แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 14 กรกฎาคม 2565

          พระเจดีย์ยักษ์คือสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดพระเงินที่ตั้งอยู่ในตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แต่เพียงแค่ยืนอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช เพียงเท่านั้น แต่ยังมีความยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยตาไข่ที่สร้างมากับมัน เป็นเจดีย์ที่มีขนาดสูงและใหญ่ รองมาจากเจดีย์พระบรมธาตุ

         บริเวณวัดที่มีพระเจดีย์ดังกล่าว ในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่วัดเจดีย์เดิมยืนอยู่ แต่ว่าได้ร้างไปเนื่องจากเวลาและปัจจัยต่างๆ ทว่า ตามประวัติศาสตร์และสันนิษฐาน พระเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ ท่ามกลางบริวารที่อพยพหลบภัยจากสถานที่ต่าง ๆ และเลือกที่จะมาอาศัยอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ ปี 1546

          ขณะนี้ แม้ว่าวัดจะร้างไปแล้ว แต่พระเจดีย์ยักษ์ที่สวยงามและเต็มไปด้วยความหมายนี้ยังคงยืนอยู่อย่างสง่างาม เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความอดิเรกและความเชื่อมั่นของชาวเมือง ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากภาพที่ถ่ายมาและสายตาไข่ที่ติดมากับเจดีย์ ทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร

พระเจดีย์ยักษ์_1

ประวัติและเรื่องเล่าของพระเจดีย์ยักษ์

          มีนิทานเล่าขานตำนานเกี่ยวกับพระเจดีย์ยักษ์และพระธาตุเจดีย์ต่างหาก ซึ่งเรื่องราวเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้น ตามตำนาน สมัยโบราณในเมืองนครศรีธรรมราช มียักษ์ตัวหนึ่งสืบนานมาและสายตาของมันหล่อเลี้ยงไปยังพระเจดีย์ยักษ์ ยักษ์นี้มีความต้องการที่จะจับคนในเมืองเพื่อนำไปทานเป็นอาหาร ซึ่งเป็นความกลัวที่ใจของชาวเมืองมานาน

          ในระหว่างที่เรื่องราวดังกล่าวกำลังเกิดขึ้น ชาวเมืองนั้นกำลังสร้างพระธาตุเจดีย์ในตำนาน ด้วยความหวังที่จะหลอกลวงยักษ์และปกป้องคนในเมือง พวกเขาได้ร้องขอยักษ์ให้ให้เวลาแก่พวกเขาในการสร้างเจดีย์นี้ให้เสร็จ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยพวกเขาจะยอมเป็นอาหารของยักษ์ ยักษ์นั้นก็ได้ยินยอม

          แต่จากความสมบูรณ์ของพระเจดีย์ยักษ์ ก็ส่งเสริมให้กับเจ้าหนึ่งชายของเมืองนั้นให้มาสู้แข่งในการสร้างเจดีย์เพื่อดูว่าใครจะสร้างเสร็จก่อน ชาวเมืองรู้ว่าพวกเขาไม่มีโอกาสเหนือยักษ์ จึงได้คิดค้นเคล็ดลับ โดยการนำผ้าสีเหลืองมาห่มหุ้มรอบพระธาตุเจดีย์ ด้วยการออกแบบเฉพาะเจาะจง มันทำให้ยักษ์คิดว่าพวกเขาสร้างเสร็จก่อน

          ด้วยความโมโหและความโกรธ ยักษ์ทุบยอดเจดีย์ยักษ์ของตนจนหักลงไป และด้วยความอับอายที่ถูกหลอกลวง ยักษ์นั้นก็รีบออกไปจากเมือง ต่อมาชาวเมืองที่ชื่นชมความกล้าหาญของตนเองในการปกป้องเมือง จึงมีการสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งยังคงต่อมาจนถึงวันนี้

          พระเจดีย์ยักษ์คือสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดพระเงินที่ตั้งอยู่ในตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แต่เพียงแค่ยืนอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช เพียงเท่านั้น แต่ยังมีความยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยตาไข่ที่สร้างมากับมัน เป็นเจดีย์ที่มีขนาดสูงและใหญ่ รองมาจากเจดีย์พระบรมธาตุ

         บริเวณวัดที่มีพระเจดีย์ดังกล่าว ในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่วัดเจดีย์เดิมยืนอยู่ แต่ว่าได้ร้างไปเนื่องจากเวลาและปัจจัยต่างๆ ทว่า ตามประวัติศาสตร์และสันนิษฐาน พระเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ ท่ามกลางบริวารที่อพยพหลบภัยจากสถานที่ต่าง ๆ และเลือกที่จะมาอาศัยอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ ปี 1546

          ขณะนี้ แม้ว่าวัดจะร้างไปแล้ว แต่พระเจดีย์ยักษ์ที่สวยงามและเต็มไปด้วยความหมายนี้ยังคงยืนอยู่อย่างสง่างาม เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความอดิเรกและความเชื่อมั่นของชาวเมือง ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากภาพที่ถ่ายมาและสายตาไข่ที่ติดมากับเจดีย์ ทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร

พระเจดีย์ยักษ์_1

ประวัติและเรื่องเล่าของพระเจดีย์ยักษ์

          มีนิทานเล่าขานตำนานเกี่ยวกับพระเจดีย์ยักษ์และพระธาตุเจดีย์ต่างหาก ซึ่งเรื่องราวเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้น ตามตำนาน สมัยโบราณในเมืองนครศรีธรรมราช มียักษ์ตัวหนึ่งสืบนานมาและสายตาของมันหล่อเลี้ยงไปยังพระเจดีย์ยักษ์ ยักษ์นี้มีความต้องการที่จะจับคนในเมืองเพื่อนำไปทานเป็นอาหาร ซึ่งเป็นความกลัวที่ใจของชาวเมืองมานาน

          ในระหว่างที่เรื่องราวดังกล่าวกำลังเกิดขึ้น ชาวเมืองนั้นกำลังสร้างพระธาตุเจดีย์ในตำนาน ด้วยความหวังที่จะหลอกลวงยักษ์และปกป้องคนในเมือง พวกเขาได้ร้องขอยักษ์ให้ให้เวลาแก่พวกเขาในการสร้างเจดีย์นี้ให้เสร็จ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยพวกเขาจะยอมเป็นอาหารของยักษ์ ยักษ์นั้นก็ได้ยินยอม

          แต่จากความสมบูรณ์ของพระเจดีย์ยักษ์ ก็ส่งเสริมให้กับเจ้าหนึ่งชายของเมืองนั้นให้มาสู้แข่งในการสร้างเจดีย์เพื่อดูว่าใครจะสร้างเสร็จก่อน ชาวเมืองรู้ว่าพวกเขาไม่มีโอกาสเหนือยักษ์ จึงได้คิดค้นเคล็ดลับ โดยการนำผ้าสีเหลืองมาห่มหุ้มรอบพระธาตุเจดีย์ ด้วยการออกแบบเฉพาะเจาะจง มันทำให้ยักษ์คิดว่าพวกเขาสร้างเสร็จก่อน

          ด้วยความโมโหและความโกรธ ยักษ์ทุบยอดเจดีย์ยักษ์ของตนจนหักลงไป และด้วยความอับอายที่ถูกหลอกลวง ยักษ์นั้นก็รีบออกไปจากเมือง ต่อมาชาวเมืองที่ชื่นชมความกล้าหาญของตนเองในการปกป้องเมือง จึงมีการสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งยังคงต่อมาจนถึงวันนี้

Tag : พระเจดีย์ยักษ์,นครศรีธรรมราช,วัด,เขตเทศบาล,สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช,ยักษ์,สถานที่ท่องเที่ยว,เจดีย์ยักษ์

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ ว่ากันว่า องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย์ ด้วยความมีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์ จึงทำให้ผู้คน จากทั่วสารทิศแวะเวียนเข้ามากราบไหว้
วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)

วัดวังตะวันตก (กุฏิทรงไทย)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน บริเวณที่เชื่อว่าตรงข้ามกับวังตะวันออกอันเป็นนิวาสสถานของเจ้าจอมปราง เดิมเป็นอุทยาน ต่อมาเจ้าพระนคร (น้อย) ยกวังตะวันออก และอุทยานตรงข้ามให้เป็นวัดเช่นเดียวกัน จึงเป็นวัดวังตะวันตก
วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)

วัดประดู่พัฒนารามและวัดแจ้ง (เก๋งพระเจ้าตาก)

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าพระยานคร แต่ผู้รู้บางท่านยืนยันว่าบัวองค์นี้เจ้าพระยานคร สร้างเพื่อบรรจุอัฐิเจ้าพระยานคร ผู้เป็นบิดา และอัฐิสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้เป็นปู่
พระเจดีย์ยักษ์

พระเจดีย์ยักษ์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่เดิมนั้นอยู่ในวัดพระเงิน เป็นเจดีย์สูงใหญ่รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ บริเวณวัดเจดีย์เดิมซึ่งร้างไปแล้ว ปัจจุบันวัดร้างเหลือเพียงเจดีย์ตามที่เห็นอยู่ในภาพ
บ้านคีรีวง

บ้านคีรีวง

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ท่ามกลางภูเขา ป่าไม้ สายน้ำ ธรรมชาติ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บ้าน เพื่อปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์
วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่หรือวัดตาไข่)

วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่หรือวัดตาไข่)

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่
น้ำตกวังไม้ปัก

น้ำตกวังไม้ปัก

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่นัก อยู่ที่หมู่บ้านคีรีวง น้ำที่ไหลมานั้น ไหลมาจากยอดเขาหลวง สัมผัสธรรมชาติกับน้ำใสๆเย็นๆกัน
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้