วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

หน้าแรก » จังหวัดนครศรีธรรมราช » อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช » วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 8 กรกฎาคม 2560

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_1

           วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในชื่ออื่น ๆ ว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่อย่างเป็นที่สำคัญในถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เด่นชั้นเนินเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและยังเป็นวัดที่มีฐานะเป็นวรมหาวิหาร

          เมื่อพูดถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก็คือการกล่าวถึงหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดนี้ได้รับการนับถือและเป็นที่นับถือของคนทั้งในและนอกจังหวัด ด้วยความที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน ทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นที่รู้จักและถูกใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมทิศ

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_3

ลักษณะของพระบรมธาตุเจดีย์

          พระบรมธาตุเจดีย์ หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่า "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ โดดเด่นด้วยยอดเจดีย์ที่ถูกหุ้มด้วยทองคำแท้ รายล้อมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความมีค่าที่ไม่ว่าใครก็ต้องยอมรับ

          ว่ากันว่า ภายในองค์พระธาตุ มีทองรูปพรรณและของมีค่าอื่น ๆ มากมายซ่อนอยู่ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ ถูกพุทธศสานิกชนจากทั่วประเทศนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประกาศความศรัทธาและหวังว่าจะได้พบกับนิพพาน

          ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความมีชื่อเสียงของพระบรมธาตุเจดีย์ หรือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นี้ จึงทำให้ผู้คนจากทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ หลายพันหลายแสนคนวางแผนเดินทางมากราบไหว้ขอพร และแสดงความศรัทธาต่อสัญลักษณ์นี้อยู่ตลอดเวลา

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_2

บริเวณของพระบรมธาตุเจดีย์

          บริเวณรอบๆ พระบรมธาตุ หรือที่เรียกว่า "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" จะพบกับเจดีย์องค์เล็กๆ ที่รายล้อมรอบองค์พระธาตุในแบบที่สวยงามและน่าประทับใจมากมาย เจดีย์เหล่านี้ มีชื่อว่า "องค์เจดีย์บริวาร" โดยมีจำนวนทั้งหมด 149 องค์เจดีย์บริวาร คือ เจดีย์ที่สืบต่อกันจากการที่ลูกหลานบรรพบุรุษได้สร้างเป็นการเสียสละและระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีความหวังและอธิษฐานว่าญาติของตนจะได้เกิดมาในศาสนาของพระพุทธองค์อีกครั้งในภพหน้า

          นอกจากความสวยงามและความหัศจรรย์ของ พระธาตุไร้เงาแล้ว องค์เจดีย์บริวารที่ตั้งขึ้นรายล้อมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นี้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา และการสืบสานวัฒนธรรมที่เรียบร้อยและยิ่งใหญ่ เป็นที่ระลึกถึงความเชื่อมั่นในศาสนาและความรักและความเคารพต่อญาติพี่น้องในครอบครัว

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_4

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_5

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_6

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_7

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_8

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_10

          บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในนครศรีธรรมราช ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และศาสนาที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังมีสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP หรือ "1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์" ซึ่งเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในแต่ละตำบล ว่ากันว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ถือเป็นเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราช ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงที่นี่ สินค้าเหล่านี้ประกอบไปด้วยเครื่องถมนคร งานฝีมือโบราณ เช่น แหวน, สร้อย, กำไล, พาน, ขัน และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารท้องถิ่นและยาสมุนไพรต่างๆ ซึ่งเป็นการรวมเอาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมานำเสนอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสและรู้จักมากขึ้น

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_9

 

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_1

           วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในชื่ออื่น ๆ ว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่อย่างเป็นที่สำคัญในถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เด่นชั้นเนินเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและยังเป็นวัดที่มีฐานะเป็นวรมหาวิหาร

          เมื่อพูดถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก็คือการกล่าวถึงหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดนี้ได้รับการนับถือและเป็นที่นับถือของคนทั้งในและนอกจังหวัด ด้วยความที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน ทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นที่รู้จักและถูกใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมทิศ

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_3

ลักษณะของพระบรมธาตุเจดีย์

          พระบรมธาตุเจดีย์ หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่า "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ โดดเด่นด้วยยอดเจดีย์ที่ถูกหุ้มด้วยทองคำแท้ รายล้อมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความมีค่าที่ไม่ว่าใครก็ต้องยอมรับ

          ว่ากันว่า ภายในองค์พระธาตุ มีทองรูปพรรณและของมีค่าอื่น ๆ มากมายซ่อนอยู่ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ ถูกพุทธศสานิกชนจากทั่วประเทศนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประกาศความศรัทธาและหวังว่าจะได้พบกับนิพพาน

          ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความมีชื่อเสียงของพระบรมธาตุเจดีย์ หรือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นี้ จึงทำให้ผู้คนจากทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ หลายพันหลายแสนคนวางแผนเดินทางมากราบไหว้ขอพร และแสดงความศรัทธาต่อสัญลักษณ์นี้อยู่ตลอดเวลา

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_2

บริเวณของพระบรมธาตุเจดีย์

          บริเวณรอบๆ พระบรมธาตุ หรือที่เรียกว่า "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" จะพบกับเจดีย์องค์เล็กๆ ที่รายล้อมรอบองค์พระธาตุในแบบที่สวยงามและน่าประทับใจมากมาย เจดีย์เหล่านี้ มีชื่อว่า "องค์เจดีย์บริวาร" โดยมีจำนวนทั้งหมด 149 องค์เจดีย์บริวาร คือ เจดีย์ที่สืบต่อกันจากการที่ลูกหลานบรรพบุรุษได้สร้างเป็นการเสียสละและระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีความหวังและอธิษฐานว่าญาติของตนจะได้เกิดมาในศาสนาของพระพุทธองค์อีกครั้งในภพหน้า

          นอกจากความสวยงามและความหัศจรรย์ของ พระธาตุไร้เงาแล้ว องค์เจดีย์บริวารที่ตั้งขึ้นรายล้อมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นี้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา และการสืบสานวัฒนธรรมที่เรียบร้อยและยิ่งใหญ่ เป็นที่ระลึกถึงความเชื่อมั่นในศาสนาและความรักและความเคารพต่อญาติพี่น้องในครอบครัว

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_4

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_5

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_6

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_7

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_8

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_10

          บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในนครศรีธรรมราช ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และศาสนาที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังมีสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP หรือ "1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์" ซึ่งเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในแต่ละตำบล ว่ากันว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ถือเป็นเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราช ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงที่นี่ สินค้าเหล่านี้ประกอบไปด้วยเครื่องถมนคร งานฝีมือโบราณ เช่น แหวน, สร้อย, กำไล, พาน, ขัน และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารท้องถิ่นและยาสมุนไพรต่างๆ ซึ่งเป็นการรวมเอาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมานำเสนอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสและรู้จักมากขึ้น

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร_9

 

Tag : วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร,วิหาร,นครศรีธรรมราช,วันในจังหวัดนครศรีธรรมราช,ไหว้พระ,พระบรมธาตุ,OTOP,เจดีย์,เที่ยววัด

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ ว่ากันว่า องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย์ ด้วยความมีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์ จึงทำให้ผู้คน จากทั่วสารทิศแวะเวียนเข้ามากราบไหว้
วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)

วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน บริเวณที่เชื่อว่าตรงข้ามกับวังตะวันออกอันเป็นนิวาสสถานของเจ้าจอมปราง เดิมเป็นอุทยาน ต่อมาเจ้าพระนคร (น้อย) ยกวังตะวันออก และอุทยานตรงข้ามให้เป็นวัดเช่นเดียวกัน จึงเป็นวัดวังตะวันตก
วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)

วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าพระยานคร แต่ผู้รู้บางท่านยืนยันว่าบัวองค์นี้เจ้าพระยานคร สร้างเพื่อบรรจุอัฐิเจ้าพระยานคร ผู้เป็นบิดา และอัฐิสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้เป็นปู่
พระเจดีย์ยักษ์

พระเจดีย์ยักษ์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่เดิมนั้นอยู่ในวัดพระเงิน เป็นเจดีย์สูงใหญ่รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ บริเวณวัดเจดีย์เดิมซึ่งร้างไปแล้ว ปัจจุบันวัดร้างเหลือเพียงเจดีย์ตามที่เห็นอยู่ในภาพ
บ้านคีรีวง

บ้านคีรีวง

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ท่ามกลางภูเขา ป่าไม้ สายน้ำ ธรรมชาติ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บ้าน เพื่อปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์
วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่หรือวัดตาไข่)

วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่หรือวัดตาไข่)

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่
น้ำตกวังไม้ปัก

น้ำตกวังไม้ปัก

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่นัก อยู่ที่หมู่บ้านคีรีวง น้ำที่ไหลมานั้น ไหลมาจากยอดเขาหลวง สัมผัสธรรมชาติกับน้ำใสๆเย็นๆกัน
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้