สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอบ้านผือ

หน้าแรก » จังหวัดอุดรธานี » อำเภอบ้านผือ
วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ มีดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ