แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

เขาโมโกจู เป็นยอดเขาสูงสุดที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการของอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และเส้นทางเดินขึ้นยอดเขาตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่มีอากาศหนาวเย็นเนื่องจากความสูงของมันที่ 1,964 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โมโกจูเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบป่าตะวันตก ห่างจากที่ทำการของอุทยานประมาณ 27 กิโลเมตร การเดินทางไปยังยอดเขาโมโกจูโดยเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน ถึงแม้ว่าระยะทางจะยาวและทางเดินยากลำบาก แต่ยอดเขาโมโกจูยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางหลายคนต้องการไปสัมผัสอย่างหนึ่งในชีวิตของพวกเขา

ที่มาของยอดเขาโมโกจู

คำว่า "โมโกจู" เป็นคำในภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่า "เหมือนฝนจะตก" เนื่องจากยอดเขานั้นมักจะถูกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้ที่สนใจที่จะขึ้นยอดเขาโมโกจูจำเป็นต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพราะเส้นทางขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา การเดินทางไปกลับจะใช้เวลาประมาณ 5 วันและต้องพักผ่อนในป่าตามจุดที่กำหนด นอกจากนี้ควรศึกษาสภาพเส้นทาง สภาพอากาศ และติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้นำทางไปยังยอดเขาโมโกจูซึ่งเปิดให้เดินขึ้นยอดเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี

การขึ้นเขาโมโกจูไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน สำหรับการเข้าชมยอดเขานี้จะต้องทำการจองล่วงหน้าเนื่องจากจำกัดจำนวนคนที่สามารถเข้าไปได้ในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีการจำกัดคนเข้าเที่ยวอย่างเข้มงวด จำนวนคนที่อนุญาตให้เข้าเขาโมโกจูจะลดลงอยู่ที่ประมาณ 200 คน นอกจากนี้ยังมีการลดระยะเวลาในการเดินขึ้นเขาด้วย เพื่อให้การเข้าชมนั้นมีความปลอดภัยและความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การเดินทางไปที่ยอดเขาโมโกจู

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินขึ้นเขาโมโกจู มีอยู่ในราวกับ 16,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่าบริการรถไถรับส่ง ค่าเข้าอุทยาน ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตร โดยยังไม่รวมค่าอาหารและค่าเสียง รถไถรับส่งที่เป็นทางเลือกในการเดินทางรวมกับเส้นทางเดินเท้าอีกทางหนึ่งมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน

หากใครที่สนใจที่จะเดินขึ้นเขาเพื่อเยี่ยมชมยอดเขาโมโกจูและทดลองท้าทายตนเองในการเดินป่าระยะไกล สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการจองได้เลย

เขาโมโกจู เป็นยอดเขาสูงสุดที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการของอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และเส้นทางเดินขึ้นยอดเขาตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่มีอากาศหนาวเย็นเนื่องจากความสูงของมันที่ 1,964 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โมโกจูเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบป่าตะวันตก ห่างจากที่ทำการของอุทยานประมาณ 27 กิโลเมตร การเดินทางไปยังยอดเขาโมโกจูโดยเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน ถึงแม้ว่าระยะทางจะยาวและทางเดินยากลำบาก แต่ยอดเขาโมโกจูยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางหลายคนต้องการไปสัมผัสอย่างหนึ่งในชีวิตของพวกเขา

ที่มาของยอดเขาโมโกจู

คำว่า "โมโกจู" เป็นคำในภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่า "เหมือนฝนจะตก" เนื่องจากยอดเขานั้นมักจะถูกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้ที่สนใจที่จะขึ้นยอดเขาโมโกจูจำเป็นต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพราะเส้นทางขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา การเดินทางไปกลับจะใช้เวลาประมาณ 5 วันและต้องพักผ่อนในป่าตามจุดที่กำหนด นอกจากนี้ควรศึกษาสภาพเส้นทาง สภาพอากาศ และติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้นำทางไปยังยอดเขาโมโกจูซึ่งเปิดให้เดินขึ้นยอดเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี

การขึ้นเขาโมโกจูไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน สำหรับการเข้าชมยอดเขานี้จะต้องทำการจองล่วงหน้าเนื่องจากจำกัดจำนวนคนที่สามารถเข้าไปได้ในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีการจำกัดคนเข้าเที่ยวอย่างเข้มงวด จำนวนคนที่อนุญาตให้เข้าเขาโมโกจูจะลดลงอยู่ที่ประมาณ 200 คน นอกจากนี้ยังมีการลดระยะเวลาในการเดินขึ้นเขาด้วย เพื่อให้การเข้าชมนั้นมีความปลอดภัยและความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การเดินทางไปที่ยอดเขาโมโกจู

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินขึ้นเขาโมโกจู มีอยู่ในราวกับ 16,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่าบริการรถไถรับส่ง ค่าเข้าอุทยาน ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตร โดยยังไม่รวมค่าอาหารและค่าเสียง รถไถรับส่งที่เป็นทางเลือกในการเดินทางรวมกับเส้นทางเดินเท้าอีกทางหนึ่งมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน

หากใครที่สนใจที่จะเดินขึ้นเขาเพื่อเยี่ยมชมยอดเขาโมโกจูและทดลองท้าทายตนเองในการเดินป่าระยะไกล สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการจองได้เลย

Tag : เขาโมโกจู,เขา,โมโกจู,จังหวัดกำแพงเพชร,อำเภอคลองขลุง ,กำแพงเพชร,อุทยาน,อำเภอคลองลาน ,อำเภอแม่วงก์ ,แม่วงก์,เดินเขา,การเดินทางไปที่เขาโมโกจู

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดนครสวรรค์

เขาโมโกจู

เขาโมโกจู

อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เป็นยอดเขาสูงที่สุด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นขุนเขาที่มีความหนาวเย็น บนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้สนใจจะไปสัมผัสยอดเขาโมโกจูต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพราะทางเดินขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้