วัดป่าดาราภิรมย์

หน้าแรก » จังหวัดเชียงใหม่ » อำเภอแม่ริม » วัดป่าดาราภิรมย์
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          วัดป่าดาราภิมย์ เป็นวัดที่มีอายุถึงกว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว ตั้งอยู่ในตำบลริมใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยถูกสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของสถาปัตยกรรมล้านนา ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นและสวยงาม เมื่อย้อนไปในอดีต ที่นี่เคยเป็นป่าช้าที่ติดกับพระตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ซึ่งมีฐานะเป็นพระอารามหลวงที่ 7 ของจังหวัดเชียงใหม่

          วัดนี้ตั้งอยู่ด้านหลังของสำนักงานอำเภอแม่ริม และค่ายทหารดารารัศมี ชื่อวัดป่าดาราภิมย์นี้ได้รับแ inspiration จากชื่อของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี วัดนี้ได้ถูกประกาศเป็นวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 และยังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522 โดยมีพิธีผูกพัทธสีมา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 สรุปได้ว่า วัดป่าดาราภิมย์เป็นวัดที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในสังคมเชียงใหม่

loc2631_1

           เริ่มต้นที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เขาเดินทางผ่านทางภาคเหนือของประเทศและได้สร้างที่อยู่อาศัยในป่าที่อยู่ใกล้แปลงสวนของเจ้าสบาย และที่ติดกับพระตำหนักดาราภิรมย์ ซึ่งเป็นที่พำนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 พื้นที่ที่เขาเลือกนี้มีความสงบ และเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการบำบัดและบำเพ็ญกรรมฐาน

          เมื่อชาวบ้านในละแวกบริเวณนั้นพบเห็นความมุ่งมั่นและประสงค์ดีของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เขาได้เกิดความศรัทธา และเริ่มร่วมมือกันสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทำวัดเพื่อให้คณะสงฆ์มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนา

          และในปี พ.ศ. 2484 เจ้าหญิงลดาคำ ณ เชียงใหม่ ที่เป็นทายาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้ถวายที่ดินนี้ - ที่อยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักเจ้าดารารัศมี - ให้แก่วัด ซึ่งนับเป็นการกระทำที่ร่วมใจและเป็นการสนับสนุนการประกอบพิธีและการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์อย่างเต็มที่

การเดินทางไป วัดป่าดาราภิรมย์

          การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวที่วัดป่าดาราภิรมย์ มีวิธีที่ง่ายและสะดวกดังนี้ คุณจะต้องเริ่มต้นการเดินทางจากใจกลางเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ถนนโชตนา (107) เป็นเส้นทางหลัก โดยมุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่ริม

          เมื่อไปถึงที่ว่าการของอำเภอแม่ริมแล้ว ก็ให้ดำเนินการขับรถไปต่อเป็นระยะทาง 120 เมตร จากนั้นจะพบกับสัญญาณไฟจราจรสีแดงแรก ที่จุดนี้คุณจะต้องเลี้ยวซ้าย

          เมื่อทำการเลี้ยวซ้ายแล้ว ให้ทำการขับรถต่อไปอีกประมาณ 220 เมตร ให้ความระมัดระวังในการขับรถผ่านสะพานคลองแม่สา หลังจากนั้น คุณจะต้องทำการเลี้ยวซ้ายที่แยกถนนแรกหลังจากที่ผ่านสะพาน

          ถ้าดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำให้ข้างต้นไปอย่างถูกต้อง คุณก็จะถึงที่หมาย คือ วัดป่าดาราภิรมย์ ได้หลังจากขับรถต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร ทั้งหมดนี้ เป็นวิธีที่ทำให้คุณได้เดินทางไปยังวัดป่าดาราภิรมย์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย.

          วัดป่าดาราภิมย์ เป็นวัดที่มีอายุถึงกว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว ตั้งอยู่ในตำบลริมใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยถูกสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของสถาปัตยกรรมล้านนา ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นและสวยงาม เมื่อย้อนไปในอดีต ที่นี่เคยเป็นป่าช้าที่ติดกับพระตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ซึ่งมีฐานะเป็นพระอารามหลวงที่ 7 ของจังหวัดเชียงใหม่

          วัดนี้ตั้งอยู่ด้านหลังของสำนักงานอำเภอแม่ริม และค่ายทหารดารารัศมี ชื่อวัดป่าดาราภิมย์นี้ได้รับแ inspiration จากชื่อของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี วัดนี้ได้ถูกประกาศเป็นวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 และยังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522 โดยมีพิธีผูกพัทธสีมา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 สรุปได้ว่า วัดป่าดาราภิมย์เป็นวัดที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในสังคมเชียงใหม่

loc2631_1

           เริ่มต้นที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เขาเดินทางผ่านทางภาคเหนือของประเทศและได้สร้างที่อยู่อาศัยในป่าที่อยู่ใกล้แปลงสวนของเจ้าสบาย และที่ติดกับพระตำหนักดาราภิรมย์ ซึ่งเป็นที่พำนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 พื้นที่ที่เขาเลือกนี้มีความสงบ และเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการบำบัดและบำเพ็ญกรรมฐาน

          เมื่อชาวบ้านในละแวกบริเวณนั้นพบเห็นความมุ่งมั่นและประสงค์ดีของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เขาได้เกิดความศรัทธา และเริ่มร่วมมือกันสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทำวัดเพื่อให้คณะสงฆ์มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนา

          และในปี พ.ศ. 2484 เจ้าหญิงลดาคำ ณ เชียงใหม่ ที่เป็นทายาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้ถวายที่ดินนี้ - ที่อยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักเจ้าดารารัศมี - ให้แก่วัด ซึ่งนับเป็นการกระทำที่ร่วมใจและเป็นการสนับสนุนการประกอบพิธีและการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์อย่างเต็มที่

การเดินทางไป วัดป่าดาราภิรมย์

          การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวที่วัดป่าดาราภิรมย์ มีวิธีที่ง่ายและสะดวกดังนี้ คุณจะต้องเริ่มต้นการเดินทางจากใจกลางเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ถนนโชตนา (107) เป็นเส้นทางหลัก โดยมุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่ริม

          เมื่อไปถึงที่ว่าการของอำเภอแม่ริมแล้ว ก็ให้ดำเนินการขับรถไปต่อเป็นระยะทาง 120 เมตร จากนั้นจะพบกับสัญญาณไฟจราจรสีแดงแรก ที่จุดนี้คุณจะต้องเลี้ยวซ้าย

          เมื่อทำการเลี้ยวซ้ายแล้ว ให้ทำการขับรถต่อไปอีกประมาณ 220 เมตร ให้ความระมัดระวังในการขับรถผ่านสะพานคลองแม่สา หลังจากนั้น คุณจะต้องทำการเลี้ยวซ้ายที่แยกถนนแรกหลังจากที่ผ่านสะพาน

          ถ้าดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำให้ข้างต้นไปอย่างถูกต้อง คุณก็จะถึงที่หมาย คือ วัดป่าดาราภิรมย์ ได้หลังจากขับรถต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร ทั้งหมดนี้ เป็นวิธีที่ทำให้คุณได้เดินทางไปยังวัดป่าดาราภิรมย์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย.

Tag : เชียงใหม่,แม่ริม,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอแม่ริม,วัดในเชียงใหม่,วัดดาราภิรมย์,สภาปัตยกรรม,100ปี,พระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5,รัชกาลที่5

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่สืบเนื่องต่อจากเทือกเขาหิมาลัย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะขึ้นมานมัสการพระธาตุ เพราะถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ และเชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน
บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
บ้านนาเลาใหม่ มีจุดพักแรม นักท่องสามารถแวะพักที่บ้านนาเหลาใหม่ได้
ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า อันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด
ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ก็คือการได้ชมภูเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามในช่วงหน้าหนาว ดอยม่อนจองยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามมากอีกด้วย
ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นถนนสายเครื่องเงินย่านเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนเกือบทั้งถนนมีอาชีพทำเครื่องเงินสืบต่อกันมานานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทุกวันเสาร์บนถนนวัวลายจะมีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ถนนที่เคยคลาคล่ำไปด้วยรถจะกลายเป็นลานคนเมืองที่ถูกแทนที่ด้วยสินค้าทำมือ หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด วางขายอยู่ตลอดสองฝั่ง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดี
ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ชายแดนไทยพม่า ใกล้สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สุดเขตชายแดนไทย มองไปฝั่งตรงข้ามจะมองเห็น ฐานพม่า อยู่บยยอดเขาสูง จะมีชาวบ้าน ขายของอยู่หน้าฐาน ได้แวะอุดหนุนฝีมือชาวบ้าน
วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมล้านนา เคยเป็นป่าช้าติดพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้าง เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน
ไร่ชา 2000

ไร่ชา 2000

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อากาศดี เงียบ เป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวสุดๆ ไม่วุ่นวาย มีหมอก เป็นที่เที่ยวยอดนิยม เมื่อนักท่องเที่ยวได้แวะขึ้นที่ดอยอ่างขาง
ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ไร่สตรอเบอร์รี่ บ้านนอแล มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการบ้านนอแล ซึ่งเป็นเขตสุดชายแดนระหว่างไทย-พม่า
วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มีบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นด้วยธรรมชาติ และถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้