วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)

หน้าแรก » จังหวัดนครศรีธรรมราช » อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช » วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 25 สิงหาคม 2555

          วัดวังตะวันตก คือสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอยู่ที่ริมถนนราชดำเนิน มันเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ จุดที่ตั้งของวัดวังตะวันตกถูกเลือกมาอยู่ในบริเวณที่เชื่อว่าตรงข้ามกับวังตะวันออก ซึ่งเป็นนิวาสสถานของเจ้าจอมปราง

          ต้นแบบของสถานที่นี้ในยุคก่อนหน้านั้นเป็นอุทยาน ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ส่วนรวมสำหรับประชาชนและกิจกรรมต่างๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการพื้นที่และการพัฒนาเมืองทำให้เจ้าพระนคร (น้อย) ได้ทำการยกฐานะของวังตะวันออกเป็นวัดและในทำนองเดียวกัน อุทยานที่ตรงข้ามนี้ก็ได้รับการยกฐานะเป็นวัดวังตะวันตก

          สถานที่นี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาและประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของกรุงเทพฯ ในหลายๆ ยุค วัดวังตะวันตกและวังตะวันออกเป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย

วัดวังตะวันตก_1

ประวัติของวัดวังตะวันตก

          วัดวังตะวันตกมีประวัติที่สำคัญและน่าสนใจ สถานที่นี้เดิมๆ เป็นป่าขี้แรดที่ถูกนำมาใช้สำหรับการค้างศพของชาวเมือง ผ่านทางประตูผีซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเมือง ศพของผู้ถึงแก่กรรมนั้นถูกขนมาด้วยเรือผ่านคลองท้ายวังเขาคลองทา แล้วเอามาวางที่ป่าขี้แรดดังกล่าว แต่พอเวลาผ่านไป ประเพณีการค้างศพไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ทำให้ป่าขี้แรดนั้นกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า และบริเวณนี้ถูกใช้เป็นบ้านตากแดด โดยเป็นสถานที่ที่ปล่อยให้แดดฉายเพื่อทำการฆ่าเชื้อ และไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่

          ความว่างเปล่าของบริเวณนี้ถูกเจ้าจอมปราง ซึ่งชาวบ้านรู้จักในนามแม่นางเมืองหรือแม่วัง เห็นและเริ่มมีแนวคิดในการนำมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากมันอยู่ใกล้กับวังของเธอ ความคิดนี้จึงถูกนำไปสู่การแปลงที่ว่างนั้นเป็นอุทยานเพื่อเป็นที่พักผ่อนของเจ้าพระยานคร (น้อย) และเจ้าพระยานคร (พัด) ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช จึงได้แปลงป่าขี้แรดในวัดวังตะวันตกให้เป็นอุทยาน

          ครั้นเมื่อถึงยุคของเจ้าพระยานคร (น้อย) ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เขาก็ต้องรับภาระในการจัดการพระศพของเจ้าจอมมารดาปราง เขาเลือกอุทยานที่ได้รับการปรับปรุงเป็นวัดวังตะวันออก เป็นที่ฌาปนกิจศพ ในขณะเดียวกัน เขาได้ดำเนินการเปลี่ยนสภาพอุทยานนั้นให้กลายเป็นวัดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งวัดนี้จึงได้รับการตั้งชื่อว่า "วัดวังตะวันตก"

วัดวังตะวันตก_2

         ในปี พ.ศ.2380 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ได้ริเริ่มการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ทางทิศใต้ของบริเวณวัด และวัดนี้เรียกว่า "วัดวังตะวันตก" พระพุทธรูปนี้ถูกสร้างบนเนินดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน และถูกขึ้นชื่อว่า "พระศรีธรรมโศกราช" รูปปั้นนี้เป็นการเฉลิมฉลองและเกียรติยศของผู้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และคนในท้องถิ่นมักนิยมเรียกว่า "พระสูง" ในปี พ.ศ.2515 คนในชุมชนได้ร่วมมือกันสร้างวิหารคลุมรูปปั้นเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์

          วัดวังตะวันตก นอกจากจะมีพระพุทธรูปสูงยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีกุฏิทรงไทยที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ กุฏินี้มีลักษณะเป็นหมู่เรือนไทยสร้างด้วยไม้ ซึ่งประกอบด้วยเรือนสร้างสับ 3 หลัง และมีหลังคาหน้าจั่วหันไปทางทิศตะวันออก ลวดลายแกะสลักไม้ตามต่างๆ เช่น บุคคลที่มีปีก ลายพรรณพฤกษา และหัวบุคคลที่มีลำตัวเป็นก้านต้นไม้ ทั้งนี้ทำให้กุฏิมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เรือนหลังกลางเป็นห้องโถงโล่ง ส่วนเรือนอื่น 2 หลังเป็นปีกยกพื้นสูง ในทิศตะวันตกของวัดวังตะวันตก เราจะพบเรือนครัวซึ่งถูกย้ายมายืนอยู่ใกล้กุฏิ และใต้กุฏิยังมีชานเรือนทำด้วยปูนซิเมนต์เพื่อเชื่อมกันกับเรือนครัว จากการร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ วัดวังตะวันตกกลายเป็นสถานที่สำคัญและมีความหมายสูงส่งในจิตใจของประชาชน

          วัดวังตะวันตก คือสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอยู่ที่ริมถนนราชดำเนิน มันเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ จุดที่ตั้งของวัดวังตะวันตกถูกเลือกมาอยู่ในบริเวณที่เชื่อว่าตรงข้ามกับวังตะวันออก ซึ่งเป็นนิวาสสถานของเจ้าจอมปราง

          ต้นแบบของสถานที่นี้ในยุคก่อนหน้านั้นเป็นอุทยาน ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ส่วนรวมสำหรับประชาชนและกิจกรรมต่างๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการพื้นที่และการพัฒนาเมืองทำให้เจ้าพระนคร (น้อย) ได้ทำการยกฐานะของวังตะวันออกเป็นวัดและในทำนองเดียวกัน อุทยานที่ตรงข้ามนี้ก็ได้รับการยกฐานะเป็นวัดวังตะวันตก

          สถานที่นี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาและประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของกรุงเทพฯ ในหลายๆ ยุค วัดวังตะวันตกและวังตะวันออกเป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย

วัดวังตะวันตก_1

ประวัติของวัดวังตะวันตก

          วัดวังตะวันตกมีประวัติที่สำคัญและน่าสนใจ สถานที่นี้เดิมๆ เป็นป่าขี้แรดที่ถูกนำมาใช้สำหรับการค้างศพของชาวเมือง ผ่านทางประตูผีซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเมือง ศพของผู้ถึงแก่กรรมนั้นถูกขนมาด้วยเรือผ่านคลองท้ายวังเขาคลองทา แล้วเอามาวางที่ป่าขี้แรดดังกล่าว แต่พอเวลาผ่านไป ประเพณีการค้างศพไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ทำให้ป่าขี้แรดนั้นกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า และบริเวณนี้ถูกใช้เป็นบ้านตากแดด โดยเป็นสถานที่ที่ปล่อยให้แดดฉายเพื่อทำการฆ่าเชื้อ และไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่

          ความว่างเปล่าของบริเวณนี้ถูกเจ้าจอมปราง ซึ่งชาวบ้านรู้จักในนามแม่นางเมืองหรือแม่วัง เห็นและเริ่มมีแนวคิดในการนำมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากมันอยู่ใกล้กับวังของเธอ ความคิดนี้จึงถูกนำไปสู่การแปลงที่ว่างนั้นเป็นอุทยานเพื่อเป็นที่พักผ่อนของเจ้าพระยานคร (น้อย) และเจ้าพระยานคร (พัด) ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช จึงได้แปลงป่าขี้แรดในวัดวังตะวันตกให้เป็นอุทยาน

          ครั้นเมื่อถึงยุคของเจ้าพระยานคร (น้อย) ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เขาก็ต้องรับภาระในการจัดการพระศพของเจ้าจอมมารดาปราง เขาเลือกอุทยานที่ได้รับการปรับปรุงเป็นวัดวังตะวันออก เป็นที่ฌาปนกิจศพ ในขณะเดียวกัน เขาได้ดำเนินการเปลี่ยนสภาพอุทยานนั้นให้กลายเป็นวัดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งวัดนี้จึงได้รับการตั้งชื่อว่า "วัดวังตะวันตก"

วัดวังตะวันตก_2

         ในปี พ.ศ.2380 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ได้ริเริ่มการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ทางทิศใต้ของบริเวณวัด และวัดนี้เรียกว่า "วัดวังตะวันตก" พระพุทธรูปนี้ถูกสร้างบนเนินดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน และถูกขึ้นชื่อว่า "พระศรีธรรมโศกราช" รูปปั้นนี้เป็นการเฉลิมฉลองและเกียรติยศของผู้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และคนในท้องถิ่นมักนิยมเรียกว่า "พระสูง" ในปี พ.ศ.2515 คนในชุมชนได้ร่วมมือกันสร้างวิหารคลุมรูปปั้นเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์

          วัดวังตะวันตก นอกจากจะมีพระพุทธรูปสูงยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีกุฏิทรงไทยที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ กุฏินี้มีลักษณะเป็นหมู่เรือนไทยสร้างด้วยไม้ ซึ่งประกอบด้วยเรือนสร้างสับ 3 หลัง และมีหลังคาหน้าจั่วหันไปทางทิศตะวันออก ลวดลายแกะสลักไม้ตามต่างๆ เช่น บุคคลที่มีปีก ลายพรรณพฤกษา และหัวบุคคลที่มีลำตัวเป็นก้านต้นไม้ ทั้งนี้ทำให้กุฏิมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เรือนหลังกลางเป็นห้องโถงโล่ง ส่วนเรือนอื่น 2 หลังเป็นปีกยกพื้นสูง ในทิศตะวันตกของวัดวังตะวันตก เราจะพบเรือนครัวซึ่งถูกย้ายมายืนอยู่ใกล้กุฏิ และใต้กุฏิยังมีชานเรือนทำด้วยปูนซิเมนต์เพื่อเชื่อมกันกับเรือนครัว จากการร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ วัดวังตะวันตกกลายเป็นสถานที่สำคัญและมีความหมายสูงส่งในจิตใจของประชาชน

Tag : วัดวังตะวันตก,วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย),กุฏิทรงไทย,จังหวัดนครศรีธรรมราช ,อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช,วัด,วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ ว่ากันว่า องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย์ ด้วยความมีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์ จึงทำให้ผู้คน จากทั่วสารทิศแวะเวียนเข้ามากราบไหว้
วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)

วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน บริเวณที่เชื่อว่าตรงข้ามกับวังตะวันออกอันเป็นนิวาสสถานของเจ้าจอมปราง เดิมเป็นอุทยาน ต่อมาเจ้าพระนคร (น้อย) ยกวังตะวันออก และอุทยานตรงข้ามให้เป็นวัดเช่นเดียวกัน จึงเป็นวัดวังตะวันตก
วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)

วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าพระยานคร แต่ผู้รู้บางท่านยืนยันว่าบัวองค์นี้เจ้าพระยานคร สร้างเพื่อบรรจุอัฐิเจ้าพระยานคร ผู้เป็นบิดา และอัฐิสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้เป็นปู่
พระเจดีย์ยักษ์

พระเจดีย์ยักษ์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่เดิมนั้นอยู่ในวัดพระเงิน เป็นเจดีย์สูงใหญ่รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ บริเวณวัดเจดีย์เดิมซึ่งร้างไปแล้ว ปัจจุบันวัดร้างเหลือเพียงเจดีย์ตามที่เห็นอยู่ในภาพ
บ้านคีรีวง

บ้านคีรีวง

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ท่ามกลางภูเขา ป่าไม้ สายน้ำ ธรรมชาติ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บ้าน เพื่อปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์
วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่หรือวัดตาไข่)

วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่หรือวัดตาไข่)

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่
น้ำตกวังไม้ปัก

น้ำตกวังไม้ปัก

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่นัก อยู่ที่หมู่บ้านคีรีวง น้ำที่ไหลมานั้น ไหลมาจากยอดเขาหลวง สัมผัสธรรมชาติกับน้ำใสๆเย็นๆกัน
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้