วัดโชคผาสุกิจ

หน้าแรก » จังหวัดกาญจนบุรี » อำเภอทองผาภูมิ » วัดโชคผาสุกิจ
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 18 มิถุนายน 2560

วัดโชคผาสุกิจ_1

          วัดโชคผาสุกิจ ไม่เพียงแต่เป็นที่สำคัญทางศาสนาและวิถีชีวิตทางจิตใจ แต่ยังเป็นแหล่งรวมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ณ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากวัดท่าขนุนไปทางอำเภอสังขละบุรีประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีความสงบ และเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์โชคผาสุกิจ ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของชุมชนในด้านคุณธรรมและสังคม

          จุดเด่นของวัดโชคผาสุกิจ คือความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในชุมชน ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นมักจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆ อย่างที่จัดขึ้นในวัด เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ การสาธิตหัตถกรรม และการฟังธรรมะ ทั้งนี้ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมในภูมิภาค

          ด้วยเหตุที่วัดโชคผาสุกิจ ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีธรรมชาติสวยงาม มันก็ยิ่งทำให้ผู้ที่มาเยือนวัดได้สัมผัสถึงความสงบทางจิตใจ รวมถึงได้สัมผัสถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ประกอบกันอย่างลงตัว ทำให้วัดโชคผาสุกิจ เป็นสถานที่ประจำของชุมชนในท้องถิ่น

วัดโชคผาสุกิจ_2

พระอาจารย์เป็นนักพัฒนาวัดโชคผาสุกิจ

          วัดโชคผาสุกิจไม่ได้เริ่มต้นมาจากโครงสร้างหรืองบประมาณที่หรูหรา แต่มันเป็นผลมาจากความอุทิศของพระอาจารย์และชุมชนในการพัฒนาสถานที่นี้ มันเริ่มจากกระทอมหลังเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเชิงเขาชัน และรอบๆ นั้นมีแต่ก้อนหินใหญ่ๆ ด้วยความเชื่อและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง พระอาจารย์และชุมชนได้ขยันขันแข็งในการพัฒนา จนทำให้สถานที่นี้เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จนกลายเป็นวัดโชคผาสุกิจที่รู้จักกันในปัจจุบัน

          ในการพัฒนาขึ้นมาเป็นวัดที่ใหญ่ยิ่งขึ้น พวกเขายังได้สร้างศาลาเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมหรือมาประกอบพิธีกรรมสามารถใช้สถานที่นี้ในหลายๆ ครั้ง สถานที่นี้ไม่ได้มีแต่ความงดงามเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเอื้อเฟื้อของชุมชนในการสร้างสรรค์และบำรุงรักษาวัดโชคผาสุกิจให้ยืนยาวถึงปัจจุบัน

          ที่วัดโชคผาสุกิจ คุณจะสัมผัสได้ถึงความสงบและความเป็นหนึ่งเดียวที่มาจากความเรียบง่ายและความศรัทธา แต่ในเวลาเดียวกัน ยังปรากฏถึงความงดงามที่เกิดจากความอุทิศและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน ซึ่งทำให้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความมุ่งหวังที่ดีของชุมชน

วัดโชคผาสุกิจ_3

วัดโชคผาสุกิจ_5

วัดโชคผาสุกิจ_4

วัดโชคผาสุกิจ_1

          วัดโชคผาสุกิจ ไม่เพียงแต่เป็นที่สำคัญทางศาสนาและวิถีชีวิตทางจิตใจ แต่ยังเป็นแหล่งรวมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ณ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากวัดท่าขนุนไปทางอำเภอสังขละบุรีประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีความสงบ และเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์โชคผาสุกิจ ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของชุมชนในด้านคุณธรรมและสังคม

          จุดเด่นของวัดโชคผาสุกิจ คือความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในชุมชน ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นมักจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆ อย่างที่จัดขึ้นในวัด เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ การสาธิตหัตถกรรม และการฟังธรรมะ ทั้งนี้ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมในภูมิภาค

          ด้วยเหตุที่วัดโชคผาสุกิจ ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีธรรมชาติสวยงาม มันก็ยิ่งทำให้ผู้ที่มาเยือนวัดได้สัมผัสถึงความสงบทางจิตใจ รวมถึงได้สัมผัสถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ประกอบกันอย่างลงตัว ทำให้วัดโชคผาสุกิจ เป็นสถานที่ประจำของชุมชนในท้องถิ่น

วัดโชคผาสุกิจ_2

พระอาจารย์เป็นนักพัฒนาวัดโชคผาสุกิจ

          วัดโชคผาสุกิจไม่ได้เริ่มต้นมาจากโครงสร้างหรืองบประมาณที่หรูหรา แต่มันเป็นผลมาจากความอุทิศของพระอาจารย์และชุมชนในการพัฒนาสถานที่นี้ มันเริ่มจากกระทอมหลังเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเชิงเขาชัน และรอบๆ นั้นมีแต่ก้อนหินใหญ่ๆ ด้วยความเชื่อและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง พระอาจารย์และชุมชนได้ขยันขันแข็งในการพัฒนา จนทำให้สถานที่นี้เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จนกลายเป็นวัดโชคผาสุกิจที่รู้จักกันในปัจจุบัน

          ในการพัฒนาขึ้นมาเป็นวัดที่ใหญ่ยิ่งขึ้น พวกเขายังได้สร้างศาลาเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมหรือมาประกอบพิธีกรรมสามารถใช้สถานที่นี้ในหลายๆ ครั้ง สถานที่นี้ไม่ได้มีแต่ความงดงามเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเอื้อเฟื้อของชุมชนในการสร้างสรรค์และบำรุงรักษาวัดโชคผาสุกิจให้ยืนยาวถึงปัจจุบัน

          ที่วัดโชคผาสุกิจ คุณจะสัมผัสได้ถึงความสงบและความเป็นหนึ่งเดียวที่มาจากความเรียบง่ายและความศรัทธา แต่ในเวลาเดียวกัน ยังปรากฏถึงความงดงามที่เกิดจากความอุทิศและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน ซึ่งทำให้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความมุ่งหวังที่ดีของชุมชน

วัดโชคผาสุกิจ_3

วัดโชคผาสุกิจ_5

วัดโชคผาสุกิจ_4

Tag : วัดโชคผาสุกิจ,จังหวัดกาญจนบุรี,อำเภอทองผาภูมิ,ไหว้พระกาญจนบุรี,ไหว้พระ,วัดในจังหวัดกาญจนบุรี,ทองผาภูมิ,อำเภอทองผาภูมิ,ท่าขนุน,สังขละบุรี

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำมังกรทอง

วัดถ้ำมังกรทอง

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ภายในวัดมีถ้ำเรียกกันว่าถ้ำมังกรทอง เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีซอกหินสลับซับซ้อนสวยงาม และภายในถ้ำมีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 100 ปี
น้ำตกเกริงกระเวีย

น้ำตกเกริงกระเวีย

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ริมถนนสายหลัก และร้านอาหารอยู่หลายร้าน สามารถ แวะพักผ่อน รับประทานอาหาร หรือเล่นน้ำได้
วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับคนพื้นถิ่น เป็นวัดที่เคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่ออุตตมะ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วยทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้น
วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่มีพระองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล ตั้งอยู่บนเนินเขา มีพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท และหลวงพ่อชินประทานพร
เขาช้างเผือก

เขาช้างเผือก

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ป็นที่เที่ยวสำหรับคนที่ชอบการเดินป่า ชอบผจญภัย พิชิตยอดเขาสูง ยอดเขาช้างเผือกสูงตระหง่าน รอให้มาพิสูจน์ความกล้ากัน โดยเฉพาะจุดของสันเขาที่หวาดเสียวที่สุดที่เรียกว่า สันคมมีด
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่งและป่าเขาช้างเผือก มีพืชพรรณธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และยังมีหมู่บ้านที่ยังอยู่ห่างไกล
ประตูเมืองกาญจนบุรี

ประตูเมืองกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประตูเมืองที่ก่อด้วยอิฐและปูน สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะประตูเมืองด้านหน้าและกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกัน
สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมวิว และสัมผัสอากาศเย็นในช่วงเข้าฤดูหนาว ตอนเช้าจะได้สัมผัสไอหมอกที่ปกคลุมบนท้องน้ำและยอดเขา และร่วมใส่บาตรบริเวณสะพานไม้มอญ ตามวิถีชีวิตชาวมอญ
วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ชื่อตามเมืองด่านท่าขนุน สมัยนั้นการสัญจรส่วนมากไปทางเรือที่ล่องตามลำน้ำแควน้อย จุดที่ตั้งของเมืองด่านท่าขนุนเป็นท่าเรือ มีต้นขนุนอยู่หลายต้น จึงเรียกกันง่าย ๆ ว่า ท่าขนุน
จุดชมวิวป้อมปี่

จุดชมวิวป้อมปี่

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ บนเนินเขาสูง มีความสงบ เงียบ และสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินในได้อย่างสวยงามในยามเย็น มีบริการเรือแคนนู และห่วงชูชีพ อีกทั้งมีบริการที่พัก ร้านอาหาร
วัดสมเด็จ

วัดสมเด็จ

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญ (มอญ) และพม่าอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ด้านนอกบริเวณฝั่งตรงข้ามของถนนอีกฟากจะมีศาลาซึ่งมีพระพุทธรูปปางต่างๆ
เจดีย์พุทธคยา

เจดีย์พุทธคยา

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับวัดวังก์วิเวการาม เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ มีสีเหลืองทอง สามารถมองเห็นได้จากแม่น้ำซองกาเลีย ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
วัดโชคผาสุกิจ

วัดโชคผาสุกิจ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ห่างจากวัดท่าขนุนไปทาง อ.สังขละบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์โชคผาสุกิจ
ถนนคนเดินสังขละบุรี

ถนนคนเดินสังขละบุรี

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งสำหรับผู้ที่ชอบเที่ยว กิน ช้อปปิ้ง เดินเล่นชิลๆ บรรยากาศดีๆ สามารถแวะได้ที่ ถนนคนเดินสังขละบุรี มีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น
ต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์

ต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นต้นจามจุรียักษ์ขนาดใหญ่มาก ยืนต้นตระหง่านมายาวนานมากกว่า 100 ปี เป็นความงดงามที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
วัดปากลำขาแข้ง (โบสถ์สแตนเลส)

วัดปากลำขาแข้ง (โบสถ์สแตนเลส)

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
พระพุทธรูปแสตนเลส ฉลุลายไทยวิจิตรงดงาม สร้างสรรค์จากแรงศรัทธาของประชาชน ที่ช่วยกันบริจาคสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โอบล้อมด้วยภูเขา ป่าไม้และถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อยสวยงาม บรรยากาศโดยรอบสะอาด ร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและเจริญศีลภาวนา
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้