แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          วัดวรโพธิ์ ถือเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญและมีความเก่าแก่ในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคลองฉะไกรใหญ่หรือที่รู้จักกันในชื่อคลองท่อ จากประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าวัดวรโพธิ์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในพระราชพงศาวดารบางฉบับ มีการกล่าวถึงว่าพระศรีสิน ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงและนับถือมากในสมัยนั้น ได้บวชอยู่ที่วัดระฆัง และมีสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชา

วัดวรโพธิ์_1

วัดวรโพธิ์_2

ประวัติของวัดวรโพธิ์

          ตามประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ที่น่าสนใจคือ พระศรีสินได้มีบทบาทสำคัญในการชิงราชบัลลังก์จากพระศรีเสาวภาคย์ และต่อมาได้ขึ้นครองราชย์ด้วยพระนามว่า "พระเจ้าทรงธรรม" ระหว่างปี พ.ศ. 2153 ถึง พ.ศ. 2171 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในบ้านเมืองอย่างมาก และวัดวรโพธิ์นับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในเหตุการณ์เหล่านี้

          นอกจากนี้ วัดวรโพธิ์ยังเป็นที่เล่าขานกันในหลายตำนานและเรื่องเล่า สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาของชาวไทยในอดีต การเข้าใจประวัติศาสตร์และความหมายของวัดวรโพธิ์จึงไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหรือศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัดนี้ด้วย

วัดวรโพธิ์_3

วัดวรโพธิ์_4

บรรยากาศภายในวัดวรโพธิ์

          วัดวรโพธิ์ เป็นหนึ่งในวัดที่โดดเด่นและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ภายในวัดนี้ประกอบด้วยปรางค์ประธานที่มีความงดงาม โดยรอบของปรางค์นี้มีระเบียงคตที่ล้อมรอบไว้ แม้ว่าในปัจจุบันสิ่งที่เหลืออยู่เพียงแค่ฐานของปรางค์ แต่ก็ยังสามารถสะท้อนถึงความวิจิตรและความยิ่งใหญ่ในอดีตได้อย่างชัดเจน

          ด้านทิศเหนือของปรางค์ประธาน ยังคงมีซากของอาคารโบราณที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ วิหารและเจดีย์เหลี่ยม ซึ่งเป็นส่วนที่เล่าถึงประวัติศาสตร์และศิลปะในยุคนั้น ในขณะที่ทางทิศใต้ของวัด มีพระวิหารที่สำคัญซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการสักการะ แต่ยังเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณและศิลปะที่มีค่า

          นอกจากนี้ อาคารโบราณสถานของวัดวรโพธิ์ทั้งหมดนี้ ล้อมรอบด้วยกำแพงวัดอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันและกำหนดเขตของวัด แต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดในการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบและความสง่างาม ทุกอาคารในวัดนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งไม่เพียงแต่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติในการสร้างวัด แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนาและปรัชญาที่ฝังลึกในวัฒนธรรมไทย

          วัดวรโพธิ์ ถือเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญและมีความเก่าแก่ในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคลองฉะไกรใหญ่หรือที่รู้จักกันในชื่อคลองท่อ จากประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าวัดวรโพธิ์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในพระราชพงศาวดารบางฉบับ มีการกล่าวถึงว่าพระศรีสิน ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงและนับถือมากในสมัยนั้น ได้บวชอยู่ที่วัดระฆัง และมีสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชา

วัดวรโพธิ์_1

วัดวรโพธิ์_2

ประวัติของวัดวรโพธิ์

          ตามประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ที่น่าสนใจคือ พระศรีสินได้มีบทบาทสำคัญในการชิงราชบัลลังก์จากพระศรีเสาวภาคย์ และต่อมาได้ขึ้นครองราชย์ด้วยพระนามว่า "พระเจ้าทรงธรรม" ระหว่างปี พ.ศ. 2153 ถึง พ.ศ. 2171 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในบ้านเมืองอย่างมาก และวัดวรโพธิ์นับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในเหตุการณ์เหล่านี้

          นอกจากนี้ วัดวรโพธิ์ยังเป็นที่เล่าขานกันในหลายตำนานและเรื่องเล่า สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาของชาวไทยในอดีต การเข้าใจประวัติศาสตร์และความหมายของวัดวรโพธิ์จึงไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหรือศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัดนี้ด้วย

วัดวรโพธิ์_3

วัดวรโพธิ์_4

บรรยากาศภายในวัดวรโพธิ์

          วัดวรโพธิ์ เป็นหนึ่งในวัดที่โดดเด่นและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ภายในวัดนี้ประกอบด้วยปรางค์ประธานที่มีความงดงาม โดยรอบของปรางค์นี้มีระเบียงคตที่ล้อมรอบไว้ แม้ว่าในปัจจุบันสิ่งที่เหลืออยู่เพียงแค่ฐานของปรางค์ แต่ก็ยังสามารถสะท้อนถึงความวิจิตรและความยิ่งใหญ่ในอดีตได้อย่างชัดเจน

          ด้านทิศเหนือของปรางค์ประธาน ยังคงมีซากของอาคารโบราณที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ วิหารและเจดีย์เหลี่ยม ซึ่งเป็นส่วนที่เล่าถึงประวัติศาสตร์และศิลปะในยุคนั้น ในขณะที่ทางทิศใต้ของวัด มีพระวิหารที่สำคัญซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการสักการะ แต่ยังเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณและศิลปะที่มีค่า

          นอกจากนี้ อาคารโบราณสถานของวัดวรโพธิ์ทั้งหมดนี้ ล้อมรอบด้วยกำแพงวัดอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันและกำหนดเขตของวัด แต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดในการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบและความสง่างาม ทุกอาคารในวัดนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งไม่เพียงแต่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติในการสร้างวัด แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนาและปรัชญาที่ฝังลึกในวัฒนธรรมไทย

Tag : วัดวรโพธิ์,วัดระฆัง,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,อยุธยา,วัด,ไหว้พระ,วัดในจังหวัดอยุธยา

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ อยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ซึ่งเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำ
วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา
วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และวัดมหาธาตุนี้ก็ได้ถูกทำลายลงหลังจากสงครามการเสียกรุงในครั้งที่ 2
วัดธรรมิกราช (พระนครศรีอยุธยา)

วัดธรรมิกราช (พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช เดิมชื่อ วัดมุขราช ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่
วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาชนกราบขอพรจากองค์จตุคามรามเทพ และถ่ายรูปตามรอยละครดังเรื่อง บุพเพสันนิวาส
วัดโลกยสุธาราม

วัดโลกยสุธาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในวัดเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย และยังคงสภาพที่ดีมาก พระประธานในอุโบสถซึ่งสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อสำริดขนาดใหญ่
วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงสมัยอยุธยา มีอาคารทรงปราสาทยอดอยู่กึ่งกลางและมุมของระเบียงคดแต่ละด้าน รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ตลอดจนแผนผังในการก่อสร้างโบราณสถานภายในวัด
คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุ้มขุนแผน ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ในตัวเมืองอยุธยา สร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์บ้านของขุนนางในสมัยก่อนไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มาศึกษาสถาปัตยกรรมแบบโบราณ
เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทองอยุธยา

เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทองอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระมหาเจดีย์เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่มีคนเดินทางมากราบไหว้ ดังเช่นที่ปรากฎเป็นนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ ที่เดินทางมานมัสการในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้มีพระมาจำพรรษาอีกครั้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2500
ปางช้างอยุธยา แล เพนียด

ปางช้างอยุธยา แล เพนียด

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังช้างอยุธยา แล เพนียด หรือ ปางช้างอยุธยา แล เพนียด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีลานพักช้างใหญ่ เป็นโซนพักผ่อนของควาญและช้าง ใครผ่านไปใครผ่านมาก็ป้อนกล้วยอ้อยให้ช้างยื่นงวงมางับได้จากมือ มีกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับช้าง
วัดวรเชษฐาราม

วัดวรเชษฐาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดวรเชษฐาราม เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ภายในกำแพงวัดประกอบไปด้วย เจดีย์ประธานทรงลังกาแบบสุโขทัย พระวิหารจำนวน 3 หลัง เชื่อกันว่าน่าจะมีการบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ภายในเจดีย์องค์ใดองค์หนึ่งภายในวัดนี้
วัดวรโพธิ์

วัดวรโพธิ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายในวัดประกอบด้วย ปรางค์ประธาน มีระเบียงคตล้อมรอบ ปัจจุบันเหลือให้เห็นเฉพาะฐานเท่านั้น ด้านทิศเหนือของปรางค์ประธานยังคงปรากฏซากของอาคาร วิหารและเจดีย์เหลี่ยม ส่วนทางทิศใต้มีพระวิหารสำหรับประดิษฐานรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่
วัดบรมพุทธาราม

วัดบรมพุทธาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภา ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัย
วัดแม่นางปลื้ม

วัดแม่นางปลื้ม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดที่ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณเป็นอย่างมาก ซุ้มประตูศิลปะอยุธยาแบบโบราณ บรรยากาศภายในวัด มีความร่มรื่นสวยงาม และมีมนต์ขลัง
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริเวณนี้เรียกว่าทุ่งภูเขาทอง ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งหลายคราว วีรบุรุษของไทยนับไม่ถ้วนได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องแผ่นดิน
วัดญาณเสน

วัดญาณเสน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ครั้งโบราณถัดจากหน้าวัด มีคลองน้ำเชี่ยว เป็นทางสำหรับชักน้ำจากแม่น้ำลพบุรีไปยังบึงพระราม เป็นการถ่ายเทน้ำเพื่อให้บึงพระรามสะอาด
สะพานป่าดินสอและคลองประตูฉะไกรน้อย

สะพานป่าดินสอและคลองประตูฉะไกรน้อย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นสะพานอิฐ พื้นสะพานปูด้วยอิฐตะแคง ใต้สะพานก่ออิฐสันตั้งเป็นลักษณะซุ้มโค้ง สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
AlapodShop[AlapodShop]
Our unisex t-shirts make the perfect gift for a friend, whether it's for a birthday gift or any special occasion.
 
Cutesy Monster Pals | Unisex t-shirt[Cutesy Monster Pals | Unisex t-shirt]
This t-shirt is everything you've dreamed of and more. It feels soft and lightweight, with the right amount of stretch. It's comfortable and flattering for all.
 
VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals[VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals]
These stickers are printed on durable, high opacity adhesive vinyl which makes them perfect for regular use, as well as for covering other stickers or paint. The high-quality vinyl ensures there are no bubbles when applying the stickers.
 
Cutesy Monster Pals | Toddler Short[Cutesy Monster Pals | Toddler Short]
Let your toddler do their thing while feeling super comfy and looking extra stylish in this short-sleeve jersey t-shirt from 100% cotton with a unique print. The tee is soft, durable, and bound to become the staple of your toddler's wardrobe.
 
Unisex t-shirt | Ghost Culture | Ghost Thai | [Unisex t-shirt | Ghost Culture | Ghost Thai | ]
Collection Ghost Artwork "Phi Pob"(ผีปอบ), an interesting series that delves into the mysterious and haunting world of one of Thailand's legendary ghosts
 
Unisex t-shirt | birthday gift | The Arrival of the future[Unisex t-shirt | birthday gift | The Arrival of the future]
concepts about Arrival of the future,melancholy, dreamlike, fantasy, surreal In the form of strange art
 
Unisex t-shirt | unique designs[Unisex t-shirt | unique designs]
Crafted from sustainable materials, this tee offers both comfort and eco-conscious fashion 100% combed and ring-spun cotton (Heather colors contain polyester)
 
Phi NangTani | Ghost Culture | Ghost Thai[Phi NangTani | Ghost Culture | Ghost Thai]
"Phi Nang Tanee" (ผีนางตานี), an interesting series that delves into the mysterious and haunting world of one of Thailand's legendary ghosts.
 
Toddler Short Sleeve Tee | Combed cotton | DTG Printing[Toddler Short Sleeve Tee | Combed cotton | DTG Printing]
Let your toddler do their thing while feeling super comfy and looking extra stylish in this short-sleeve jersey t-shirt from 100% cotton with a unique print. The tee is soft, durable, and bound to become the staple of your toddler's wardrobe.
 
VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals[VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals]
These stickers are printed on durable, high opacity adhesive vinyl which makes them perfect for regular use, as well as for covering other stickers or paint. The high-quality vinyl ensures there are no bubbles when applying the stickers.
 
VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals[VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals]
High opacity film that’s impossible to see through. Fast and easy bubble-free application. Durable vinyl. 95µ density.
 
Cutesy Monster Pals | Unisex t-shirt[Cutesy Monster Pals | Unisex t-shirt]
This t-shirt is everything you've dreamed of and more. It feels soft and lightweight, with the right amount of stretch. It's comfortable and flattering for all.
 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้