อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

หน้าแรก » จังหวัดเชียงใหม่ » อำเภอเมืองเชียงใหม่ » อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          ดอยสุเทพที่เรารู้จักในปัจจุบัน เดิมถูกเรียกว่า "ดอยอ้อยช้าง" มาจากตำนานของ "พระฤาษีวาสุเทพ" ที่เคยประพฤติพระธรรมที่เขานี้เมื่อหลายพันปีที่แล้ว โดยกรมป่าไม้ได้ตั้งสถานีวนกรรมภาคเหนือในบริเวณนี้ เพื่อให้เป็นศูนย์ทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการปลูกป่าในที่สูง การฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย และการทดลองปลูกพืชไม้ท้องถิ่น อาทิ สน ยูคาลิปตัส และไม้เมืองหนาวที่หลากหลายชนิด ซึ่งยังคงสภาพอยู่เป็นหลายแปลงในอุทยานแห่งชาติในปัจจุบัน

loc_2_1

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นที่สูงที่เต็มไปด้วยภูเขาที่สูงล้ำและซับซ้อน ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่เชื่อมต่อกับเทือกเขาหิมาลัย ระดับความสูงของพื้นที่แกว่งไประหว่าง 330 ถึง 1,685 เมตรจากระดับน้ำทะเล และยอดดอยปุยจึงเป็นจุดที่สูงที่สุดในท้องที่ นอกจากนี้ยังมียอดเขาอื่นๆที่สูงลดหลั่นไปในลำดับ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย_1

ในทางของสภาพภูมิอากาศ พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีความชื้น มีมีฝนและมีเมฆบางครั้ง พร้อมกับความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง ส่งผลให้มีการสลับเปลี่ยนฤดูกาล เริ่มจากฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ตามด้วยฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน และสิ้นสุดด้วยฤดูหนาวในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ แต่ด้วยความหลากหลายของระดับความสูงและการมีภูเขาสลับซับซ้อนสูง สภาพภูมิอากาศจึงมีการแตกต่างในแต่ละพื้นที่อย่างสูง

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย_2

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย_3

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย_4

การเดินทางไปยังดอยสุเทพ

          ทางขึ้นดอยปุยผ่านส้นทางขุนช่างเคี่ยน, พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และพระธาตุดอยสุเทพนั้น มีสถานที่น่าเที่ยวอื่นๆให้เลือกมากมาย ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, น้ำตกศรีสังวาลย์, น้ำตกมณฑาธาร, น้ำตกห้วยแก้ว, อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, วังบัวบาน, ผาเงิบ, และเชิงดอยสุเทพที่มีสวนสัตว์เชียงใหม่อยู่

          ในการเดินทาง ถ้าเริ่มจากใจกลางเมืองเชียงใหม่ ในบริเวณคูเมือง คุณสามารถเดินทางไปทางถนนสายห้วยแก้วแล้วผ่านสี่แยกไฟแดงประมาณ 3 จุด และผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้น คุณจะทำการขึ้นดอย ผ่านผ่านสถานที่น่าสนใจมากมายจนถึงยอดดอยปุย

          สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ชำนาญในการขับรถขึ้นเขา คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีจุดจอดรถตั้งแต่เริ่มขึ้นดอย หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระตำหนักภูพิงค์ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับระยะทาง จำนวนสถานที่ที่คุณต้องการไป และจำนวนผู้โดยสาร โดยรวมหากคุณต้องการท่องเที่ยวทุกที่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ระหว่าง 100-200 บาท โดยมีการเพิ่มลดขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ขับรถ

 

          ดอยสุเทพที่เรารู้จักในปัจจุบัน เดิมถูกเรียกว่า "ดอยอ้อยช้าง" มาจากตำนานของ "พระฤาษีวาสุเทพ" ที่เคยประพฤติพระธรรมที่เขานี้เมื่อหลายพันปีที่แล้ว โดยกรมป่าไม้ได้ตั้งสถานีวนกรรมภาคเหนือในบริเวณนี้ เพื่อให้เป็นศูนย์ทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการปลูกป่าในที่สูง การฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย และการทดลองปลูกพืชไม้ท้องถิ่น อาทิ สน ยูคาลิปตัส และไม้เมืองหนาวที่หลากหลายชนิด ซึ่งยังคงสภาพอยู่เป็นหลายแปลงในอุทยานแห่งชาติในปัจจุบัน

loc_2_1

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นที่สูงที่เต็มไปด้วยภูเขาที่สูงล้ำและซับซ้อน ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่เชื่อมต่อกับเทือกเขาหิมาลัย ระดับความสูงของพื้นที่แกว่งไประหว่าง 330 ถึง 1,685 เมตรจากระดับน้ำทะเล และยอดดอยปุยจึงเป็นจุดที่สูงที่สุดในท้องที่ นอกจากนี้ยังมียอดเขาอื่นๆที่สูงลดหลั่นไปในลำดับ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย_1

ในทางของสภาพภูมิอากาศ พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีความชื้น มีมีฝนและมีเมฆบางครั้ง พร้อมกับความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง ส่งผลให้มีการสลับเปลี่ยนฤดูกาล เริ่มจากฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ตามด้วยฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน และสิ้นสุดด้วยฤดูหนาวในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ แต่ด้วยความหลากหลายของระดับความสูงและการมีภูเขาสลับซับซ้อนสูง สภาพภูมิอากาศจึงมีการแตกต่างในแต่ละพื้นที่อย่างสูง

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย_2

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย_3

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย_4

การเดินทางไปยังดอยสุเทพ

          ทางขึ้นดอยปุยผ่านส้นทางขุนช่างเคี่ยน, พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และพระธาตุดอยสุเทพนั้น มีสถานที่น่าเที่ยวอื่นๆให้เลือกมากมาย ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, น้ำตกศรีสังวาลย์, น้ำตกมณฑาธาร, น้ำตกห้วยแก้ว, อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, วังบัวบาน, ผาเงิบ, และเชิงดอยสุเทพที่มีสวนสัตว์เชียงใหม่อยู่

          ในการเดินทาง ถ้าเริ่มจากใจกลางเมืองเชียงใหม่ ในบริเวณคูเมือง คุณสามารถเดินทางไปทางถนนสายห้วยแก้วแล้วผ่านสี่แยกไฟแดงประมาณ 3 จุด และผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้น คุณจะทำการขึ้นดอย ผ่านผ่านสถานที่น่าสนใจมากมายจนถึงยอดดอยปุย

          สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ชำนาญในการขับรถขึ้นเขา คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีจุดจอดรถตั้งแต่เริ่มขึ้นดอย หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระตำหนักภูพิงค์ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับระยะทาง จำนวนสถานที่ที่คุณต้องการไป และจำนวนผู้โดยสาร โดยรวมหากคุณต้องการท่องเที่ยวทุกที่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ระหว่าง 100-200 บาท โดยมีการเพิ่มลดขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ขับรถ

 

Tag : ดอยสุเทพ,ดอยอ้อยช้าง,ดอย,จังหวัดเชียงใหม่,ภาคเหนือ,สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ,เชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่สืบเนื่องต่อจากเทือกเขาหิมาลัย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะขึ้นมานมัสการพระธาตุ เพราะถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ และเชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน
บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
บ้านนาเลาใหม่ มีจุดพักแรม นักท่องสามารถแวะพักที่บ้านนาเหลาใหม่ได้
ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า อันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด
ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ก็คือการได้ชมภูเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามในช่วงหน้าหนาว ดอยม่อนจองยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามมากอีกด้วย
ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นถนนสายเครื่องเงินย่านเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนเกือบทั้งถนนมีอาชีพทำเครื่องเงินสืบต่อกันมานานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทุกวันเสาร์บนถนนวัวลายจะมีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ถนนที่เคยคลาคล่ำไปด้วยรถจะกลายเป็นลานคนเมืองที่ถูกแทนที่ด้วยสินค้าทำมือ หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด วางขายอยู่ตลอดสองฝั่ง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดี
ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ชายแดนไทยพม่า ใกล้สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สุดเขตชายแดนไทย มองไปฝั่งตรงข้ามจะมองเห็น ฐานพม่า อยู่บยยอดเขาสูง จะมีชาวบ้าน ขายของอยู่หน้าฐาน ได้แวะอุดหนุนฝีมือชาวบ้าน
วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมล้านนา เคยเป็นป่าช้าติดพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้าง เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน
ไร่ชา 2000

ไร่ชา 2000

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อากาศดี เงียบ เป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวสุดๆ ไม่วุ่นวาย มีหมอก เป็นที่เที่ยวยอดนิยม เมื่อนักท่องเที่ยวได้แวะขึ้นที่ดอยอ่างขาง
ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ไร่สตรอเบอร์รี่ บ้านนอแล มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการบ้านนอแล ซึ่งเป็นเขตสุดชายแดนระหว่างไทย-พม่า
วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มีบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นด้วยธรรมชาติ และถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้