ดอยม่อนจอง

หน้าแรก » จังหวัดเชียงใหม่ » อำเภออมก๋อย » ดอยม่อนจอง
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 12 มิถุนายน 2566

          ดอยม่อนจองนับเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยอยู่ในอำเภอนันทบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ภายใต้การดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ที่ทั้งมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก แต่เมื่อมองถึงชื่อดอย "ม่อนจอง" คำว่า "ม่อน" ในภาษาเมืองหมายความว่า ดอยหรือเนินเขา และ "จอง" หมายถึง ลักษณะที่เหมือนจั่วสามเหลี่ยมและเป็นจุดสูงสุ

          ดอยม่อนจองนับว่าเป็นอันดับที่หนึ่งในสิบยอดดอยที่สูงที่สุดของไทย โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,929 เมตร และจุดสูงสุดของดอยม่อนจองมีชื่อเรียกว่า "หัวสิงห์" เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายหัวของสิงโต ในยุคที่ผ่านมา ดอยม่อนจองเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ รวมถึง กวางผา ม้าเทวดา เลียงผารวมทั้งช้างป่า แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังพบสัตว์ป่าเหล่านี้อยู่ แต่การเรียกดูจะยากขึ้

          เหตุผลหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนหลงรักดอยม่อนจองนั้นคือ มุมมองของภูเขาสูงๆที่ซับซ้อน เมื่อถึงช่วงหน้าหนาว ทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองที่สวยงาม และยังมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามอีกด้ว

การเดินทางขึ้นดอยม่อนจอง

          สำหรับการเดินทางขึ้นดอยม่อนจอง คุณสามารถเดินทางไปและกลับในวันเดียวได้ แต่ถ้าคุณต้องการให้การเดินขึ้นดอยไม่น่าเหนื่อยนัก ควรใช้เวลา 2 วัน 1 คืน และก่อนการเดินทางขึ้นดอยคุณต้องติดต่อขออนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย โดยคุณสามารถเดินทางไปดอยม่อนจองได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5324 8604 หรือ 0 5324 8607

          ดอยม่อนจองนับเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยอยู่ในอำเภอนันทบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ภายใต้การดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ที่ทั้งมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก แต่เมื่อมองถึงชื่อดอย "ม่อนจอง" คำว่า "ม่อน" ในภาษาเมืองหมายความว่า ดอยหรือเนินเขา และ "จอง" หมายถึง ลักษณะที่เหมือนจั่วสามเหลี่ยมและเป็นจุดสูงสุ

          ดอยม่อนจองนับว่าเป็นอันดับที่หนึ่งในสิบยอดดอยที่สูงที่สุดของไทย โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,929 เมตร และจุดสูงสุดของดอยม่อนจองมีชื่อเรียกว่า "หัวสิงห์" เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายหัวของสิงโต ในยุคที่ผ่านมา ดอยม่อนจองเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ รวมถึง กวางผา ม้าเทวดา เลียงผารวมทั้งช้างป่า แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังพบสัตว์ป่าเหล่านี้อยู่ แต่การเรียกดูจะยากขึ้

          เหตุผลหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนหลงรักดอยม่อนจองนั้นคือ มุมมองของภูเขาสูงๆที่ซับซ้อน เมื่อถึงช่วงหน้าหนาว ทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองที่สวยงาม และยังมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามอีกด้ว

การเดินทางขึ้นดอยม่อนจอง

          สำหรับการเดินทางขึ้นดอยม่อนจอง คุณสามารถเดินทางไปและกลับในวันเดียวได้ แต่ถ้าคุณต้องการให้การเดินขึ้นดอยไม่น่าเหนื่อยนัก ควรใช้เวลา 2 วัน 1 คืน และก่อนการเดินทางขึ้นดอยคุณต้องติดต่อขออนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย โดยคุณสามารถเดินทางไปดอยม่อนจองได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5324 8604 หรือ 0 5324 8607

Tag : ดอยม่อนจอง,เชียงใหม่,สถานทีท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่,ดอย,อำเภอนันทบุรี,อำเภออมก๋อย,อำเภอสามเงา,ตาก,จังกวัดเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่สืบเนื่องต่อจากเทือกเขาหิมาลัย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะขึ้นมานมัสการพระธาตุ เพราะถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ และเชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน
บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
บ้านนาเลาใหม่ มีจุดพักแรม นักท่องสามารถแวะพักที่บ้านนาเหลาใหม่ได้
ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า อันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด
ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ก็คือการได้ชมภูเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามในช่วงหน้าหนาว ดอยม่อนจองยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามมากอีกด้วย
ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นถนนสายเครื่องเงินย่านเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนเกือบทั้งถนนมีอาชีพทำเครื่องเงินสืบต่อกันมานานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทุกวันเสาร์บนถนนวัวลายจะมีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ถนนที่เคยคลาคล่ำไปด้วยรถจะกลายเป็นลานคนเมืองที่ถูกแทนที่ด้วยสินค้าทำมือ หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด วางขายอยู่ตลอดสองฝั่ง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดี
ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ชายแดนไทยพม่า ใกล้สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สุดเขตชายแดนไทย มองไปฝั่งตรงข้ามจะมองเห็น ฐานพม่า อยู่บยยอดเขาสูง จะมีชาวบ้าน ขายของอยู่หน้าฐาน ได้แวะอุดหนุนฝีมือชาวบ้าน
วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมล้านนา เคยเป็นป่าช้าติดพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้าง เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน
ไร่ชา 2000

ไร่ชา 2000

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อากาศดี เงียบ เป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวสุดๆ ไม่วุ่นวาย มีหมอก เป็นที่เที่ยวยอดนิยม เมื่อนักท่องเที่ยวได้แวะขึ้นที่ดอยอ่างขาง
ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ไร่สตรอเบอร์รี่ บ้านนอแล มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการบ้านนอแล ซึ่งเป็นเขตสุดชายแดนระหว่างไทย-พม่า
วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มีบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นด้วยธรรมชาติ และถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้