วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

หน้าแรก » จังหวัดลำพูน » อำเภอเมืองลำพูน » วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 3 พฤศจิกายน 2566

         วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นวัดอารามชั้นเอกและวรมหาวิหารที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1651 และตั้งอยู่ในเมืองลำพูน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของลำพูนอันเก่าแก่มากกว่าพันปี ซึ่งก่อนที่จะเดินเข้าไปในวัด คุณต้องผ่านซุ้มประตูที่สวยงามที่ถูกก่อสร้างด้วยอิฐและปูนและมีลวดลายแต่งประดิษฐ์อย่างละเอียดอ่อนเป็นผลงานที่น่าประทับใจจากยุคศรีวิชัย และภายในวัดมีพระบรมธาตุหริภุญชัยที่บรรจุพระเกศบรมธาตุของพระพุทธเจ้าในโกศทองคำที่นำมาประดิษฐานในพระเจดีย์ เป็นสิ่งมีคุณค่าทางศาสนาและเป็นองค์พระธาตุที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดในปีที่มีสัญลักษณ์เป็นระกา

          นอกจากนี้ วัดพระธาตุหริภุญชัยเคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าอทิตยราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ 33 ของนครหริภุญชัย และต่อมาพระองค์ได้สร้างเป็นสังฆารามเป็นของทางพระพุทธศาสนา เมื่อเปลี่ยนเป็นสังฆารามแล้ว พระองค์ได้สร้างสิงห์หลังถอนกำแพงส่วนนอกของวัดออก และตั้งอยู่ที่ประตูทิศตะวันออก ตามประเพณีการสร้างสิงห์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครองวัด วัดพระธาตุหริภุญชัย มีกำแพงสองชั้น ตามลักษณะของพระราชวังเดิมของพระเจ้าอาทิตยราช และมีบริเวณอันกว้างขวางรอบวัด รวมถึงสร้างศาลาบาตรรอบพระธาตุหริภุญชัยเป็นกำแพงชั้นในอีกชั้นหนึ่ง

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร_1

ตำนานพระธาตุหริภุญชัย

          ตำนานของวัดพระธาตุหริภุญชัยกล่าวถึงวัดเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ สร้างขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าทำนายมา ด้วยลักษณะเจดีย์สี่เหลี่ยม สูง 12 ศอก (ประมาณ 6 เมตร) ที่สามารถเข้าออกได้ทั้งสี่ด้าน และมีปราสาทสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ที่มุมแต่ละองค์

          เมื่อพญามังรายได้ครองเมืองหริภุญชัย ได้สั่งให้ปรับปรุงพระธาตุหริภุญชัย โดยเปลี่ยนลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด และในราวปี พ.ศ. 1990 (หรือบางที่กล่าวว่าปี พ.ศ. 1986) ในสมัยของพระเจ้าติโลกราชจากวงศ์มังราย ได้สั่งให้ทำการบูรณะพระธาตุหริภุญชัย โดยเปลี่ยนรูปทรงเป็นเจดีย์ดังที่เราได้เห็นในปัจจุบัน

          พระธาตุหริภุญชัยในปัจจุบันนั้น เป็นเจดีย์ทรงระฆัง (ทรงกลม) ที่สวยงามและมีสมดุล หุ้มด้วยทองคำที่เป็นสีทองที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ และเรียกว่าเป็นแบบอย่างและมีอิทธิพลต่อการสร้างเจดีย์ของวัดอื่นๆ หลายสถานที่ เช่น วัดพระธาตุลำปางหลวงที่จังหวัดลำปาง และวัดพระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่าน

          ทุกๆ ปีจะมีการจัดงาน "ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย" โดยมีการอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากดอยมะข้อมาเพื่อสรงน้ำตามที่มีการปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณ สถานการณ์นี้ไม่ได้ร่วมกันเฉพาะชาวจังหวัดลำพูนเท่านั้น แต่ยังมีประชาชนทั่วประเทศไทยและชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมาเพื่อร่วมงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเช่นกัน.

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร_2

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร_3

         วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นวัดอารามชั้นเอกและวรมหาวิหารที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1651 และตั้งอยู่ในเมืองลำพูน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของลำพูนอันเก่าแก่มากกว่าพันปี ซึ่งก่อนที่จะเดินเข้าไปในวัด คุณต้องผ่านซุ้มประตูที่สวยงามที่ถูกก่อสร้างด้วยอิฐและปูนและมีลวดลายแต่งประดิษฐ์อย่างละเอียดอ่อนเป็นผลงานที่น่าประทับใจจากยุคศรีวิชัย และภายในวัดมีพระบรมธาตุหริภุญชัยที่บรรจุพระเกศบรมธาตุของพระพุทธเจ้าในโกศทองคำที่นำมาประดิษฐานในพระเจดีย์ เป็นสิ่งมีคุณค่าทางศาสนาและเป็นองค์พระธาตุที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดในปีที่มีสัญลักษณ์เป็นระกา

          นอกจากนี้ วัดพระธาตุหริภุญชัยเคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าอทิตยราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ 33 ของนครหริภุญชัย และต่อมาพระองค์ได้สร้างเป็นสังฆารามเป็นของทางพระพุทธศาสนา เมื่อเปลี่ยนเป็นสังฆารามแล้ว พระองค์ได้สร้างสิงห์หลังถอนกำแพงส่วนนอกของวัดออก และตั้งอยู่ที่ประตูทิศตะวันออก ตามประเพณีการสร้างสิงห์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครองวัด วัดพระธาตุหริภุญชัย มีกำแพงสองชั้น ตามลักษณะของพระราชวังเดิมของพระเจ้าอาทิตยราช และมีบริเวณอันกว้างขวางรอบวัด รวมถึงสร้างศาลาบาตรรอบพระธาตุหริภุญชัยเป็นกำแพงชั้นในอีกชั้นหนึ่ง

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร_1

ตำนานพระธาตุหริภุญชัย

          ตำนานของวัดพระธาตุหริภุญชัยกล่าวถึงวัดเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ สร้างขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าทำนายมา ด้วยลักษณะเจดีย์สี่เหลี่ยม สูง 12 ศอก (ประมาณ 6 เมตร) ที่สามารถเข้าออกได้ทั้งสี่ด้าน และมีปราสาทสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ที่มุมแต่ละองค์

          เมื่อพญามังรายได้ครองเมืองหริภุญชัย ได้สั่งให้ปรับปรุงพระธาตุหริภุญชัย โดยเปลี่ยนลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด และในราวปี พ.ศ. 1990 (หรือบางที่กล่าวว่าปี พ.ศ. 1986) ในสมัยของพระเจ้าติโลกราชจากวงศ์มังราย ได้สั่งให้ทำการบูรณะพระธาตุหริภุญชัย โดยเปลี่ยนรูปทรงเป็นเจดีย์ดังที่เราได้เห็นในปัจจุบัน

          พระธาตุหริภุญชัยในปัจจุบันนั้น เป็นเจดีย์ทรงระฆัง (ทรงกลม) ที่สวยงามและมีสมดุล หุ้มด้วยทองคำที่เป็นสีทองที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ และเรียกว่าเป็นแบบอย่างและมีอิทธิพลต่อการสร้างเจดีย์ของวัดอื่นๆ หลายสถานที่ เช่น วัดพระธาตุลำปางหลวงที่จังหวัดลำปาง และวัดพระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่าน

          ทุกๆ ปีจะมีการจัดงาน "ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย" โดยมีการอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากดอยมะข้อมาเพื่อสรงน้ำตามที่มีการปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณ สถานการณ์นี้ไม่ได้ร่วมกันเฉพาะชาวจังหวัดลำพูนเท่านั้น แต่ยังมีประชาชนทั่วประเทศไทยและชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมาเพื่อร่วมงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเช่นกัน.

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร_2

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร_3

Tag : วัดพระธาตุหริภุญชัย,พระอารามหลวงชั้นเอก,วรมหาวิหาร,จังหวัดลำพูน,องค์พระธาตุปีระกา

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำพูนมากกว่าพันปี ผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์ เป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระก
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย เป็นนักรบที่มีความสามารถและกล้าหาญชาญชัย และผู้นำพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาเผยแผ่ในดินแดนแถบนี้จนรุ่งเรื่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน
วัดจามเทวี

วัดจามเทวี

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนา ราชโอรสของพระนางจามเทวีได้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเพลิงและเพื่อบรรจุอัฐของพระนาง ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภูญไชย
กาดขัวมุงท่าสิงห์ ตลาดท่าสิงห์

กาดขัวมุงท่าสิงห์ ตลาดท่าสิงห์

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เป็นที่ขายของใช้ ของกิน เสื้อผ้าพื้นเมือง งานหัตถศิลป์ และของฝากเล็กๆ น้อย แก่ผู้มาเที่ยวสักการะพระธาตุที่วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร
เจดีย์แม่หม้าย

เจดีย์แม่หม้าย

อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ขณะที่พระนางจามเทวีทรงเสด็จจากเมืองละโว้มาเมืองหริภุญชัย ด้วยวิธีการเดินทางผ่านแม่น้ำปิง พระนางจามเทวีได้พักอยู่ที่ที่แห่งนี้ และพบเห็นความสงบเรียบร้อย รวมถึงเกิดปรากฏการณ์พิเศษ
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้