วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

หน้าแรก » จังหวัดเชียงใหม่ » อำเภอเมืองเชียงใหม่ » วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 22 กุมภาพันธ์ 2566

          วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทและมีลักษณะเป็นราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดของดอยสุเทพ และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ การสร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านนาที่น่าทึ่ง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งศิลปะเชียงใหม่ โดยมีเจดีย์ทรงเชียงแสนอยู่บนฐานสูงที่มีแต่มุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม และปิดด้วยทองจังโกสองชั้น ที่นี่ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์สวยงามของเมืองเชียงใหม่ ด้วยบันไดนาคเจ็ดเศียรที่อยู่ทางขึ้น เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาเพื่อนมัสการพระธาตุ เนื่องจากถือว่าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการจะถือว่ายังไม่ได้มาเชียงใหม่ และยังมีความเชื่อที่ว่าการมาสักการะและอธิษฐานที่พระธาตุดอยสุเทพ จะทำให้ความสำเร็จสมหวังทั้งหมดดังที่ปรารถนา สามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้ทั้งหมดในการสักการะพระธาตุนี้

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร_1

          เรื่องราวที่น่าสนใจตามประวัติศาสตร์ เชื่อว่า ภูเขาที่ตั้งของวัดนี้ เคยเป็นที่อยู่ของฤาษีชื่อ "สุเทวะ" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ก่อสร้างขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในสมัยของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ซึ่งเป็นพระเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อทำการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองศรีสัชนาลัย และเพื่อนำมาอัญเชิญไว้ในวัดนี้ ดังนั้นทำให้วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นที่นมัสการของนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไป

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร_2

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร_3

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร_4

การเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

          การเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลต้องออกเดินทางผ่านเส้นทางที่เดินผ่านถนนห้วยแก้ว สู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุ่มเทเป็นทางสู่สวนสัตว์ เชียงใหม่ จากนั้นจะพบกับทางเข้าไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนถ้าคุณใช้รถประจำทาง คุณจะพบรถสองแถวที่จอดรอให้บริการหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบริการให้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนถึง 17.00 น.

          วัดนี้ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและสักการะที่วัดจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดที่ประดิษฐานนาคไปถึง 300 ขั้น เพื่อไปที่วัด หรือหากไม่ต้องการเดินขึ้นบันได ยังสามารถใช้บริการรถกระเช้าที่เดินทางไป-กลับ วัดดอยสุเทพได้เช่นกัน

          วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทและมีลักษณะเป็นราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดของดอยสุเทพ และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ การสร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านนาที่น่าทึ่ง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งศิลปะเชียงใหม่ โดยมีเจดีย์ทรงเชียงแสนอยู่บนฐานสูงที่มีแต่มุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม และปิดด้วยทองจังโกสองชั้น ที่นี่ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์สวยงามของเมืองเชียงใหม่ ด้วยบันไดนาคเจ็ดเศียรที่อยู่ทางขึ้น เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาเพื่อนมัสการพระธาตุ เนื่องจากถือว่าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการจะถือว่ายังไม่ได้มาเชียงใหม่ และยังมีความเชื่อที่ว่าการมาสักการะและอธิษฐานที่พระธาตุดอยสุเทพ จะทำให้ความสำเร็จสมหวังทั้งหมดดังที่ปรารถนา สามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้ทั้งหมดในการสักการะพระธาตุนี้

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร_1

          เรื่องราวที่น่าสนใจตามประวัติศาสตร์ เชื่อว่า ภูเขาที่ตั้งของวัดนี้ เคยเป็นที่อยู่ของฤาษีชื่อ "สุเทวะ" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ก่อสร้างขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในสมัยของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ซึ่งเป็นพระเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อทำการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองศรีสัชนาลัย และเพื่อนำมาอัญเชิญไว้ในวัดนี้ ดังนั้นทำให้วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นที่นมัสการของนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไป

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร_2

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร_3

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร_4

การเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

          การเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลต้องออกเดินทางผ่านเส้นทางที่เดินผ่านถนนห้วยแก้ว สู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุ่มเทเป็นทางสู่สวนสัตว์ เชียงใหม่ จากนั้นจะพบกับทางเข้าไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนถ้าคุณใช้รถประจำทาง คุณจะพบรถสองแถวที่จอดรอให้บริการหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบริการให้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนถึง 17.00 น.

          วัดนี้ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและสักการะที่วัดจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดที่ประดิษฐานนาคไปถึง 300 ขั้น เพื่อไปที่วัด หรือหากไม่ต้องการเดินขึ้นบันได ยังสามารถใช้บริการรถกระเช้าที่เดินทางไป-กลับ วัดดอยสุเทพได้เช่นกัน

Tag : วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร,วัดพระธาตุดอยสุเทพ,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดเชียงใหม่,เชียงใหม่,วัดพระธาตุ,วัด,ภาคเหนือ,วัดในภาคเหนือ,วัดในจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่สืบเนื่องต่อจากเทือกเขาหิมาลัย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะขึ้นมานมัสการพระธาตุ เพราะถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ และเชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน
บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

บ้านนาเหลาใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
บ้านนาเลาใหม่ มีจุดพักแรม นักท่องสามารถแวะพักที่บ้านนาเหลาใหม่ได้
ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปกหรือฟ้าห่มปก

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า อันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด
ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ก็คือการได้ชมภูเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามในช่วงหน้าหนาว ดอยม่อนจองยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามมากอีกด้วย
ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย (วันเสาร์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นถนนสายเครื่องเงินย่านเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนเกือบทั้งถนนมีอาชีพทำเครื่องเงินสืบต่อกันมานานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทุกวันเสาร์บนถนนวัวลายจะมีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

ถนนคนเดิน ราชดำเนิน - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์ (วันอาทิตย์)

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ถนนที่เคยคลาคล่ำไปด้วยรถจะกลายเป็นลานคนเมืองที่ถูกแทนที่ด้วยสินค้าทำมือ หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด วางขายอยู่ตลอดสองฝั่ง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดี
ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ชายแดนไทยพม่า ใกล้สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สุดเขตชายแดนไทย มองไปฝั่งตรงข้ามจะมองเห็น ฐานพม่า อยู่บยยอดเขาสูง จะมีชาวบ้าน ขายของอยู่หน้าฐาน ได้แวะอุดหนุนฝีมือชาวบ้าน
วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมล้านนา เคยเป็นป่าช้าติดพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้าง เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน
ไร่ชา 2000

ไร่ชา 2000

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อากาศดี เงียบ เป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวสุดๆ ไม่วุ่นวาย มีหมอก เป็นที่เที่ยวยอดนิยม เมื่อนักท่องเที่ยวได้แวะขึ้นที่ดอยอ่างขาง
ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ไร่สตรอเบอร์รี่ บ้านนอแล มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการบ้านนอแล ซึ่งเป็นเขตสุดชายแดนระหว่างไทย-พม่า
วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มีบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นด้วยธรรมชาติ และถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้