สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จังหวัดสุโขทัย

หน้าแรก » สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จังหวัดสุโขทัย
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

ประวัติของจังหวัดสุโขทัย

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

        การเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ ในสถานที่โล่งแจ้งและกว้างขวาง ควรเตรียมร่ม หมวก แว่นกันแดด น้ำดื่มติดรถจักรยานไปด้วยไปด้วย จะทำให้การปั่นรถเที่ยวชมโบราณสถานสนุกและสบายยิ่งขึ้น และควรเตรียมคู่มือแผ่นที่โบราณสถานฉบับเล็กๆ ไปจะเป็นการดี

        การเดินขึ้นยอดเขาหลวง นักท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมก่อนเดินขึ้น ทั้งสภาพร่างกาย อาหาร ยา เครื่องดื่ม และติดต่อเจ้าหน้าที่ ลูกหาบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับเดินขึ้น คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เพราะมีฝนน้อย เส้นทางเดินขึ้นสะดวก

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร

ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประเพณี / เทศกาล จังหวัดสุโขทัย

งานเทศกาลและประเพณี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org , sukhothai.go.th

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้