วัดพระธาตุเขาน้อย

หน้าแรก » จังหวัดน่าน » อำเภอเมืองน่าน » วัดพระธาตุเขาน้อย
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 2 มกราคม 2566

          "วัดพระธาตุเขาน้อย" ที่ตั้งอยู่ในตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในวัดราษฎร์ที่มีความสำคัญในพื้นที่ องค์พระธาตุของวัดตั้งอยู่บนยอดเขาเขาน้อย ถูกสร้างขึ้นในสมัยของเจ้าปู่แข็ง ประมาณปี พ.ศ. 2030 และเป็นที่รวมรวมของศิลปะแนวพม่าผสมล้านนา

ภายในวัดบรรจุพระเกศาธาตุที่เชื่อมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่โดยช่างชาวพม่า

องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างด้วยอิฐและปูน มีลักษณะศิลปะพม่าผสมล้านนา และเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าวัดพระธาตุเขาน้อยมีอายุที่ยาวนานอย่าง "วัดพระธาตุแช่แห้ง" ตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขา ทำให้เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม และสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ ของเมืองน่าน

ในปัจจุบัน บริเวณที่เป็นจุดชมทิวทัศน์ของวัด ได้มีการประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในท่าประทานพร วางบนฐานดอกบัวที่สูง 9 เมตร และยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท ทำให้วัดมีความสวยงามและเป็นที่นบนอบเซ่นของชาวพุทธ

วัดพระธาตุเขาน้อย_1

          จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 นมัสการพระธาตุเก่าแก่ พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นขุนเขาน้อยใหญ่ และชมเมืองน่านจากมุมสูง สวยงามมาก

วัดพระธาตุเขาน้อย_2

วัดพระธาตุเขาน้อย_3

วัดพระธาตุเขาน้อย_4

บรรยากาศของวัดพระธาตุเขาน้อย

          วัดพระธาตุเขาน้อยไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงในฐานะเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในเมืองน่าน สถานที่ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน นั้นยังเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่น่าประทับใจ มองเห็นหมอกที่ลอยและปกคลุมเมืองน่านในยามเช้า ซึ่งทำให้เราสัมผัสถึงความสงบสุขและอบอุ่นของธรรมชาติ

          ในช่วงกลางวัน แม้จะไม่มีหมอกที่สวยงาม แต่เรายังสามารถชื่นชมทิวทัศน์ของเมืองน่านในมุมมองที่สูงที่สุด มองเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงส่งสูง มองเห็นความงดงามและอลังการของภูเขาและภาพรวมของเมืองน่านที่สวยงามและงดงามที่สุด

          ดังนั้น วัดพระธาตุเขาน้อย ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สร้างความประทับใจและหัวใจไม่ลืมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงเมืองน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย_5

วัดพระธาตุเขาน้อย_6

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org

          "วัดพระธาตุเขาน้อย" ที่ตั้งอยู่ในตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในวัดราษฎร์ที่มีความสำคัญในพื้นที่ องค์พระธาตุของวัดตั้งอยู่บนยอดเขาเขาน้อย ถูกสร้างขึ้นในสมัยของเจ้าปู่แข็ง ประมาณปี พ.ศ. 2030 และเป็นที่รวมรวมของศิลปะแนวพม่าผสมล้านนา

ภายในวัดบรรจุพระเกศาธาตุที่เชื่อมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่โดยช่างชาวพม่า

องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างด้วยอิฐและปูน มีลักษณะศิลปะพม่าผสมล้านนา และเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าวัดพระธาตุเขาน้อยมีอายุที่ยาวนานอย่าง "วัดพระธาตุแช่แห้ง" ตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขา ทำให้เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม และสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ ของเมืองน่าน

ในปัจจุบัน บริเวณที่เป็นจุดชมทิวทัศน์ของวัด ได้มีการประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในท่าประทานพร วางบนฐานดอกบัวที่สูง 9 เมตร และยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท ทำให้วัดมีความสวยงามและเป็นที่นบนอบเซ่นของชาวพุทธ

วัดพระธาตุเขาน้อย_1

          จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 นมัสการพระธาตุเก่าแก่ พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นขุนเขาน้อยใหญ่ และชมเมืองน่านจากมุมสูง สวยงามมาก

วัดพระธาตุเขาน้อย_2

วัดพระธาตุเขาน้อย_3

วัดพระธาตุเขาน้อย_4

บรรยากาศของวัดพระธาตุเขาน้อย

          วัดพระธาตุเขาน้อยไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงในฐานะเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในเมืองน่าน สถานที่ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน นั้นยังเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่น่าประทับใจ มองเห็นหมอกที่ลอยและปกคลุมเมืองน่านในยามเช้า ซึ่งทำให้เราสัมผัสถึงความสงบสุขและอบอุ่นของธรรมชาติ

          ในช่วงกลางวัน แม้จะไม่มีหมอกที่สวยงาม แต่เรายังสามารถชื่นชมทิวทัศน์ของเมืองน่านในมุมมองที่สูงที่สุด มองเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงส่งสูง มองเห็นความงดงามและอลังการของภูเขาและภาพรวมของเมืองน่านที่สวยงามและงดงามที่สุด

          ดังนั้น วัดพระธาตุเขาน้อย ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สร้างความประทับใจและหัวใจไม่ลืมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงเมืองน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย_5

วัดพระธาตุเขาน้อย_6

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org

Tag : วัดพระธาตุเขาน้อย,ที่เที่ยวน่าน,วัดน่าน,พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
พระธาตุแช่แห้ง องค์พระธาตุตั้งเป็นสีทองสุกปลั่ง องค์พระธาตุแช่แห้งยังถือว่าเป็น พระธาตุประจำปีเถาะ ตามวัฒนธรรมในการไหว้พระธาตุตามปีนักษัตรของชาวล้านนา
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบอยู่ตามบริเวณโดยรอบ มียอดดอยดงหญ้าหวายเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก
วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพกระซิบบันลือโลก หรือภาพปู่ม่าน ย่าม่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นมัสการพระธาตุเก่าแก่ พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นขุนเขาน้อยใหญ่ และชมเมืองน่านจากมุมสูง สวยงามมาก
ผาชู้

ผาชู้

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เรื่องราวของผาชู้ ตำนานสืบทอดมาจากอดีตมีความเกี่ยวข้องกับต้นจ๋วงและต้นจันทร์ผา รวมถึงดอกเอื้อง นำมาเล่าต่อเนื่องกันโดยเน้นในเรื่องรักสามเส้าที่สิ้นสุดลงด้วยโศกนาฏกรรม
เสาดินนาน้อย

เสาดินนาน้อย

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เสาดินนาน้อยและคอกเสือ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติเกิดน้ำกัดเซาะหินและดินจนกลายเป็นริ้วรายที่สวยงามแปลกตา
ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
บริเวณจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา เหมาะสำหรับการพักผ่อน ดูดาว ดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินในบริเวณเดียวกัน จุดนี้มีชื่อว่า ดอยเสมอดาว
ผาหัวสิงห์

ผาหัวสิงห์

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เป็นหน้าผามีรูปร่างเหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สัมผัสลมหนาว ทะเลหมอกได้ที่ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านเมืองของจังหวัดน่าน เชื่อกันว่าเป็นสถานที่บรรจุ พระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วังศิลาแลง (แกรนด์แคนยอนเมืองปัว)

วังศิลาแลง (แกรนด์แคนยอนเมืองปัว)

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ขนานนามว่า แกรนด์แคนยอนเมืองปัว มีวังน้ำถึง 7 วัง ระยะทางกว่า 400 เมตร ช่วงฤดูแล้งจะมองเห็นความสวยงาม ของวังน้ำและโตรกผาได้ชัดเจน และสามารถเล่นน้ำได้
วัดนาวงค์

วัดนาวงค์

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เป็นวิหารไม้สักทองทรงล้านนา สร้างด้วยไม้สักทอง ตกแต่งสีทองสวยงามอร่าม หลังคา 3 ชั้น ยกช่อฟ้า เบื้องหน้าของวิหารมีพญานาค พร้อมทั้งสิงห์องค์ใหญ่อยู่ด้านหน้า
วัดภูเก็ต

วัดภูเก็ต

อำเภอปัว จังหวัดน่าน
มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือหลวงพ่อพุทธเมตตา องค์ศักดิ์สิทธิ์ ฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกที่สวยงามปกคลุมทั่วพื้นที่
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 
Merry Coffee Drink กาเเฟคุมหิว สูตรโพรไบโอติกส์[Merry Coffee Drink กาเเฟคุมหิว สูตรโพรไบโอติกส์]
Merry Coffee Drink กาเเฟคุมหิว สูตรโพรไบโอติกส์ (Bacillus Coagulans จากญี่ปุ่น) 2 กล่อง x 10 ซอง เเถมฟรี 1 กล่อง [ 30 ซอง ]
฿580 
[400g.][1.5Kg.][3Kg.]อาหารแมว Kaniva (คารนิว่า)[[400g.][1.5Kg.][3Kg.]อาหารแมว Kaniva (คารนิว่า)]
รสไก่ รสเนื้อแกะ และ รสปลาแซลมอน ขนมแมว อาหารและขนมแมว อาหารสัตว์เลี้่ยง อาหารแมวแบบแห้ง
฿460 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้