วัดบางพลีใหญ่ใน หรือ วัดหลวงพ่อโต

หน้าแรก » จังหวัดสมุทรปราการ » อำเภอบางพลี » วัดบางพลีใหญ่ใน หรือ วัดหลวงพ่อโต
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 12 มิถุนายน 2560

          วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นชื่อของวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพราะเป็นวัดที่ใช้ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยและเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง วัดแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม

loc_1246_1


ประวัติวัดบางพลีใหญ่ใน (ประวัติโดยย่อ)

          วัดบางพลีใหญ่ใน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ วัดนี้อยู่ริมคลองสำโรง ห่างจากประตูน้ำ สำโรง ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40 กว่าไร่

          ทางประวัติศาสตร์ พระนเรศวรทรงยาตรากองทัพ ขับไล่ข้าศึกมาทางทิศตะวันออก ของกรุงศรีอยุธยา มาถึงตำบลหนึ่งไม่ปรากฏนาม ทางทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงตามตำรับพิชัยสงคราม เมื่อชนะสงครามแล้ว พระองค์ทรงกลับมาสร้างพลับพลานี้และเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ต่อมา เรียกชื่อตามตำบลที่ทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงว่า ตำบลบางพลี จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า วัดบางพลี ต่อมามีพระองค์ใหญ่ คือหลวงพ่อโต มาประดิษฐานในอุโบสถ และมีวัดบางพลีใหญ่กลางอยู่ด้านนอก จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า วัดบางพลีใหญ่ใน หรือวัดหลวงพ่อโต มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_1

          บรรยากาศภายในวัดบางพลีใหญ่ใน จะมีตลาดขายสินค้าต่างๆของชาวบ้าน อาหารขึ้นชื่อคือ ปลาสลิดบางพลี ที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนที่ไหน และเมื่อเดินผ่านกำแพงเข้ามาภายใน เราจะเห็นโบสถ์กับวิหารอยู่ข้างกัน อุโบสถนั้นได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อยู่ในสภาพดี ส่วนวิหารจะอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมเลยดูค่อนข้างเก่า ด้านข้างของอุโบสถมีหลวงพ่อโตองค์จำลองทั้ง 2 ข้าง ให้เราจุดธูปเทียนไหว้พระตรงนี้ จากนั้นจึงไปปิดทองคำเปลวหลวงพ่อองค์จริงในโบสถ์

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_2

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_3

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_4

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_5

          หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน สำหรับตำนานประวัติหลวงพ่อโตนั้นก็มีอยู่หลายที่มา บ้างก็ว่ามีพระพุทธรูป 5 องค์ ลอยน้ำมาตามแม่น้ำสายต่างๆ ได้แก่ หลวงพ่อโสธร แม่น้ำบางปะกง, หลวงพ่อบ้านแหลม แม่น้ำแม่กลอง, หลวงพ่อโต แม่น้ำเจ้าพระยา และไหลมาเข้าคลองสำโรง หลวงพ่อวัดไร่ขิง แม่น้ำนครชัยศรี, หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา แม่น้ำเพชรบุรี

          บางตำนานก็มีเพียง 3 องค์ คือหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม และหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน ตำนานที่เชื่อว่ามีพระพุทธรูป 5 องค์ ก็จะเรียกกันว่า พระ 5 พี่น้อง บางที่ก็เรียกขานกันว่าเป็นพระเบญจภาคีแห่งภาคกลาง ส่วนตำนานที่เชื่อกันว่ามีพระพุทธรูป 3 องค์ก็เรียกว่าพระ 3 พี่น้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org/wiki/วัดบางพลีใหญ่ใน

          วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นชื่อของวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพราะเป็นวัดที่ใช้ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยและเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง วัดแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)

ประวัติวัดบางพลีใหญ่ใน (ประวัติโดยย่อ)
          วัดบางพลีใหญ่ใน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ วัดนี้อยู่ริมคลองสำโรง ห่างจากประตูน้ำ สำโรง ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40 กว่าไร่

          ทางประวัติศาสตร์ พระนเรศวรทรงยาตรากองทัพ ขับไล่ข้าศึกมาทางทิศตะวันออก ของกรุงศรีอยุธยา มาถึงตำบลหนึ่งไม่ปรากฏนาม ทางทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงตามตำรับพิชัยสงคราม เมื่อชนะสงครามแล้ว พระองค์ทรงกลับมาสร้างพลับพลานี้และเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ต่อมา เรียกชื่อตามตำบลที่ทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงว่า ตำบลบางพลี จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า วัดบางพลี ต่อมามีพระองค์ใหญ่ คือหลวงพ่อโต มาประดิษฐานในอุโบสถ และมีวัดบางพลีใหญ่กลางอยู่ด้านนอก จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า วัดบางพลีใหญ่ใน หรือวัดหลวงพ่อโต มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_1

          บรรยากาศภายในวัดบางพลีใหญ่ใน จะมีตลาดขายสินค้าต่างๆของชาวบ้าน อาหารขึ้นชื่อคือ ปลาสลิดบางพลี ที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนที่ไหน และเมื่อเดินผ่านกำแพงเข้ามาภายใน เราจะเห็นโบสถ์กับวิหารอยู่ข้างกัน อุโบสถนั้นได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อยู่ในสภาพดี ส่วนวิหารจะอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมเลยดูค่อนข้างเก่า ด้านข้างของอุโบสถมีหลวงพ่อโตองค์จำลองทั้ง 2 ข้าง ให้เราจุดธูปเทียนไหว้พระตรงนี้ จากนั้นจึงไปปิดทองคำเปลวหลวงพ่อองค์จริงในโบสถ์

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_2

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_3

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_4

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)_5

          หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน สำหรับตำนานประวัติหลวงพ่อโตนั้นก็มีอยู่หลายที่มา บ้างก็ว่ามีพระพุทธรูป 5 องค์ ลอยน้ำมาตามแม่น้ำสายต่างๆ ได้แก่ หลวงพ่อโสธร แม่น้ำบางปะกง, หลวงพ่อบ้านแหลม แม่น้ำแม่กลอง, หลวงพ่อโต แม่น้ำเจ้าพระยา และไหลมาเข้าคลองสำโรง หลวงพ่อวัดไร่ขิง แม่น้ำนครชัยศรี, หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา แม่น้ำเพชรบุรี

          บางตำนานก็มีเพียง 3 องค์ คือหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม และหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน ตำนานที่เชื่อว่ามีพระพุทธรูป 5 องค์ ก็จะเรียกกันว่า พระ 5 พี่น้อง บางที่ก็เรียกขานกันว่าเป็นพระเบญจภาคีแห่งภาคกลาง ส่วนตำนานที่เชื่อกันว่ามีพระพุทธรูป 3 องค์ก็เรียกว่าพระ 3 พี่น้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org/wiki/วัดบางพลีใหญ่ใน

Tag : วัดบางพลีใหญ่ใน,วัดหลวงพ่อโต,หลวงพ่อโต,สมุทรปราการ,ไหว้พระ,วัดในจังหวัดสมุทรปราการ,แก้บน,ปลาสลิดบางพลี,ตลาดร้อยปี,บางพลี

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ที่โดดเด่นสะดุดตา ผสมผสานด้วยงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ภายใน แวดล้อมด้วยบรรยากาศสวนป่าหิมพานต์อันรื่นรมย์ ดึงดูดให้ผู้คนแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม
ตลาดนัดเรือบิน หรือ ตลาดบางปลา (เทพารักษ์ กม.17)

ตลาดนัดเรือบิน หรือ ตลาดบางปลา (เทพารักษ์ กม.17)

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นตลาดแห่งใหม่ของจังหวัดชาวสมุทรปราการ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบช๊อป ชิม ชิว มาในรูปแบบอาคารโบราณ สถานที่ร่มรื่นน่าเดิน รวบรวมสินค้ามากมายหลายแบบมาไว้เพื่อเอาใจวัยรุ่น และวัยทำงานอยากครบครัน
ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นป้อมปราการทางน้ำ เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชัยภูมิเหมาะสม หากมีเรือรบของข้าศึกบุกเข้ามาทางปากน้ำ ป้อมแห่งนี้สร้างเป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวันตก
วัดอโศการาม

วัดอโศการาม

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ ในปัจจุบัน ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นเจดีย์หมู่รวม 13 องค์ อันเป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการ ซึ่งเจดีย์แต่ละองค์ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้
วัดบางพลีใหญ่ใน หรือ วัดหลวงพ่อโต

วัดบางพลีใหญ่ใน หรือ วัดหลวงพ่อโต

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นชื่อของวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เพราะเป็นวัดที่ใช้ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยและเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง
ตลาดน้ำโบราณบางพลี

ตลาดน้ำโบราณบางพลี

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตลาดโบราณบางพลี ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตลาดเก่าแก่ริมคลองสำโรง พื้นตลาดเป็นพื้นไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ยาวกว่า 500 เมตร
สถานตากอากาศบางปู

สถานตากอากาศบางปู

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างมากของวัยรุ่น คนหนุ่มสาว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูนกที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทย
วัดบางพลีใหญ่กลาง หรือ วัดพระนอน

วัดบางพลีใหญ่กลาง หรือ วัดพระนอน

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร วัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในตัวพระนอน มีภาพเขียนเป็นเรื่องราวเทวดานรก และให้ประชาชนปิดทองที่หัวใจพระนอน เปรียบเสมือนปิดทองหัวใจพระพุทธเจ้า
ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกง บางปู

ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกง บางปู

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
"เสียนหลอไต้เทียนกง" มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า "มูลนิธิธรรมกตัญญู" เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ บนเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่
หลวงปู่ปาน วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย)

หลวงปู่ปาน วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย)

อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นวัดที่หลวงพ่อปาน เกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ 5 เคยจำพรรษาอยู่และพัฒนาวัด จนกลายเป็นวัดสำคัญของอำเภอบางบ่อในปัจจุบัน
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้