วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)

หน้าแรก » จังหวัดนครศรีธรรมราช » อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช » วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 14 กรกฎาคม 2560

          วัดประดู่พัฒนาราม หรือที่เรียกในชื่อย่อๆ ว่า วัดประดู่ หรือแม้กระทั่ง "วดโด นั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช รู้จักกันเป็นหนึ่งในวัดสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และเป็นจุดเด่นทางวัฒนธรรมของจังหวัดนี้

          วัดประดู่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ซึ่งอยู่ใกล้สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพื้นที่สะอาด และมีศิลปะการตกแต่งที่สวยงาม แทรกเข้าไประหว่างศาลาและเจดีย์ต่างๆ คือต้นไม้สายสนธิ์และต้นไม้หายาก ที่เติบโตมานานมาก ความเก่าแก่ของวัดประดู่ยืนยันถึงความสำคัญในประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์

          เรื่องราวเกี่ยวกับวัดประดู่มีอีกหลายตำนาน ที่สำคัญที่สุดคือการที่กล่าวกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าพระยานคร (น้อยกลาง) แต่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวนี้เท่านั้นที่ทำให้วัดประดู่มีชื่อเสียง มีผู้รู้บางท่านที่ยืนยันว่าบัวองค์นี้เจ้าพระยานคร (น้อย) ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิเจ้าพระยานคร (น้อย) ผู้เป็นบิดาของเขา และอัฐิสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้เป็นปู่ ซึ่งเจ้าพระยานคร (น้อยกลาง) ได้แบ่งมาจากวัดอินทาราม ธนบุรี

          เมื่อพูดถึงวัดประดู่ คือการพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์และความฮือฮาในความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราช และตำนานต่างๆ ที่ยังคงถูกเล่าเรียนร้อยไปจนถึงวันนี้

วัดประดู่1

ลักษณะของวัดประดู่

          เก๋งจีนที่ตั้งอยู่ภายในวัดประดู่ ประกอบด้วยส่วนหลักที่เป็นอาคารแนวยาว มีหันหน้าไปทางทิศใต้ และด้านผนังก่อด้วยอิฐถือปูนซึ่งทำให้แข็งแรง ผนังส่วนใหญ่เป็นผนังทึบ ยกเว้นด้านหน้าที่เป็นจุดเด่นด้วยเครื่องไม้แกะสลักลวดลายซับซ้อน หลายๆ ลายบนเครื่องไม้นั้นประกอบด้วยรูปภาพของมังกรคู่ ฉลุลวดลายสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนรูปหงส์ร่อน, ไก่ฟ้าทองคำ, นกกระเรียนขาว และยังมีลายพรรณพฤกษาและดอกโบตั๋น เพิ่มเติม รายละเอียดที่คานและเสาเหล่านี้เกิดจากการเลื่อมซ้อนกันอย่างประณีตโดยใช้ตะปูไม้เป็นตัวยึด การแกะสลักนั้นก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะที่เครื่องไม้เท่านั้น แต่ยังมีการแกะสลักลายบัวหลวงบนด้านข้างของเก๋งด้วย

          ภายในเก๋งที่วัดประดู่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 ปิดทอง ที่มีขนาดฐานกว้าง 1.70 เมตร และสูงถึง 3.10 เมตร เวลามองจากด้านล่างขึ้นไปจะเห็นฐานสิงห์ที่สร้างมาอย่างประณีต และยังมีฐานบัวซ้อนกันขึ้นไปอีก 2 ชั้น ที่แต่งด้วยลายปูนปั้นบัวคว่ำและบัวหงาย ในส่วนยอดของเจดีย์เป็นดอกบัวตูมที่แกะสลักอย่างละเอียดและประดับด้วยกระจกสีบนพื้นสีแดง ทุกส่วนของเก๋งที่วัดประดู่นี้ ทั้งโครงสร้างและลายแกะสลัก ก็สะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมของคนในยุคนั้น และเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของวัดประดู่ในการรักษาศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

วัดประดู่_2

       บทความเรื่องเก๋งจีน วัดประดู่พัฒนาราม หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าเก๋งจีนพระเจ้าตาก มีประวัติที่ยาวนานและมีความสำคัญไม่น้อยสำหรับประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช และสืบเนื่องมาจากความเชื่อมโยงกับพระราชวงศ์ในยุคนั้น

       เก๋งจีนนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2385 โดยคุณภาพการสร้างและรายละเอียดต่างๆ แสดงให้เห็นถึงศิลปะและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของช่วงเวลานั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างเก๋งจีนนี้คือเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นโอรสกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเจ้าจอมมารดาปราง

        วัดประดู่ ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ฝังเอาพระอัฐิของผู้ว่าราชการชั้นสูงและพระราชวงศ์ ซึ่งในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ที่วัดประดู่นี้ได้รับเกียรติให้บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระอัฐิของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ซึ่งเป็นพระอัฐิของท่านบิดา เข้าไปในบัวทรงเจดีย์องค์เดียวกัน ทำให้วัดประดู่มีความเป็นมาและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากสำหรับภูมิภาคนี้

วัดประดู่_3

          วัดประดู่พัฒนาราม หรือที่เรียกในชื่อย่อๆ ว่า วัดประดู่ หรือแม้กระทั่ง "วดโด นั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช รู้จักกันเป็นหนึ่งในวัดสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และเป็นจุดเด่นทางวัฒนธรรมของจังหวัดนี้

          วัดประดู่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ซึ่งอยู่ใกล้สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพื้นที่สะอาด และมีศิลปะการตกแต่งที่สวยงาม แทรกเข้าไประหว่างศาลาและเจดีย์ต่างๆ คือต้นไม้สายสนธิ์และต้นไม้หายาก ที่เติบโตมานานมาก ความเก่าแก่ของวัดประดู่ยืนยันถึงความสำคัญในประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์

          เรื่องราวเกี่ยวกับวัดประดู่มีอีกหลายตำนาน ที่สำคัญที่สุดคือการที่กล่าวกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าพระยานคร (น้อยกลาง) แต่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวนี้เท่านั้นที่ทำให้วัดประดู่มีชื่อเสียง มีผู้รู้บางท่านที่ยืนยันว่าบัวองค์นี้เจ้าพระยานคร (น้อย) ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิเจ้าพระยานคร (น้อย) ผู้เป็นบิดาของเขา และอัฐิสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้เป็นปู่ ซึ่งเจ้าพระยานคร (น้อยกลาง) ได้แบ่งมาจากวัดอินทาราม ธนบุรี

          เมื่อพูดถึงวัดประดู่ คือการพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์และความฮือฮาในความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราช และตำนานต่างๆ ที่ยังคงถูกเล่าเรียนร้อยไปจนถึงวันนี้

วัดประดู่1

ลักษณะของวัดประดู่

          เก๋งจีนที่ตั้งอยู่ภายในวัดประดู่ ประกอบด้วยส่วนหลักที่เป็นอาคารแนวยาว มีหันหน้าไปทางทิศใต้ และด้านผนังก่อด้วยอิฐถือปูนซึ่งทำให้แข็งแรง ผนังส่วนใหญ่เป็นผนังทึบ ยกเว้นด้านหน้าที่เป็นจุดเด่นด้วยเครื่องไม้แกะสลักลวดลายซับซ้อน หลายๆ ลายบนเครื่องไม้นั้นประกอบด้วยรูปภาพของมังกรคู่ ฉลุลวดลายสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนรูปหงส์ร่อน, ไก่ฟ้าทองคำ, นกกระเรียนขาว และยังมีลายพรรณพฤกษาและดอกโบตั๋น เพิ่มเติม รายละเอียดที่คานและเสาเหล่านี้เกิดจากการเลื่อมซ้อนกันอย่างประณีตโดยใช้ตะปูไม้เป็นตัวยึด การแกะสลักนั้นก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะที่เครื่องไม้เท่านั้น แต่ยังมีการแกะสลักลายบัวหลวงบนด้านข้างของเก๋งด้วย

          ภายในเก๋งที่วัดประดู่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 ปิดทอง ที่มีขนาดฐานกว้าง 1.70 เมตร และสูงถึง 3.10 เมตร เวลามองจากด้านล่างขึ้นไปจะเห็นฐานสิงห์ที่สร้างมาอย่างประณีต และยังมีฐานบัวซ้อนกันขึ้นไปอีก 2 ชั้น ที่แต่งด้วยลายปูนปั้นบัวคว่ำและบัวหงาย ในส่วนยอดของเจดีย์เป็นดอกบัวตูมที่แกะสลักอย่างละเอียดและประดับด้วยกระจกสีบนพื้นสีแดง ทุกส่วนของเก๋งที่วัดประดู่นี้ ทั้งโครงสร้างและลายแกะสลัก ก็สะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมของคนในยุคนั้น และเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของวัดประดู่ในการรักษาศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

วัดประดู่_2

       บทความเรื่องเก๋งจีน วัดประดู่พัฒนาราม หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าเก๋งจีนพระเจ้าตาก มีประวัติที่ยาวนานและมีความสำคัญไม่น้อยสำหรับประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช และสืบเนื่องมาจากความเชื่อมโยงกับพระราชวงศ์ในยุคนั้น

       เก๋งจีนนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2385 โดยคุณภาพการสร้างและรายละเอียดต่างๆ แสดงให้เห็นถึงศิลปะและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของช่วงเวลานั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างเก๋งจีนนี้คือเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นโอรสกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเจ้าจอมมารดาปราง

        วัดประดู่ ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ฝังเอาพระอัฐิของผู้ว่าราชการชั้นสูงและพระราชวงศ์ ซึ่งในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ที่วัดประดู่นี้ได้รับเกียรติให้บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระอัฐิของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ซึ่งเป็นพระอัฐิของท่านบิดา เข้าไปในบัวทรงเจดีย์องค์เดียวกัน ทำให้วัดประดู่มีความเป็นมาและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากสำหรับภูมิภาคนี้

วัดประดู่_3

Tag : วัดประดู่พัฒนาราม,นครศรีธรรมราช,วัดประดู่,วัด,วัดในนครศรีธรรมราช,ไหว้พระในนครศรีธรรมราช,ไหว้พระ,วัดโด,วัดในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ ว่ากันว่า องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย์ ด้วยความมีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์ จึงทำให้ผู้คน จากทั่วสารทิศแวะเวียนเข้ามากราบไหว้
วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)

วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน บริเวณที่เชื่อว่าตรงข้ามกับวังตะวันออกอันเป็นนิวาสสถานของเจ้าจอมปราง เดิมเป็นอุทยาน ต่อมาเจ้าพระนคร (น้อย) ยกวังตะวันออก และอุทยานตรงข้ามให้เป็นวัดเช่นเดียวกัน จึงเป็นวัดวังตะวันตก
วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)

วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าพระยานคร แต่ผู้รู้บางท่านยืนยันว่าบัวองค์นี้เจ้าพระยานคร สร้างเพื่อบรรจุอัฐิเจ้าพระยานคร ผู้เป็นบิดา และอัฐิสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้เป็นปู่
พระเจดีย์ยักษ์

พระเจดีย์ยักษ์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่เดิมนั้นอยู่ในวัดพระเงิน เป็นเจดีย์สูงใหญ่รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ บริเวณวัดเจดีย์เดิมซึ่งร้างไปแล้ว ปัจจุบันวัดร้างเหลือเพียงเจดีย์ตามที่เห็นอยู่ในภาพ
บ้านคีรีวง

บ้านคีรีวง

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ท่ามกลางภูเขา ป่าไม้ สายน้ำ ธรรมชาติ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บ้าน เพื่อปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์
วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่หรือวัดตาไข่)

วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่หรือวัดตาไข่)

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่
น้ำตกวังไม้ปัก

น้ำตกวังไม้ปัก

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่นัก อยู่ที่หมู่บ้านคีรีวง น้ำที่ไหลมานั้น ไหลมาจากยอดเขาหลวง สัมผัสธรรมชาติกับน้ำใสๆเย็นๆกัน
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้