ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

หน้าแรก » จังหวัดเชียงใหม่ » อำเภอแม่อาย » ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 12 มิถุนายน 2566

          อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก หรือที่เรียกกันในชื่อเดิมว่า "อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก" ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่ในอำเภอไชยปราการ, อำเภอฝาง, และอำเภอแม่อาย ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 524 ตารางกิโลเมตร หรือเทียบเท่ากับ 327,500 ไร่ นอกจากนี้ ยังติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก และอุทยานแห่งชาติเชียงดาวทางทิศใต้ และติดต่อกับหลายตำบลในเขตอำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย, และอำเภอไชยปราการทางทิศตะวันออก

          การภูมิทัศน์ที่มีลักษณะของภูเขาสูงๆ ซับซ้อนๆ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว ทำให้อุทยานมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งเป็นที่มาของสัตว์และพืชหลากหลายชนิด รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาชมความงดงามของธรรมชาติ ในอุทยานมีภูเขาที่สำคัญอยู่หลายยอด เช่น ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยฟ้าห่มปก ที่เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำหลากหลายสาย

          เมื่อพูดถึงสภาพอากาศของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก โดยทั่วไปมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 25.4 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิสามารถต่ำลงถึงระหว่าง 13.7-19.0 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ และสูงสุดอาจทะลุสู่ 39.1 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน นอกจากนี้ยังมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ได้แก่ ดอยผ้าห่มปก ที่เป็นยอดภูเขาที่สูงที่สองของประเทศไทย (400-2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) หรือสถานที่อื่นๆ เช่น บ่อน้ำพุร้อน ห้วยแม่ใจ ถ้ำห้วยบอน น้ำตกโป่งน้ำดัง และน้ำตกตาดหลวง.

          อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก หรือที่เรียกกันในชื่อเดิมว่า "อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก" ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่ในอำเภอไชยปราการ, อำเภอฝาง, และอำเภอแม่อาย ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 524 ตารางกิโลเมตร หรือเทียบเท่ากับ 327,500 ไร่ นอกจากนี้ ยังติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก และอุทยานแห่งชาติเชียงดาวทางทิศใต้ และติดต่อกับหลายตำบลในเขตอำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย, และอำเภอไชยปราการทางทิศตะวันออก

          การภูมิทัศน์ที่มีลักษณะของภูเขาสูงๆ ซับซ้อนๆ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว ทำให้อุทยานมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งเป็นที่มาของสัตว์และพืชหลากหลายชนิด รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาชมความงดงามของธรรมชาติ ในอุทยานมีภูเขาที่สำคัญอยู่หลายยอด เช่น ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยฟ้าห่มปก ที่เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำหลากหลายสาย

          เมื่อพูดถึงสภาพอากาศของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก โดยทั่วไปมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 25.4 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิสามารถต่ำลงถึงระหว่าง 13.7-19.0 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ และสูงสุดอาจทะลุสู่ 39.1 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน นอกจากนี้ยังมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ได้แก่ ดอยผ้าห่มปก ที่เป็นยอดภูเขาที่สูงที่สองของประเทศไทย (400-2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) หรือสถานที่อื่นๆ เช่น บ่อน้ำพุร้อน ห้วยแม่ใจ ถ้ำห้วยบอน น้ำตกโป่งน้ำดัง และน้ำตกตาดหลวง.

Tag : อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก,อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก,อำเภอแม่อาย,จังหวัดเชียงใหม่,สถานทีท่องเที่ยว,หน้าหนาว,สถานทีท่องเที่ยวภาคเหนือ,สถานที่ท่องเที่ยว,ดอย

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่สืบเนื่องต่อจากเทือกเขาหิมาลัย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะขึ้นมานมัสการพระธาตุ เพราะถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ และเชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน
บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
บ้านนาเลาใหม่ มีจุดพักแรม นักท่องสามารถแวะพักที่บ้านนาเหลาใหม่ได้
ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า อันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด
ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ก็คือการได้ชมภูเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามในช่วงหน้าหนาว ดอยม่อนจองยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามมากอีกด้วย
ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นถนนสายเครื่องเงินย่านเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนเกือบทั้งถนนมีอาชีพทำเครื่องเงินสืบต่อกันมานานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทุกวันเสาร์บนถนนวัวลายจะมีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ถนนที่เคยคลาคล่ำไปด้วยรถจะกลายเป็นลานคนเมืองที่ถูกแทนที่ด้วยสินค้าทำมือ หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด วางขายอยู่ตลอดสองฝั่ง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดี
ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ชายแดนไทยพม่า ใกล้สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สุดเขตชายแดนไทย มองไปฝั่งตรงข้ามจะมองเห็น ฐานพม่า อยู่บยยอดเขาสูง จะมีชาวบ้าน ขายของอยู่หน้าฐาน ได้แวะอุดหนุนฝีมือชาวบ้าน
วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมล้านนา เคยเป็นป่าช้าติดพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้าง เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน
ไร่ชา 2000

ไร่ชา 2000

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อากาศดี เงียบ เป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวสุดๆ ไม่วุ่นวาย มีหมอก เป็นที่เที่ยวยอดนิยม เมื่อนักท่องเที่ยวได้แวะขึ้นที่ดอยอ่างขาง
ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ไร่สตรอเบอร์รี่ บ้านนอแล มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการบ้านนอแล ซึ่งเป็นเขตสุดชายแดนระหว่างไทย-พม่า
วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มีบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นด้วยธรรมชาติ และถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้