทำให้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่ายิ่งให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และคุ้มครอง เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับการศึกษา การท่องเที่ยว และสิ่งอื่น ๆ ที่ยังไม่ถูกค้นพบและศึกษาอย่างละเอียด

Tag : อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์,อำเภอไทรโยค ,ศรีสวัสดิ์,ทองผาภูมิ,กาญจนบุรี ,จังหวัดกาญจนบุรี ,อำเภอทองผาภูมิ,อุทยานแห่ง,อุทยานแห่งชาติไทรโยค,ตั้งแคมป์,ลานกางเต้นท์

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำมังกรทอง

วัดถ้ำมังกรทอง

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ภายในวัดมีถ้ำเรียกกันว่าถ้ำมังกรทอง เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีซอกหินสลับซับซ้อนสวยงาม และภายในถ้ำมีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 100 ปี
น้ำตกเกริงกระเวีย

น้ำตกเกริงกระเวีย

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ริมถนนสายหลัก และร้านอาหารอยู่หลายร้าน สามารถ แวะพักผ่อน รับประทานอาหาร หรือเล่นน้ำได้
วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับคนพื้นถิ่น เป็นวัดที่เคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่ออุตตมะ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วยทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้น
วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่มีพระองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล ตั้งอยู่บนเนินเขา มีพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท และหลวงพ่อชินประทานพร
เขาช้างเผือก

เขาช้างเผือก

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ป็นที่เที่ยวสำหรับคนที่ชอบการเดินป่า ชอบผจญภัย พิชิตยอดเขาสูง ยอดเขาช้างเผือกสูงตระหง่าน รอให้มาพิสูจน์ความกล้ากัน โดยเฉพาะจุดของสันเขาที่หวาดเสียวที่สุดที่เรียกว่า สันคมมีด
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่งและป่าเขาช้างเผือก มีพืชพรรณธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และยังมีหมู่บ้านที่ยังอยู่ห่างไกล
ประตูเมืองกาญจนบุรี

ประตูเมืองกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประตูเมืองที่ก่อด้วยอิฐและปูน สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะประตูเมืองด้านหน้าและกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกัน
สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมวิว และสัมผัสอากาศเย็นในช่วงเข้าฤดูหนาว ตอนเช้าจะได้สัมผัสไอหมอกที่ปกคลุมบนท้องน้ำและยอดเขา และร่วมใส่บาตรบริเวณสะพานไม้มอญ ตามวิถีชีวิตชาวมอญ
วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ชื่อตามเมืองด่านท่าขนุน สมัยนั้นการสัญจรส่วนมากไปทางเรือที่ล่องตามลำน้ำแควน้อย จุดที่ตั้งของเมืองด่านท่าขนุนเป็นท่าเรือ มีต้นขนุนอยู่หลายต้น จึงเรียกกันง่าย ๆ ว่า ท่าขนุน
จุดชมวิวป้อมปี่

จุดชมวิวป้อมปี่

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ บนเนินเขาสูง มีความสงบ เงียบ และสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินในได้อย่างสวยงามในยามเย็น มีบริการเรือแคนนู และห่วงชูชีพ อีกทั้งมีบริการที่พัก ร้านอาหาร
วัดสมเด็จ

วัดสมเด็จ

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญ (มอญ) และพม่าอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ด้านนอกบริเวณฝั่งตรงข้ามของถนนอีกฟากจะมีศาลาซึ่งมีพระพุทธรูปปางต่างๆ
เจดีย์พุทธคยา

เจดีย์พุทธคยา

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับวัดวังก์วิเวการาม เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ มีสีเหลืองทอง สามารถมองเห็นได้จากแม่น้ำซองกาเลีย ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
วัดโชคผาสุกิจ

วัดโชคผาสุกิจ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ห่างจากวัดท่าขนุนไปทาง อ.สังขละบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์โชคผาสุกิจ
ถนนคนเดินสังขละบุรี

ถนนคนเดินสังขละบุรี

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งสำหรับผู้ที่ชอบเที่ยว กิน ช้อปปิ้ง เดินเล่นชิลๆ บรรยากาศดีๆ สามารถแวะได้ที่ ถนนคนเดินสังขละบุรี มีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น
ต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์

ต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นต้นจามจุรียักษ์ขนาดใหญ่มาก ยืนต้นตระหง่านมายาวนานมากกว่า 100 ปี เป็นความงดงามที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
วัดปากลำขาแข้ง (โบสถ์สแตนเลส)

วัดปากลำขาแข้ง (โบสถ์สแตนเลส)

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
พระพุทธรูปแสตนเลส ฉลุลายไทยวิจิตรงดงาม สร้างสรรค์จากแรงศรัทธาของประชาชน ที่ช่วยกันบริจาคสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โอบล้อมด้วยภูเขา ป่าไม้และถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อยสวยงาม บรรยากาศโดยรอบสะอาด ร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและเจริญศีลภาวนา
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้