ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

หน้าแรก » จังหวัดเชียงใหม่ » อำเภอฝาง » ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ตั้งอยู่ในเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยและพม่า ใกล้กับสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นที่ตั้งสุดท้ายของชายแดนไทย จากที่นี่ สามารถมองเห็นฐานพม่าที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง จากฝั่งข้างตรงข้าม และคุณยังสามารถเห็นชาวบ้านที่ขายของข้างหน้าฐาน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการสนับสนุนชาวบ้านและสินค้าท้องถิ่นที่เขาผลิตขึ้น

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_1

หมู่บ้านนอแล เป็นที่ตั้งของชาวไทย-ภูเขา เผ่าปะหล่อง ที่เคยอพยพมาจากประเทศพม่า และหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการชายแดนที่อยู่ทางฝั่งไทย หากมองไปฝั่งพม่า สามารถมองเห็นฐานพม่าที่ตั้งอยู่ในระยะประมาณ 1 กิโลเมตรได้ชัดเจน

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_2

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ในหมู่บ้านนอแล ที่ดอยอ่างขาง จัดตั้งฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ที่สุดขอบชายแดนไทย-พม่า ชาวเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากพม่าคือผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ หากมองไปฝั่งพม่า ฐานของพม่าอยู่ที่ระยะห่างประมาณ 1 กิโลเมตร โดยคุณสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่เนื่องจากมีมิสต์หนาที่ลงมาคลุม ความชัดเจนของทิศทางอาจจะลดลงอยู่บ้าง ทั้งนี้เนื่องจากที่นี่ติดกับพม่า จึงมีการอพยพของชนกลุ่มน้อยหลายครั้ง

ชนเผ่าปะหล่อง ได้มีการถวายฎีกาแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2527 เมื่อพระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พระองค์ได้มีพระดำรัสให้ชนเผ่าปะหล่องอาศัยอยู่ที่บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลเดิมจริงๆเป็นที่ตั้งของวัดปะหล่อง และถูกใช้เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ มีครูมาสอนอยู่เป็นบางครั้ง

แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2528-2530 มีเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สงบและขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในบริเวณชายแดน กลุ่มว้า กลุ่มไทยใหญ่ และขุนส่า และกลุ่มว้าได้ย้ายเข้ามาตั้งฐานที่วัดปะหล่อง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2530 เหตุการณ์นั้นมาถึงจุดสุดยอด และพม่าเข้ามายึดครองฐานของกลุ่มว้าจนสำเร็จ หลังจากนั้น การทหารไทยส่งกำลังทหารเข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการที่หมู่บ้านขอบด้ง และเจรจากับทหารพม่า พม่าก็ยอมถอยทัพกลับไป จึงทำให้ฐาน

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_3

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_4

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_5

การเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

          การเดินทางไปยังสถานที่ปลายทางอย่างบ้านนอแลเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่เดินทางเลยสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อถึงตรงนั้น ให้เดินทางต่อไปในทิศทางเหนือ จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอีกประมาณ 4.5 กิโลเมตร เท่านั้น

          สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือ เดินทางผ่านหมู่บ้านขอบด้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านน้อยๆที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ปลายทาง และคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากนักในการเดินทางผ่านหมู่บ้านนี้ แค่เพียงช่วงเวลาที่สั้น ๆ ก็สามารถถึงสถานที่ปลายทางที่ต้องการไปแล้ว

          โดยรวมแล้ว การเดินทางไปยังบ้านนอแลนั้นไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอย่างที่คิด แค่เลือกทิศทางที่ถูกต้อง และใช้เวลาเดินทางที่เหมาะสมก็จะสามารถถึงที่หมายได้แล้ว

          ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ตั้งอยู่ในเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยและพม่า ใกล้กับสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นที่ตั้งสุดท้ายของชายแดนไทย จากที่นี่ สามารถมองเห็นฐานพม่าที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง จากฝั่งข้างตรงข้าม และคุณยังสามารถเห็นชาวบ้านที่ขายของข้างหน้าฐาน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการสนับสนุนชาวบ้านและสินค้าท้องถิ่นที่เขาผลิตขึ้น

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_1

หมู่บ้านนอแล เป็นที่ตั้งของชาวไทย-ภูเขา เผ่าปะหล่อง ที่เคยอพยพมาจากประเทศพม่า และหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการชายแดนที่อยู่ทางฝั่งไทย หากมองไปฝั่งพม่า สามารถมองเห็นฐานพม่าที่ตั้งอยู่ในระยะประมาณ 1 กิโลเมตรได้ชัดเจน

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_2

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ในหมู่บ้านนอแล ที่ดอยอ่างขาง จัดตั้งฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ที่สุดขอบชายแดนไทย-พม่า ชาวเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากพม่าคือผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ หากมองไปฝั่งพม่า ฐานของพม่าอยู่ที่ระยะห่างประมาณ 1 กิโลเมตร โดยคุณสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่เนื่องจากมีมิสต์หนาที่ลงมาคลุม ความชัดเจนของทิศทางอาจจะลดลงอยู่บ้าง ทั้งนี้เนื่องจากที่นี่ติดกับพม่า จึงมีการอพยพของชนกลุ่มน้อยหลายครั้ง

ชนเผ่าปะหล่อง ได้มีการถวายฎีกาแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2527 เมื่อพระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พระองค์ได้มีพระดำรัสให้ชนเผ่าปะหล่องอาศัยอยู่ที่บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลเดิมจริงๆเป็นที่ตั้งของวัดปะหล่อง และถูกใช้เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ มีครูมาสอนอยู่เป็นบางครั้ง

แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2528-2530 มีเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สงบและขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในบริเวณชายแดน กลุ่มว้า กลุ่มไทยใหญ่ และขุนส่า และกลุ่มว้าได้ย้ายเข้ามาตั้งฐานที่วัดปะหล่อง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2530 เหตุการณ์นั้นมาถึงจุดสุดยอด และพม่าเข้ามายึดครองฐานของกลุ่มว้าจนสำเร็จ หลังจากนั้น การทหารไทยส่งกำลังทหารเข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการที่หมู่บ้านขอบด้ง และเจรจากับทหารพม่า พม่าก็ยอมถอยทัพกลับไป จึงทำให้ฐาน

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_3

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_4

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล_5

การเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

          การเดินทางไปยังสถานที่ปลายทางอย่างบ้านนอแลเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่เดินทางเลยสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อถึงตรงนั้น ให้เดินทางต่อไปในทิศทางเหนือ จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอีกประมาณ 4.5 กิโลเมตร เท่านั้น

          สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือ เดินทางผ่านหมู่บ้านขอบด้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านน้อยๆที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ปลายทาง และคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากนักในการเดินทางผ่านหมู่บ้านนี้ แค่เพียงช่วงเวลาที่สั้น ๆ ก็สามารถถึงสถานที่ปลายทางที่ต้องการไปแล้ว

          โดยรวมแล้ว การเดินทางไปยังบ้านนอแลนั้นไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอย่างที่คิด แค่เลือกทิศทางที่ถูกต้อง และใช้เวลาเดินทางที่เหมาะสมก็จะสามารถถึงที่หมายได้แล้ว

Tag : บ้านนอแล,ฐานปฏิบัติการ,ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล,ชายแดนไทยพม่า ,ชายแดน,ดอยอ่างขาง,ดอยอ่างขาง,จังหวัดเชียงใหม่,อำเภอฝาง,ชายแดน

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่สืบเนื่องต่อจากเทือกเขาหิมาลัย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะขึ้นมานมัสการพระธาตุ เพราะถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ และเชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน
บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
บ้านนาเลาใหม่ มีจุดพักแรม นักท่องสามารถแวะพักที่บ้านนาเหลาใหม่ได้
ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า อันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด
ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ก็คือการได้ชมภูเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามในช่วงหน้าหนาว ดอยม่อนจองยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามมากอีกด้วย
ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นถนนสายเครื่องเงินย่านเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนเกือบทั้งถนนมีอาชีพทำเครื่องเงินสืบต่อกันมานานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทุกวันเสาร์บนถนนวัวลายจะมีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ถนนที่เคยคลาคล่ำไปด้วยรถจะกลายเป็นลานคนเมืองที่ถูกแทนที่ด้วยสินค้าทำมือ หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด วางขายอยู่ตลอดสองฝั่ง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดี
ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ชายแดนไทยพม่า ใกล้สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สุดเขตชายแดนไทย มองไปฝั่งตรงข้ามจะมองเห็น ฐานพม่า อยู่บยยอดเขาสูง จะมีชาวบ้าน ขายของอยู่หน้าฐาน ได้แวะอุดหนุนฝีมือชาวบ้าน
วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมล้านนา เคยเป็นป่าช้าติดพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้าง เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน
ไร่ชา 2000

ไร่ชา 2000

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อากาศดี เงียบ เป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวสุดๆ ไม่วุ่นวาย มีหมอก เป็นที่เที่ยวยอดนิยม เมื่อนักท่องเที่ยวได้แวะขึ้นที่ดอยอ่างขาง
ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ไร่สตรอเบอร์รี่ บ้านนอแล มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการบ้านนอแล ซึ่งเป็นเขตสุดชายแดนระหว่างไทย-พม่า
วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มีบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นด้วยธรรมชาติ และถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้