วัดบางพลีใหญ่กลาง หรือ วัดพระนอน

หน้าแรก » จังหวัดสมุทรปราการ » อำเภอบางพลี » วัดบางพลีใหญ่กลาง หรือ วัดพระนอน
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

         วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ถูกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2367 มีชื่อเสียงจากการประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาวประมาณ 53 เมตร และถูกคลุมด้วยพระวิหารที่สูงเท่าตึก 4 ชั้น ภายในพระวิหารมีห้องปฏิบัติธรรม, เสา, และผนังที่ตกแต่งด้วยภาพวาดเกี่ยวกับเทวดา นรก สวรรค์ และคำสอนพระพุทธศาสนา หัวใจพระนอนอยู่ที่ชั้น 4 ของพระวิหาร ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ผู้คนนิยมไปปิดทองและกราบไหว้เพื่อขอพร          

วัดบางพลีใหญ่กลาง_1

รูปภาพจาก PAK STUDIO

ประวัติของวัดวัดบางพลีใหญ่กลาง(วัดพระนอน)

          เรื่องราวของวัดบางพลีใหญ่กลางนับเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อชุมชนและประเทศไทย วัดนี้ได้รับวิสุคามสีมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับการปฏิบัติธรรม ด้วยขนาดกว้าง 40 เมตร และยาว 80 เมตร วัดนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษา โดยได้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่อง และได้สนับสนุนการศึกษาของชาติผ่านการให้ความร่วมมือกับทางราชการในการสร้างโรงเรียนที่วัด ทั้งระดับประถมศึกษา (โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง) และมัธยมศึกษา (โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง)

          นอกจากนี้ ที่วัดบางพลีใหญ่กลางยังประดิษฐานพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดยาว 26 วา 1 ศอก 9 นิ้ว และกว้าง 3 วา 1 ศอก สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2521 และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2544 โดยพระครูพิสารวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางในปัจจุบัน แรงบันดาลใจในการสร้างพระนอนนี้มาจากประสบการณ์ในการเดินทางและการปฏิบัติธรรมของท่าน เพื่อเป็นการสร้างกุศลและชักชวนให้ประชาชนเข้ามาทำบุญที่วัดเช่นเดียวกับวัดอื่นๆที่ท่านได้เห็นมา

          นอกจากนี้ วัดบางพลีใหญ่กลางยังมีพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต หรือพระมหาเจดีย์วัดกลาง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มียอดฉัตรทองคำ และบรรจุพระบรมสารีริกฐาตุ รวมถึงรูปปั้นองค์พระ

          วัดบางพลีใหญ่กลางจึงไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวัฒนธรรมที่สำคัญ สะท้อนถึงบทบาทที่หลากหลายของวัดในสังคมไทย ทั้งในด้านการศึกษา การสร้างศิลปวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งรวมจิตใจของชุมชนในการปฏิบัติธรรมและสร้างความดีงามร่วมกัน

วัดบางพลีใหญ่กลาง_2

รูปภาพจาก PAK STUDIO

บรรยากาศภายในวัดพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน)

         เมื่อเข้าไปในบริเวณวัดบางพลีใหญ่กลาง ผู้เยี่ยมชมจะพบกับศาลากลางน้ำที่ตั้งอยู่ทางด้านขวามือของวัด สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในการพักผ่อน ให้อาหารปลา และปล่อยปลาปล่อยเต่า เพื่อทำบุญและเป็นการสงเคราะห์สัตว์ตามคติศาสนาพุทธ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีร้านอาหารและของกินจำหน่ายทั้งในช่วงเช้าและเย็น

          ภายในตัวพระนอนของวัดนี้ ซึ่งสามารถเข้าชมได้จากด้านหลังขององค์พระ มีภาพเขียนที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาและนรก นอกจากนี้ ที่ด้านหน้าวัดซึ่งติดกับคลองสำโรง ยังมีเรือสำเภาตั้งโชว์อยู่ อีกหนึ่งจุดเด่นคืออวัยวะภายในขององค์พระนอนที่มีการตกแต่งอย่างประณีต โดยเฉพาะหัวใจซึ่งบรรจุด้วยเพชรนิลจินดา น้ำพันจันทร์ และทองคำ เพื่อสื่อถึงความแข็งแกร่งและศักดิ์สิทธิ์ของพระ ชาวบ้านและผู้มาเยือนมักจะทำพิธีปิดทองที่หัวใจพระนอน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตา การปิดทองนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงความเคารพและการปิดทองหัวใจแก่พระพุทธเจ้าในทางอุปมา

         วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ถูกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2367 มีชื่อเสียงจากการประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาวประมาณ 53 เมตร และถูกคลุมด้วยพระวิหารที่สูงเท่าตึก 4 ชั้น ภายในพระวิหารมีห้องปฏิบัติธรรม, เสา, และผนังที่ตกแต่งด้วยภาพวาดเกี่ยวกับเทวดา นรก สวรรค์ และคำสอนพระพุทธศาสนา หัวใจพระนอนอยู่ที่ชั้น 4 ของพระวิหาร ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ผู้คนนิยมไปปิดทองและกราบไหว้เพื่อขอพร          

วัดบางพลีใหญ่กลาง_1

รูปภาพจาก PAK STUDIO

ประวัติของวัดวัดบางพลีใหญ่กลาง(วัดพระนอน)

          เรื่องราวของวัดบางพลีใหญ่กลางนับเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อชุมชนและประเทศไทย วัดนี้ได้รับวิสุคามสีมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับการปฏิบัติธรรม ด้วยขนาดกว้าง 40 เมตร และยาว 80 เมตร วัดนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษา โดยได้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่อง และได้สนับสนุนการศึกษาของชาติผ่านการให้ความร่วมมือกับทางราชการในการสร้างโรงเรียนที่วัด ทั้งระดับประถมศึกษา (โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง) และมัธยมศึกษา (โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง)

          นอกจากนี้ ที่วัดบางพลีใหญ่กลางยังประดิษฐานพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดยาว 26 วา 1 ศอก 9 นิ้ว และกว้าง 3 วา 1 ศอก สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2521 และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2544 โดยพระครูพิสารวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางในปัจจุบัน แรงบันดาลใจในการสร้างพระนอนนี้มาจากประสบการณ์ในการเดินทางและการปฏิบัติธรรมของท่าน เพื่อเป็นการสร้างกุศลและชักชวนให้ประชาชนเข้ามาทำบุญที่วัดเช่นเดียวกับวัดอื่นๆที่ท่านได้เห็นมา

          นอกจากนี้ วัดบางพลีใหญ่กลางยังมีพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต หรือพระมหาเจดีย์วัดกลาง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มียอดฉัตรทองคำ และบรรจุพระบรมสารีริกฐาตุ รวมถึงรูปปั้นองค์พระ

          วัดบางพลีใหญ่กลางจึงไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวัฒนธรรมที่สำคัญ สะท้อนถึงบทบาทที่หลากหลายของวัดในสังคมไทย ทั้งในด้านการศึกษา การสร้างศิลปวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งรวมจิตใจของชุมชนในการปฏิบัติธรรมและสร้างความดีงามร่วมกัน

วัดบางพลีใหญ่กลาง_2

รูปภาพจาก PAK STUDIO

บรรยากาศภายในวัดพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน)

         เมื่อเข้าไปในบริเวณวัดบางพลีใหญ่กลาง ผู้เยี่ยมชมจะพบกับศาลากลางน้ำที่ตั้งอยู่ทางด้านขวามือของวัด สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในการพักผ่อน ให้อาหารปลา และปล่อยปลาปล่อยเต่า เพื่อทำบุญและเป็นการสงเคราะห์สัตว์ตามคติศาสนาพุทธ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีร้านอาหารและของกินจำหน่ายทั้งในช่วงเช้าและเย็น

          ภายในตัวพระนอนของวัดนี้ ซึ่งสามารถเข้าชมได้จากด้านหลังขององค์พระ มีภาพเขียนที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาและนรก นอกจากนี้ ที่ด้านหน้าวัดซึ่งติดกับคลองสำโรง ยังมีเรือสำเภาตั้งโชว์อยู่ อีกหนึ่งจุดเด่นคืออวัยวะภายในขององค์พระนอนที่มีการตกแต่งอย่างประณีต โดยเฉพาะหัวใจซึ่งบรรจุด้วยเพชรนิลจินดา น้ำพันจันทร์ และทองคำ เพื่อสื่อถึงความแข็งแกร่งและศักดิ์สิทธิ์ของพระ ชาวบ้านและผู้มาเยือนมักจะทำพิธีปิดทองที่หัวใจพระนอน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตา การปิดทองนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงความเคารพและการปิดทองหัวใจแก่พระพุทธเจ้าในทางอุปมา

         วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ถูกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2367 มีชื่อเสียงจากการประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาวประมาณ 53 เมตร และถูกคลุมด้วยพระวิหารที่สูงเท่าตึก 4 ชั้น ภายในพระวิหารมีห้องปฏิบัติธรรม, เสา, และผนังที่ตกแต่งด้วยภาพวาดเกี่ยวกับเทวดา นรก สวรรค์ และคำสอนพระพุทธศาสนา หัวใจพระนอนอยู่ที่ชั้น 4 ของพระวิหาร ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ผู้คนนิยมไปปิดทองและกราบไหว้เพื่อขอพร          

วัดบางพลีใหญ่กลาง_1

รูปภาพจาก PAK STUDIO

ประวัติของวัดวัดบางพลีใหญ่กลาง(วัดพระนอน)

          เรื่องราวของวัดบางพลีใหญ่กลางนับเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อชุมชนและประเทศไทย วัดนี้ได้รับวิสุคามสีมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับการปฏิบัติธรรม ด้วยขนาดกว้าง 40 เมตร และยาว 80 เมตร วัดนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษา โดยได้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่อง และได้สนับสนุนการศึกษาของชาติผ่านการให้ความร่วมมือกับทางราชการในการสร้างโรงเรียนที่วัด ทั้งระดับประถมศึกษา (โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง) และมัธยมศึกษา (โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง)

          นอกจากนี้ ที่วัดบางพลีใหญ่กลางยังประดิษฐานพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดยาว 26 วา 1 ศอก 9 นิ้ว และกว้าง 3 วา 1 ศอก สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2521 และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2544 โดยพระครูพิสารวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางในปัจจุบัน แรงบันดาลใจในการสร้างพระนอนนี้มาจากประสบการณ์ในการเดินทางและการปฏิบัติธรรมของท่าน เพื่อเป็นการสร้างกุศลและชักชวนให้ประชาชนเข้ามาทำบุญที่วัดเช่นเดียวกับวัดอื่นๆที่ท่านได้เห็นมา

          นอกจากนี้ วัดบางพลีใหญ่กลางยังมีพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต หรือพระมหาเจดีย์วัดกลาง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มียอดฉัตรทองคำ และบรรจุพระบรมสารีริกฐาตุ รวมถึงรูปปั้นองค์พระ

          วัดบางพลีใหญ่กลางจึงไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวัฒนธรรมที่สำคัญ สะท้อนถึงบทบาทที่หลากหลายของวัดในสังคมไทย ทั้งในด้านการศึกษา การสร้างศิลปวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งรวมจิตใจของชุมชนในการปฏิบัติธรรมและสร้างความดีงามร่วมกัน

วัดบางพลีใหญ่กลาง_2

รูปภาพจาก PAK STUDIO

บรรยากาศภายในวัดพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน)

         เมื่อเข้าไปในบริเวณวัดบางพลีใหญ่กลาง ผู้เยี่ยมชมจะพบกับศาลากลางน้ำที่ตั้งอยู่ทางด้านขวามือของวัด สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในการพักผ่อน ให้อาหารปลา และปล่อยปลาปล่อยเต่า เพื่อทำบุญและเป็นการสงเคราะห์สัตว์ตามคติศาสนาพุทธ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีร้านอาหารและของกินจำหน่ายทั้งในช่วงเช้าและเย็น

          ภายในตัวพระนอนของวัดนี้ ซึ่งสามารถเข้าชมได้จากด้านหลังขององค์พระ มีภาพเขียนที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาและนรก นอกจากนี้ ที่ด้านหน้าวัดซึ่งติดกับคลองสำโรง ยังมีเรือสำเภาตั้งโชว์อยู่ อีกหนึ่งจุดเด่นคืออวัยวะภายในขององค์พระนอนที่มีการตกแต่งอย่างประณีต โดยเฉพาะหัวใจซึ่งบรรจุด้วยเพชรนิลจินดา น้ำพันจันทร์ และทองคำ เพื่อสื่อถึงความแข็งแกร่งและศักดิ์สิทธิ์ของพระ ชาวบ้านและผู้มาเยือนมักจะทำพิธีปิดทองที่หัวใจพระนอน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตา การปิดทองนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงความเคารพและการปิดทองหัวใจแก่พระพุทธเจ้าในทางอุปมา

Tag : วัดบางพลีใหญ่กลาง,บางพลีใหญ่ ,วัดกลาง,วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม,วัดน้อยปทุมคงคา,สมุทรปราการ,วัดในสมุทรปราการ,ไหว้พระ,วัด,พระนอน,บางพลีใหญ่,วัดพระนอน

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่และสะดุดตา ผสมผสานงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์อย่างลงตัวภายใน มีการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต แวดล้อมด้วยบรรยากาศของสวนป่าหิมพานต์ที่รื่นรมย์
ตลาดนัดเรือบิน หรือ ตลาดบางปลา (เทพารักษ์ กม.17)

ตลาดนัดเรือบิน หรือ ตลาดบางปลา (เทพารักษ์ กม.17)

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นตลาดแห่งใหม่ของจังหวัดชาวสมุทรปราการ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบช๊อป ชิม ชิว มาในรูปแบบอาคารโบราณ สถานที่ร่มรื่นน่าเดิน รวบรวมสินค้ามากมายหลายแบบมาไว้เพื่อเอาใจวัยรุ่น และวัยทำงานอยากครบครัน
ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นป้อมปราการทางน้ำ เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชัยภูมิเหมาะสม หากมีเรือรบของข้าศึกบุกเข้ามาทางปากน้ำ ป้อมแห่งนี้สร้างเป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวันตก
วัดอโศการาม

วัดอโศการาม

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นสถานที่สำหรับวิปัสสนากรรมฐาน คำว่า อโศการาม แปลว่า แหล่งรื่นรมย์ที่ไร้ความเศร้าหมอง ซึ่งเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่วัดแห่งนี้แล้ว คงต้องยอมรับว่าที่แห่งนี่เป็น แหล่งรื่นรมย์ และ ร่มรื่น
วัดบางพลีใหญ่ใน หรือ วัดหลวงพ่อโต

วัดบางพลีใหญ่ใน หรือ วัดหลวงพ่อโต

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นชื่อของวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เพราะเป็นวัดที่ใช้ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยและเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง
ตลาดน้ำโบราณบางพลี

ตลาดน้ำโบราณบางพลี

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตลาดโบราณบางพลี ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตลาดเก่าแก่ริมคลองสำโรง พื้นตลาดเป็นพื้นไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ยาวกว่า 500 เมตร
สถานตากอากาศบางปู

สถานตากอากาศบางปู

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างมากของวัยรุ่น คนหนุ่มสาว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูนกที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทย
วัดบางพลีใหญ่กลาง หรือ วัดพระนอน

วัดบางพลีใหญ่กลาง หรือ วัดพระนอน

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีชื่อเสียงจากการประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกง บางปู

ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกง บางปู

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
“ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกง” เป็นศาลเจ้าของมูลนิธิหนานคุณเซินไต้เทียนฟู่ มีผู้มาสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2534 สร้างโดยศิลปกรรมแบบจีนที่เน้นสีสันงดงาม รวมทั้งการแกะสลักไม้ หิน ปูนปั้นเป็นรูปเทพเจ้าและสัตว์ต่างๆทำได้สวยสดงดงามประณีต
หลวงปู่ปาน วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย)

หลวงปู่ปาน วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย)

อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นวัดที่หลวงพ่อปาน เกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ 5 เคยจำพรรษาอยู่และพัฒนาวัด จนกลายเป็นวัดสำคัญของอำเภอบางบ่อในปัจจุบัน
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้