แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 29 ตุลาคม 2562
Tag : ไร่ชา2000,ดอยอ่างขาง,โครงการหลวงอ่างขาง,ฝาง,ไร่ชา,เชียงใหม่,เที่ยวเหนือ