สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

หน้าแรก » จังหวัดเชียงใหม่ » อำเภอฝาง » สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 12 มิถุนายน 2566

          สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คือโครงการที่ได้รับการสร้างขึ้นจากความเทิดทูนในสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำริมา มีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับประชาชน และเป็นวิธีในการแทนที่การปลูกพืชฝิ่น ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับสังคม. สถานีวิจัยนี้เป็นสถานีแรกในโครงการหลวง ตั้งอยู่ที่ยอดเขาของแดนลาว ในตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,400 เมตร โดยยอดเขาสูงสุดในบริเวณนี้เป็น 1,928 เมตร

          สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ที่ประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร หรือในการคำนวณเป็นไร่จะเท่ากับ 16,577 ไร่ โครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” และมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นไร่ฝิ่นมาก่อนนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ดีกว่าในอดีต

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_2

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_3

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_4

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_5

การดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

1.มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาในเรื่องของไม้ผลที่พบในเขตภูมิอากาศหนาว นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการขยายพันธุ์และการสรรหาพืชชนิดต่างๆ เพื่อการค้าและเพื่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่เรามีอยู่

2.งานเผยแพร่และการฝึกอบรมของเราเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการในการปลูกพืชบนที่สูงที่สำคัญ ซึ่งให้บริการเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ การเผยแพร่และการฝึกสอนนี้ส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้และความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาการทำเกษตรของตนเอง

3.การพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเรา ที่รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่รอบๆ สถานี กิจกรรมที่สำคัญของเรามีการพัฒนาแหล่งน้ำ, การวางแผนในการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ, การส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เช่น ไม้ผล, ผัก, ชา, การฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสู่สภาพที่ปกติ, การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติที่ถูกทำลาย, และการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมท้องถิ่น

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_6

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_7

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_8

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_9

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_10

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_11

การเดินทางไปที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

          สำหรับการเดินทางไปยังดอยอ่างขาง, มีทั้งหมด 3 เส้นทางที่สามารถเลือกใช้ แต่ในทางปฏิบัติ, มีเพียงหนึ่งเส้นทางที่ถือเป็นเส้นทางหลัก นั่นคือการขึ้นไปยังดอยอ่างขางจากกิโลเมตรที่ 137 ที่ตั้งอยู่ที่วัดหาดสำราญ หากคุณเลือกการเดินทางด้วยรถยนต คุณสามารถเลือกใช้สามเส้นทางต่อไปนี้

1.เส้นทางที่ขึ้นดอยอ่างขางที่วัดหาดสำราญ (กิโลเมตรที่ 137) คุณสามารถขับรถเที่ยวทางเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงหมายเลข 107) จนถึงจุดที่สามารถขึ้นไปยังดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นทางลาดชันที่มีทางโค้งและมีความสูงขั้น

2.เส้นทางขึ้นดอยอ่างขางที่อำเภอเชียงดาว (กิโลเมตรที่ 79) จากตัวเมืองเชียงใหม่ คุณสามารถขับรถเที่ยวทางเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงหมายเลข 107) จนถึงอำเภอเชียงดาว ที่หลักกิโลเมตรที่ 79, คุณจะพบทางแยก (เส้นทางหมายเลข 1) ที่คุณต้องเลี้ยวซ้ายผ่านตำบลเมืองงาย บ้านอรุโณทัย และบ้านหลวง เส้นทางนี้ค่อนข้างแคบแต่ไม่มีความลาดชัน

3.เส้นทางจากอำเภอฝางไปยังหมู่บ้านนอแล อย่างไรก็ตาม มันเป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดแต่มีความลาดชันที่สูงและถนนไม่ค่อยดี เป็นเส้นทางที่ติดกับชายแดนระหว่างไทยและพม่า ซึ่งมีด่านทหารตามทางและคุณจะสามารถเห็นทั้งค่ายทหารไทยและพม่าที่ตั้งอยู่ริมภูเขา ไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางนี้เว้นแต่จำเป็น

ที่พักภายในสถานีเกษตรดอยอ่างขาง

อ่างขาง เป็นสถานที่ที่มีการจัดสรรที่พักที่สะดวกสบายให้บริการกับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังมีพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบการปั่นนอนแห่งนี้สามารถมากางเต็นท์หรือตั้งค่ายในบริเวณนี้ได้ ทำให้ความรู้สึกที่มีต่อความติดต่อกับธรรมชาติเป็นไปอย่างเต็มที่ ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่น่าจำจำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน.

          สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คือโครงการที่ได้รับการสร้างขึ้นจากความเทิดทูนในสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำริมา มีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับประชาชน และเป็นวิธีในการแทนที่การปลูกพืชฝิ่น ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับสังคม. สถานีวิจัยนี้เป็นสถานีแรกในโครงการหลวง ตั้งอยู่ที่ยอดเขาของแดนลาว ในตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,400 เมตร โดยยอดเขาสูงสุดในบริเวณนี้เป็น 1,928 เมตร

          สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ที่ประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร หรือในการคำนวณเป็นไร่จะเท่ากับ 16,577 ไร่ โครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” และมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นไร่ฝิ่นมาก่อนนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ดีกว่าในอดีต

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_2

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_3

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_4

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_5

การดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

1.มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาในเรื่องของไม้ผลที่พบในเขตภูมิอากาศหนาว นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการขยายพันธุ์และการสรรหาพืชชนิดต่างๆ เพื่อการค้าและเพื่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่เรามีอยู่

2.งานเผยแพร่และการฝึกอบรมของเราเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการในการปลูกพืชบนที่สูงที่สำคัญ ซึ่งให้บริการเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ การเผยแพร่และการฝึกสอนนี้ส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้และความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาการทำเกษตรของตนเอง

3.การพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเรา ที่รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่รอบๆ สถานี กิจกรรมที่สำคัญของเรามีการพัฒนาแหล่งน้ำ, การวางแผนในการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ, การส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เช่น ไม้ผล, ผัก, ชา, การฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสู่สภาพที่ปกติ, การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติที่ถูกทำลาย, และการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมท้องถิ่น

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_6

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_7

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_8

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_9

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_10

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง_11

การเดินทางไปที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

          สำหรับการเดินทางไปยังดอยอ่างขาง, มีทั้งหมด 3 เส้นทางที่สามารถเลือกใช้ แต่ในทางปฏิบัติ, มีเพียงหนึ่งเส้นทางที่ถือเป็นเส้นทางหลัก นั่นคือการขึ้นไปยังดอยอ่างขางจากกิโลเมตรที่ 137 ที่ตั้งอยู่ที่วัดหาดสำราญ หากคุณเลือกการเดินทางด้วยรถยนต คุณสามารถเลือกใช้สามเส้นทางต่อไปนี้

1.เส้นทางที่ขึ้นดอยอ่างขางที่วัดหาดสำราญ (กิโลเมตรที่ 137) คุณสามารถขับรถเที่ยวทางเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงหมายเลข 107) จนถึงจุดที่สามารถขึ้นไปยังดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นทางลาดชันที่มีทางโค้งและมีความสูงขั้น

2.เส้นทางขึ้นดอยอ่างขางที่อำเภอเชียงดาว (กิโลเมตรที่ 79) จากตัวเมืองเชียงใหม่ คุณสามารถขับรถเที่ยวทางเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงหมายเลข 107) จนถึงอำเภอเชียงดาว ที่หลักกิโลเมตรที่ 79, คุณจะพบทางแยก (เส้นทางหมายเลข 1) ที่คุณต้องเลี้ยวซ้ายผ่านตำบลเมืองงาย บ้านอรุโณทัย และบ้านหลวง เส้นทางนี้ค่อนข้างแคบแต่ไม่มีความลาดชัน

3.เส้นทางจากอำเภอฝางไปยังหมู่บ้านนอแล อย่างไรก็ตาม มันเป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดแต่มีความลาดชันที่สูงและถนนไม่ค่อยดี เป็นเส้นทางที่ติดกับชายแดนระหว่างไทยและพม่า ซึ่งมีด่านทหารตามทางและคุณจะสามารถเห็นทั้งค่ายทหารไทยและพม่าที่ตั้งอยู่ริมภูเขา ไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางนี้เว้นแต่จำเป็น

ที่พักภายในสถานีเกษตรดอยอ่างขาง

อ่างขาง เป็นสถานที่ที่มีการจัดสรรที่พักที่สะดวกสบายให้บริการกับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังมีพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบการปั่นนอนแห่งนี้สามารถมากางเต็นท์หรือตั้งค่ายในบริเวณนี้ได้ ทำให้ความรู้สึกที่มีต่อความติดต่อกับธรรมชาติเป็นไปอย่างเต็มที่ ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่น่าจำจำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน.

Tag : สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,โครงการหลวง,จังหวัดเชียงใหม่,อำเภอฝาง,ตำบลแม่งอน,สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ,ฝาง,อ่างขาง,เกษตร,สถานีเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่สืบเนื่องต่อจากเทือกเขาหิมาลัย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะขึ้นมานมัสการพระธาตุ เพราะถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ และเชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน
บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
บ้านนาเลาใหม่ มีจุดพักแรม นักท่องสามารถแวะพักที่บ้านนาเหลาใหม่ได้
ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า อันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด
ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ก็คือการได้ชมภูเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามในช่วงหน้าหนาว ดอยม่อนจองยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามมากอีกด้วย
ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นถนนสายเครื่องเงินย่านเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนเกือบทั้งถนนมีอาชีพทำเครื่องเงินสืบต่อกันมานานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทุกวันเสาร์บนถนนวัวลายจะมีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ถนนที่เคยคลาคล่ำไปด้วยรถจะกลายเป็นลานคนเมืองที่ถูกแทนที่ด้วยสินค้าทำมือ หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด วางขายอยู่ตลอดสองฝั่ง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดี
ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ชายแดนไทยพม่า ใกล้สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สุดเขตชายแดนไทย มองไปฝั่งตรงข้ามจะมองเห็น ฐานพม่า อยู่บยยอดเขาสูง จะมีชาวบ้าน ขายของอยู่หน้าฐาน ได้แวะอุดหนุนฝีมือชาวบ้าน
วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมล้านนา เคยเป็นป่าช้าติดพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้าง เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน
ไร่ชา 2000

ไร่ชา 2000

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อากาศดี เงียบ เป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวสุดๆ ไม่วุ่นวาย มีหมอก เป็นที่เที่ยวยอดนิยม เมื่อนักท่องเที่ยวได้แวะขึ้นที่ดอยอ่างขาง
ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ไร่สตรอเบอร์รี่ บ้านนอแล มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการบ้านนอแล ซึ่งเป็นเขตสุดชายแดนระหว่างไทย-พม่า
วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มีบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นด้วยธรรมชาติ และถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้