วัดสมานรัตนาราม

หน้าแรก » จังหวัดฉะเชิงเทรา » อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา » วัดสมานรัตนาราม
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 12 มิถุนายน 2563

วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว ในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเนื่องจากมีรูปปั้นพระพิฆเนศ องค์ปางนอนเสวยสุข ซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รูปปั้นนี้มีเนื้อองค์เป็นสีชมพูที่สวยงามและโดดเด่น และรอบฐานของรูปปั้นมีการจัดแสดงปางต่างๆ ถึง 32 ปางเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาและชื่นชม

บรรยากาศภายในวัดสมานรัตนาราม

นอกจากนี้ ภายใต้ฐานของรูปปั้นพระพิฆเนศยังมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงปางต่างๆ ของพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทพเจ้านี้ ในความเชื่อของคนไทย พระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และความสำเร็จ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการเรียนรู้, ตำแหน่งหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก และยังเชื่อว่ามีอำนาจในการปัดเป่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆ

วัดนี้จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่เพียงแต่สำหรับผู้ที่ต้องการสักการะและขอพร แต่ยังรวมถึงผู้ที่สนใจในศิลปะ,วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของศาสนาฮินดูในประเทศไทย การเยือนวัดนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่ครบถ้วนทั้งในด้านศาสนา ศิลปะ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

วัดสมานรัตนาราม

รูปภาพจาก PAK STUDIO

ความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศและปูนปั้นรูปหนูสองตัว

ด้านหน้าฐานพระพิฆเนศ ปูนปั้นรูปหนูสองตัวยืนทำมือป้องหู ความเชื่อในหนูเป็นบริวารพระพิฆเนศ กระซิบที่หูหนูเพื่อขอพร หนูบริวารนำความไปบอกพระพิฆเนศ การทำบุญติดสินบนหนู ภายในศาลามีองค์พระพิฆเนศจำลองปางต่างๆ พระพุทธรูปให้ประชาชนกราบไหว้

สิ่งประดิษฐานภายในศาลาพระพิฆเนศ เริ่มจากด้านหน้าที่มีปูนปั้นรูปหนูสองตัวที่ทำท่าป้องหู ตามความเชื่อของผู้ที่สักการะพระพิฆเนศ, หนูเป็นสัตว์ที่เป็นบริวารของพระพิฆเนศ ผู้คนที่เคารพและสักการะพระพิฆเนศมักจะกระซิบคำขอพรไว้ที่หูหนู เชื่อกันว่าหนูเหล่านี้จะนำความไปบอกพระพิฆเนศ เพื่อให้ท่านประทานสิ่งที่พวกเขาปรารถนา นอกจากนี้ ยังมีการทำบุญติดสินบนหนูด้วยการบริจาคเงินใส่ตู้ที่วางไว้ด้านหน้าศาลา

ภายในศาลานั้นมีองค์พระพิฆเนศจำลองปางต่างๆ แสดงถึงลักษณะต่างๆ ของพระพิฆเนศ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสกราบไหว้และสักการะขอพรได้ตามความเชื่อและประเพณีของพวกเขา ทั้งหมดนี้แสดงถึงความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศและการสักการะขอพรในวัฒนธรรมไทย

วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว ในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเนื่องจากมีรูปปั้นพระพิฆเนศ องค์ปางนอนเสวยสุข ซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รูปปั้นนี้มีเนื้อองค์เป็นสีชมพูที่สวยงามและโดดเด่น และรอบฐานของรูปปั้นมีการจัดแสดงปางต่างๆ ถึง 32 ปางเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาและชื่นชม

บรรยากาศภายในวัดสมานรัตนาราม

นอกจากนี้ ภายใต้ฐานของรูปปั้นพระพิฆเนศยังมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงปางต่างๆ ของพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทพเจ้านี้ ในความเชื่อของคนไทย พระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และความสำเร็จ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการเรียนรู้, ตำแหน่งหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก และยังเชื่อว่ามีอำนาจในการปัดเป่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆ

วัดนี้จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่เพียงแต่สำหรับผู้ที่ต้องการสักการะและขอพร แต่ยังรวมถึงผู้ที่สนใจในศิลปะ,วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของศาสนาฮินดูในประเทศไทย การเยือนวัดนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่ครบถ้วนทั้งในด้านศาสนา ศิลปะ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

วัดสมานรัตนาราม

รูปภาพจาก PAK STUDIO

ความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศและปูนปั้นรูปหนูสองตัว

ด้านหน้าฐานพระพิฆเนศ ปูนปั้นรูปหนูสองตัวยืนทำมือป้องหู ความเชื่อในหนูเป็นบริวารพระพิฆเนศ กระซิบที่หูหนูเพื่อขอพร หนูบริวารนำความไปบอกพระพิฆเนศ การทำบุญติดสินบนหนู ภายในศาลามีองค์พระพิฆเนศจำลองปางต่างๆ พระพุทธรูปให้ประชาชนกราบไหว้

สิ่งประดิษฐานภายในศาลาพระพิฆเนศ เริ่มจากด้านหน้าที่มีปูนปั้นรูปหนูสองตัวที่ทำท่าป้องหู ตามความเชื่อของผู้ที่สักการะพระพิฆเนศ, หนูเป็นสัตว์ที่เป็นบริวารของพระพิฆเนศ ผู้คนที่เคารพและสักการะพระพิฆเนศมักจะกระซิบคำขอพรไว้ที่หูหนู เชื่อกันว่าหนูเหล่านี้จะนำความไปบอกพระพิฆเนศ เพื่อให้ท่านประทานสิ่งที่พวกเขาปรารถนา นอกจากนี้ ยังมีการทำบุญติดสินบนหนูด้วยการบริจาคเงินใส่ตู้ที่วางไว้ด้านหน้าศาลา

ภายในศาลานั้นมีองค์พระพิฆเนศจำลองปางต่างๆ แสดงถึงลักษณะต่างๆ ของพระพิฆเนศ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสกราบไหว้และสักการะขอพรได้ตามความเชื่อและประเพณีของพวกเขา ทั้งหมดนี้แสดงถึงความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศและการสักการะขอพรในวัฒนธรรมไทย

Tag : วัดสมานรัตนาราม ,จังหวัดฉะเชิงเทรา,พระพิฆเนศ,ไหว้พระ,วัด,วัดใกล้กรุงเทพ,ของพร

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดปากน้ำโจ้โล้

วัดปากน้ำโจ้โล้

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดปากน้ำโจ้โล้ ฉะเชิงเทรา พระอุโบสถสีทองวัดปากน้ำโจ้โล้ ทาสีทองทั้งหลัง ทั้งภายในและภายนอก เป็นที่งดงามตระการตาเป็นอย่างมาก แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ หน้าวัดมีคลองไหลผ่านมารวมกับแม่น้ำบางปะกง
ตลาดน้ำบางคล้า

ตลาดน้ำบางคล้า

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลาดน้ำบางคล้า เป็นอีกตลาดที่เหมาะสำหรับคนที่แวะผ่านมาหาอาหารอร่อยๆหรือของฝากเล็กๆน้อยๆติดมือกลับบ้านกัน มีเรือขายอาหารสารพัดจอดเทียบกันอยู่ข้างแพ
วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนาราม

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นพระพิฆเนศ องค์ปางนอนเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้านหน้าฐานพระพิฆเนศ จะเห็นปูนปั้นรูปหนูอยู่สองตัว ที่ยืนทำมือป้องหูไว้ เชื่อว่าถ้าอยากได้สิ่งใด ขอพรสิ่งใดให้สมหวัง ให้ไปกระซิบที่หูหนู
วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล
วัดโพรงอากาศ

วัดโพรงอากาศ

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่สำคัญของเมืองแปดริ้ว โดยหลวงพ่อสมชายเป็นผู้จัดสร้างขึ้น พระอุโบสถมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สีทองอร่าม มีองค์พระพิฆเนศปางนั่งประทานพรองค์ใหญ่
วัดวีระโชติธรรมาราม

วัดวีระโชติธรรมาราม

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
บรรยากาศรอบๆ วัดร่มรื่น เงียบสงบ แวดล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจี อุโบสถแก้วกลางน้ำ ภายในประดับกระจกเงา ลวดลายทรงไทย อักขระยันต์
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 
Merry Coffee Drink กาเเฟคุมหิว สูตรโพรไบโอติกส์[Merry Coffee Drink กาเเฟคุมหิว สูตรโพรไบโอติกส์]
Merry Coffee Drink กาเเฟคุมหิว สูตรโพรไบโอติกส์ (Bacillus Coagulans จากญี่ปุ่น) 2 กล่อง x 10 ซอง เเถมฟรี 1 กล่อง [ 30 ซอง ]
฿580 
[400g.][1.5Kg.][3Kg.]อาหารแมว Kaniva (คารนิว่า)[[400g.][1.5Kg.][3Kg.]อาหารแมว Kaniva (คารนิว่า)]
รสไก่ รสเนื้อแกะ และ รสปลาแซลมอน ขนมแมว อาหารและขนมแมว อาหารสัตว์เลี้่ยง อาหารแมวแบบแห้ง
฿460 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้