แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 12 มิถุนายน 2566

เขาโมโกจู เป็นยอดเขาสูงสุดที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการของอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และเส้นทางเดินขึ้นยอดเขาตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่มีอากาศหนาวเย็นเนื่องจากความสูงของมันที่ 1,964 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โมโกจูเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบป่าตะวันตก ห่างจากที่ทำการของอุทยานประมาณ 27 กิโลเมตร การเดินทางไปยังยอดเขาโมโกจูโดยเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน ถึงแม้ว่าระยะทางจะยาวและทางเดินยากลำบาก แต่ยอดเขาโมโกจูยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางหลายคนต้องการไปสัมผัสอย่างหนึ่งในชีวิตของพวกเขา

ที่มาของยอดเขาโมโกจู

คำว่า "โมโกจู" เป็นคำในภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่า "เหมือนฝนจะตก" เนื่องจากยอดเขานั้นมักจะถูกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้ที่สนใจที่จะขึ้นยอดเขาโมโกจูจำเป็นต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพราะเส้นทางขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา การเดินทางไปกลับจะใช้เวลาประมาณ 5 วันและต้องพักผ่อนในป่าตามจุดที่กำหนด นอกจากนี้ควรศึกษาสภาพเส้นทาง สภาพอากาศ และติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้นำทางไปยังยอดเขาโมโกจูซึ่งเปิดให้เดินขึ้นยอดเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี

การขึ้นเขาโมโกจูไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน สำหรับการเข้าชมยอดเขานี้จะต้องทำการจองล่วงหน้าเนื่องจากจำกัดจำนวนคนที่สามารถเข้าไปได้ในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีการจำกัดคนเข้าเที่ยวอย่างเข้มงวด จำนวนคนที่อนุญาตให้เข้าเขาโมโกจูจะลดลงอยู่ที่ประมาณ 200 คน นอกจากนี้ยังมีการลดระยะเวลาในการเดินขึ้นเขาด้วย เพื่อให้การเข้าชมนั้นมีความปลอดภัยและความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การเดินทางไปที่ยอดเขาโมโกจู

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินขึ้นเขาโมโกจู มีอยู่ในราวกับ 16,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่าบริการรถไถรับส่ง ค่าเข้าอุทยาน ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตร โดยยังไม่รวมค่าอาหารและค่าเสียง รถไถรับส่งที่เป็นทางเลือกในการเดินทางรวมกับเส้นทางเดินเท้าอีกทางหนึ่งมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน

หากใครที่สนใจที่จะเดินขึ้นเขาเพื่อเยี่ยมชมยอดเขาโมโกจูและทดลองท้าทายตนเองในการเดินป่าระยะไกล สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการจองได้เลย

เขาโมโกจู เป็นยอดเขาสูงสุดที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการของอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และเส้นทางเดินขึ้นยอดเขาตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่มีอากาศหนาวเย็นเนื่องจากความสูงของมันที่ 1,964 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โมโกจูเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบป่าตะวันตก ห่างจากที่ทำการของอุทยานประมาณ 27 กิโลเมตร การเดินทางไปยังยอดเขาโมโกจูโดยเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน ถึงแม้ว่าระยะทางจะยาวและทางเดินยากลำบาก แต่ยอดเขาโมโกจูยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางหลายคนต้องการไปสัมผัสอย่างหนึ่งในชีวิตของพวกเขา

ที่มาของยอดเขาโมโกจู

คำว่า "โมโกจู" เป็นคำในภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่า "เหมือนฝนจะตก" เนื่องจากยอดเขานั้นมักจะถูกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้ที่สนใจที่จะขึ้นยอดเขาโมโกจูจำเป็นต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพราะเส้นทางขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา การเดินทางไปกลับจะใช้เวลาประมาณ 5 วันและต้องพักผ่อนในป่าตามจุดที่กำหนด นอกจากนี้ควรศึกษาสภาพเส้นทาง สภาพอากาศ และติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้นำทางไปยังยอดเขาโมโกจูซึ่งเปิดให้เดินขึ้นยอดเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี

การขึ้นเขาโมโกจูไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน สำหรับการเข้าชมยอดเขานี้จะต้องทำการจองล่วงหน้าเนื่องจากจำกัดจำนวนคนที่สามารถเข้าไปได้ในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีการจำกัดคนเข้าเที่ยวอย่างเข้มงวด จำนวนคนที่อนุญาตให้เข้าเขาโมโกจูจะลดลงอยู่ที่ประมาณ 200 คน นอกจากนี้ยังมีการลดระยะเวลาในการเดินขึ้นเขาด้วย เพื่อให้การเข้าชมนั้นมีความปลอดภัยและความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การเดินทางไปที่ยอดเขาโมโกจู

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินขึ้นเขาโมโกจู มีอยู่ในราวกับ 16,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่าบริการรถไถรับส่ง ค่าเข้าอุทยาน ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตร โดยยังไม่รวมค่าอาหารและค่าเสียง รถไถรับส่งที่เป็นทางเลือกในการเดินทางรวมกับเส้นทางเดินเท้าอีกทางหนึ่งมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน

หากใครที่สนใจที่จะเดินขึ้นเขาเพื่อเยี่ยมชมยอดเขาโมโกจูและทดลองท้าทายตนเองในการเดินป่าระยะไกล สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการจองได้เลย

Tag : เขาโมโกจู,เขา,โมโกจู,จังหวัดกำแพงเพชร,อำเภอคลองขลุง ,กำแพงเพชร,อุทยาน,อำเภอคลองลาน ,อำเภอแม่วงก์ ,แม่วงก์,เดินเขา,การเดินทางไปที่เขาโมโกจู

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดนครสวรรค์

เขาโมโกจู

เขาโมโกจู

อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เป็นยอดเขาสูงที่สุด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นขุนเขาที่มีความหนาวเย็น บนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้สนใจจะไปสัมผัสยอดเขาโมโกจูต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพราะทางเดินขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้