แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

         วัดต้นสน เป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง ในจังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย วัดต้นสน นี้สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยประมาณเมื่อปีพุทธศักราช 2310 ตามคำเล่าขานของชาวบ้านในอดีต วัดนี้เคยอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก และเกือบกลายเป็นวัดร้างโดยไม่มีปูชนียวัตถุใดๆ เลย

          การฟื้นฟูวัดต้นสน เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2488 โดยพระราชสุวรรณโมลี ซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชสุวรรณโมลี ได้ริเริ่มการสร้างถาวรวัตถุใหม่ๆ ในพื้นที่ของวัดและขยายอาณาเขตของวัดให้กว้างขึ้น หนึ่งในผลงานสำคัญที่สร้างขึ้นคือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีชื่อว่า "สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "สมเด็จพระศรีเมืองทอง" ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในประจักษ์พยานที่สำคัญและเป็นจุดดึงดูดผู้คนมายังวัดต้นสน

วัดต้นสน_2

การบูรณะวัดต้นสน

          ผลงานการบูรณะและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในวัดต้นสน นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้วัดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่ยังช่วยให้วัดนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญในจังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน นอกจากนี้ วัดต้นสน ยังเป็นตัวอย่างของการฟื้นฟูและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำให้เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

วัดต้นสน_3

          พระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร หรือ สมเด็จพระศรีเมืองทอง ณ วัดต้นสน ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย พระราชสุวรรรโมลี แต่การสร้างดังกล่าวสำเร็จได้เพียงแค่พระอุระ (อก) ขององค์พระ เนื่องจากพระราชสุวรรณโมลีได้มรณภาพก่อนที่จะสร้างเสร็จสิ้น ต่อมา พระวิสิฐคณาภรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสคนต่อไปของวัดต้นสน ได้ทำหน้าที่ต่อยอดการสร้างจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์อย่างงดงามและน่าศรัทธา

วัดต้นสน_4

วัดต้นสน_5

วัดต้นสน_6

วัดต้นสน_7

          ในวัดต้นสนนี้ยังมีโบสถ์ศิลปะอยุธยาที่สวยงาม ภายในประดิษฐานหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุกว่าร้อยปี นับเป็นวัตถุมงคลที่เก่าแก่และมีค่า นอกจากนี้ ที่วัดต้นสนยังมีวิหารพระพุทธชินราชที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช (จำลอง) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความเคารพ และยังมีสมเด็จพระศรีเมืองทองเงิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่บริเวณประตูทางเข้าวัดต้นสน โดดเด่นเป็นสง่า ให้พระพุทธศาสนิกชนได้แวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบของจิตใจ

วัดต้นสน_1

         วัดต้นสน เป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง ในจังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย วัดต้นสน นี้สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยประมาณเมื่อปีพุทธศักราช 2310 ตามคำเล่าขานของชาวบ้านในอดีต วัดนี้เคยอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก และเกือบกลายเป็นวัดร้างโดยไม่มีปูชนียวัตถุใดๆ เลย

          การฟื้นฟูวัดต้นสน เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2488 โดยพระราชสุวรรณโมลี ซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชสุวรรณโมลี ได้ริเริ่มการสร้างถาวรวัตถุใหม่ๆ ในพื้นที่ของวัดและขยายอาณาเขตของวัดให้กว้างขึ้น หนึ่งในผลงานสำคัญที่สร้างขึ้นคือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีชื่อว่า "สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "สมเด็จพระศรีเมืองทอง" ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในประจักษ์พยานที่สำคัญและเป็นจุดดึงดูดผู้คนมายังวัดต้นสน

วัดต้นสน_2

การบูรณะวัดต้นสน

          ผลงานการบูรณะและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในวัดต้นสน นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้วัดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่ยังช่วยให้วัดนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญในจังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน นอกจากนี้ วัดต้นสน ยังเป็นตัวอย่างของการฟื้นฟูและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำให้เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

วัดต้นสน_3

          พระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร หรือ สมเด็จพระศรีเมืองทอง ณ วัดต้นสน ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย พระราชสุวรรรโมลี แต่การสร้างดังกล่าวสำเร็จได้เพียงแค่พระอุระ (อก) ขององค์พระ เนื่องจากพระราชสุวรรณโมลีได้มรณภาพก่อนที่จะสร้างเสร็จสิ้น ต่อมา พระวิสิฐคณาภรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสคนต่อไปของวัดต้นสน ได้ทำหน้าที่ต่อยอดการสร้างจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์อย่างงดงามและน่าศรัทธา

วัดต้นสน_4

วัดต้นสน_5

วัดต้นสน_6

วัดต้นสน_7

          ในวัดต้นสนนี้ยังมีโบสถ์ศิลปะอยุธยาที่สวยงาม ภายในประดิษฐานหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุกว่าร้อยปี นับเป็นวัตถุมงคลที่เก่าแก่และมีค่า นอกจากนี้ ที่วัดต้นสนยังมีวิหารพระพุทธชินราชที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช (จำลอง) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความเคารพ และยังมีสมเด็จพระศรีเมืองทองเงิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่บริเวณประตูทางเข้าวัดต้นสน โดดเด่นเป็นสง่า ให้พระพุทธศาสนิกชนได้แวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบของจิตใจ

วัดต้นสน_1

Tag : วัดต้นสน,วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย,พระราชสุวรรณโมลี,สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร,สมเด็จพระศรีเมืองทอง,ปิดทองคำแท้ทั้งองค์,วัดในจังหวัดอ่างทอง,อ่างทอง,เที่ยววัด,เที่ยววัดอ่างทอง,พระใหญ่

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง

วัดราชปักษี(วัดนก)

วัดราชปักษี(วัดนก)

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) องค์ใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา
วัดต้นสน

วัดต้นสน

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สันนิษฐานว่าเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร หรือ สมเด็จพระศรีเมืองทอง องค์ขนาดใหญ่
วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม ตำนานพระนอนพูดได้ และเป็น 1 ใน 7 วัด พระใหญ่ในที่อ่างทอง
วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ หลังจากหลวงพ่อโตชำรุดเสียหาย มีการสร้างพระมหาพุทธพิมพ์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร
วัดสระเกศ

วัดสระเกศ

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ตามประวัติเล่าว่า พระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ได้ทรงยกทัพมาตั้งรับกองทัพพม่าที่บ้านสระเกษและทรงได้รับชัยชนะ จากนั้นได้สรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระพระเกศา ณ ที่นี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดสระเกษ
พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานมีความเห็นว่าได้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
พระตำหนักที่ปลีกวิเวกของ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
วัดม่วง

วัดม่วง

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก เหลืออยู่เพียงซากปรักหักพัง
พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เดิมที่แห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐเพื่อนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล เรียกว่าท่าขนอิฐ เป็นที่มาของชื่อ วัดท่าอิฐ
วัดคูมะนาวหวาน

วัดคูมะนาวหวาน

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่มานาน วัดคูมะนาวหวาน มีเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่ผู้คนให้การนับถือและศรัทธา และยังมีหลวงพ่อวัดคู เป็นที่สักการะบูชาของผู้คน
วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เดิมตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป จึงย้ายวัดไปหาที่ตั้งวัดขึ้นมาใหม่ ณ ที่ตั้งของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิม
วัดสี่ร้อย

วัดสี่ร้อย

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังของชาวเมืองวิเศษไชยชาญ ย้ำเตือนความทรงจำให้ระลึกถึงบรรพบุรุษ 400 คน ที่พลีชีพและปกป้องแผ่นดินจนเสียชีวิต
วัดมหานาม

วัดมหานาม

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2319 เดิมเรียกวัดนี้ว่า วัดอินทราราม มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เรียกกันว่า หลวงพ่อขาว มีงานนสัสการปิดทองหลวงพ่อขาว 2 วัน 2 คืน ในช่วงระหว่าง 10 - 20 มีนาคม ของทุกปี
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้