วัดป่าโมกวรวิหาร

หน้าแรก » จังหวัดอ่างทอง » อำเภอป่าโมก » วัดป่าโมกวรวิหาร
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

         วัดป่าโมกวรวิหาร ตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลตำบลป่าโมก ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ห่างจากอำเภอไม่ไกล ในอดีต ที่นี่มีวัด 2 วัด ตั้งอยู่ติดกัน คือ วัดตลาดกับวัดชีปะขาว วัดป่าโมกวรวิหาร ได้ชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย มีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท 22.58 เมตร ก่ออิฐถือปูนปิดทอง องค์พระนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาที่น่าอัศจรรย์ มีเรื่องเล่าขานว่า พระองค์นี้ได้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัดราษฎร บวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ และวัดป่าโมกวรวิหารนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดวัดพระใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดอ่างทอง

          วัดป่าโมกวรวิหาร นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์แล้ว ยังเป็นที่รวมของศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ภายในวัดมีโบสถ์ วิหาร และสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความงดงามของศิลปะไทยในหลายยุคสมัย วัดนี้ยังเป็นที่เคารพบูชาและเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทางศาสนาสำหรับผู้คนจำนวนมาก ที่มานมัสการและชื่นชมความงามของพระพุทธรูปและสถาปัตยกรรมในวัด

          นอกจากนี้ วัดป่าโมกวรวิหารยังมีบทบาทสำคัญในการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการจัดงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ซึ่งดึงดูดผู้คนมาเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความเชื่อมั่นทางศาสนา และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจในเรื่องราวของศาสนาและศิลปะไทย

วัดป่าโมกวรวิหาร_1

ประวัติของวัดป่าโมกวรวิหาร

         ในบันทึกของพระราชพงศาวดาร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทย ได้มีการจัดเตรียมการก่อนที่จะนำกองทัพไปรบกับพระมหาอุปราช ผู้เป็นศัตรู ในปี พ.ศ. 2269 พระองค์ได้เสด็จมาที่พื้นที่รวมพล และได้ทำพิธีบูชาพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ได้ดูแลการป้องกันการพังทลายของตลิ่งที่เกิดจากกระแสน้ำ โดยได้ย้ายองค์พระไปยังวิหารใหม่ที่วัดตลาด ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 168 เมตร พระองค์ได้ประกาศให้ทั้งสองวัดนี้รวมกันเป็นวัดเดียว และได้มีการตั้งชื่อว่า "วัดป่าโมก" ตามชื่อของต้นไม้ที่พบมากในบริเวณนั้น

วัดป่าโมกวรวิหาร_7

วัดป่าโมกวรวิหาร_8

เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดป่าโมกวรวิหาร

          ในตำนานอีกเรื่องหนึ่ง ในสมัยของพระจุลจอมเกล้า มีเรื่องเล่าว่ามีการระบาดของอหิวาตกโรคในบ้านป่าโมก พระรูปหนึ่งชื่อพระโต ได้ป่วยด้วยโรคนี้และไม่สามารถหายได้ด้วยการรักษาแบบปกติ ในขณะนั้น สีกาเหลียน ญาติของพระโต ได้ไปอธิษฐานต่อองค์พระนอนที่วัดป่าโมกวรวิหาร อย่างน่าประหลาดใจ เสียงตอบกลับได้ดังออกมาจากองค์พระนอน และบอกวิธีการทำยาเพื่อรักษาพระโต สีกาเหลียนจึงไปเก็บใบยาตามที่ได้รับแนะนำมา และนำมาปรุงเป็นยา ซึ่งทำให้พระโตหายจากโรคนั้น

วัดป่าโมกวรวิหาร_6

บรรยากาศภายในวัดป่าโมกวรวิหาร

          วัดป่าโมกวรวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างมาก ด้วยความที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและความงดงามของสถาปัตยกรรม ภายในวัดนี้ประกอบไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างที่น่าชมหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น พระวิหารพระพุทธไสยาสน์วิหารเขียน ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุรูปปั้นพระพุทธรูปที่นอน แสดงถึงความเมตตาและความอ่อนโยน นอกจากนี้ยังมีมณฑปที่สวยงาม และพระพุทธบาท 4 รอย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายสำคัญในศาสนาพุทธ แต่ละส่วนของวัดล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และศาสนา ทำให้วัดป่าโมกวรวิหารนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม แต่ยังเป็นที่สำหรับศึกษาและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

วัดป่าโมกวรวิหาร_2

วัดป่าโมกวรวิหาร_3

วัดป่าโมกวรวิหาร_4

วัดป่าโมกวรวิหาร_5

วัดป่าโมกวรวิหาร_11

วัดป่าโมกวรวิหาร_9

วัดป่าโมกวรวิหาร_10

          งานนมัสการพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ขึ้น 14 ค่ำ ขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำเดือน 4 ช่วงหนึ่ง และอีกช่วงหนึ่งระหว่างขึ้น 12 – 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

         วัดป่าโมกวรวิหาร ตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลตำบลป่าโมก ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ห่างจากอำเภอไม่ไกล ในอดีต ที่นี่มีวัด 2 วัด ตั้งอยู่ติดกัน คือ วัดตลาดกับวัดชีปะขาว วัดป่าโมกวรวิหาร ได้ชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย มีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท 22.58 เมตร ก่ออิฐถือปูนปิดทอง องค์พระนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาที่น่าอัศจรรย์ มีเรื่องเล่าขานว่า พระองค์นี้ได้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัดราษฎร บวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ และวัดป่าโมกวรวิหารนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดวัดพระใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดอ่างทอง

          วัดป่าโมกวรวิหาร นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์แล้ว ยังเป็นที่รวมของศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ภายในวัดมีโบสถ์ วิหาร และสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความงดงามของศิลปะไทยในหลายยุคสมัย วัดนี้ยังเป็นที่เคารพบูชาและเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทางศาสนาสำหรับผู้คนจำนวนมาก ที่มานมัสการและชื่นชมความงามของพระพุทธรูปและสถาปัตยกรรมในวัด

          นอกจากนี้ วัดป่าโมกวรวิหารยังมีบทบาทสำคัญในการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการจัดงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ซึ่งดึงดูดผู้คนมาเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความเชื่อมั่นทางศาสนา และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจในเรื่องราวของศาสนาและศิลปะไทย

วัดป่าโมกวรวิหาร_1

ประวัติของวัดป่าโมกวรวิหาร

         ในบันทึกของพระราชพงศาวดาร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทย ได้มีการจัดเตรียมการก่อนที่จะนำกองทัพไปรบกับพระมหาอุปราช ผู้เป็นศัตรู ในปี พ.ศ. 2269 พระองค์ได้เสด็จมาที่พื้นที่รวมพล และได้ทำพิธีบูชาพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ได้ดูแลการป้องกันการพังทลายของตลิ่งที่เกิดจากกระแสน้ำ โดยได้ย้ายองค์พระไปยังวิหารใหม่ที่วัดตลาด ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 168 เมตร พระองค์ได้ประกาศให้ทั้งสองวัดนี้รวมกันเป็นวัดเดียว และได้มีการตั้งชื่อว่า "วัดป่าโมก" ตามชื่อของต้นไม้ที่พบมากในบริเวณนั้น

วัดป่าโมกวรวิหาร_7

วัดป่าโมกวรวิหาร_8

เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดป่าโมกวรวิหาร

          ในตำนานอีกเรื่องหนึ่ง ในสมัยของพระจุลจอมเกล้า มีเรื่องเล่าว่ามีการระบาดของอหิวาตกโรคในบ้านป่าโมก พระรูปหนึ่งชื่อพระโต ได้ป่วยด้วยโรคนี้และไม่สามารถหายได้ด้วยการรักษาแบบปกติ ในขณะนั้น สีกาเหลียน ญาติของพระโต ได้ไปอธิษฐานต่อองค์พระนอนที่วัดป่าโมกวรวิหาร อย่างน่าประหลาดใจ เสียงตอบกลับได้ดังออกมาจากองค์พระนอน และบอกวิธีการทำยาเพื่อรักษาพระโต สีกาเหลียนจึงไปเก็บใบยาตามที่ได้รับแนะนำมา และนำมาปรุงเป็นยา ซึ่งทำให้พระโตหายจากโรคนั้น

วัดป่าโมกวรวิหาร_6

บรรยากาศภายในวัดป่าโมกวรวิหาร

          วัดป่าโมกวรวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างมาก ด้วยความที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและความงดงามของสถาปัตยกรรม ภายในวัดนี้ประกอบไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างที่น่าชมหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น พระวิหารพระพุทธไสยาสน์วิหารเขียน ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุรูปปั้นพระพุทธรูปที่นอน แสดงถึงความเมตตาและความอ่อนโยน นอกจากนี้ยังมีมณฑปที่สวยงาม และพระพุทธบาท 4 รอย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายสำคัญในศาสนาพุทธ แต่ละส่วนของวัดล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และศาสนา ทำให้วัดป่าโมกวรวิหารนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม แต่ยังเป็นที่สำหรับศึกษาและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

วัดป่าโมกวรวิหาร_2

วัดป่าโมกวรวิหาร_3

วัดป่าโมกวรวิหาร_4

วัดป่าโมกวรวิหาร_5

วัดป่าโมกวรวิหาร_11

วัดป่าโมกวรวิหาร_9

วัดป่าโมกวรวิหาร_10

          งานนมัสการพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ขึ้น 14 ค่ำ ขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำเดือน 4 ช่วงหนึ่ง และอีกช่วงหนึ่งระหว่างขึ้น 12 – 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

Tag : วัดป่าโมกวรวิหาร,วัดตลาด,วัดชีปะขาว,พระพุทธไสยาสน์,ตำนานพระนอนพูดได้,พระพูดได้,อ่างทอง,เที่ยววัด,เที่ยววัดอ่างทอง,วัดพระใหญ่ที่อ่างทอง

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง

วัดราชปักษี(วัดนก)

วัดราชปักษี(วัดนก)

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) องค์ใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา
วัดต้นสน

วัดต้นสน

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สันนิษฐานว่าเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร หรือ สมเด็จพระศรีเมืองทอง องค์ขนาดใหญ่
วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม ตำนานพระนอนพูดได้ และเป็น 1 ใน 7 วัด พระใหญ่ในที่อ่างทอง
วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ หลังจากหลวงพ่อโตชำรุดเสียหาย มีการสร้างพระมหาพุทธพิมพ์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร
วัดสระเกศ

วัดสระเกศ

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ตามประวัติเล่าว่า พระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ได้ทรงยกทัพมาตั้งรับกองทัพพม่าที่บ้านสระเกษและทรงได้รับชัยชนะ จากนั้นได้สรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระพระเกศา ณ ที่นี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดสระเกษ
พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานมีความเห็นว่าได้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
พระตำหนักที่ปลีกวิเวกของ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
วัดม่วง

วัดม่วง

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก เหลืออยู่เพียงซากปรักหักพัง
พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เดิมที่แห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐเพื่อนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล เรียกว่าท่าขนอิฐ เป็นที่มาของชื่อ วัดท่าอิฐ
วัดคูมะนาวหวาน

วัดคูมะนาวหวาน

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่มานาน วัดคูมะนาวหวาน มีเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่ผู้คนให้การนับถือและศรัทธา และยังมีหลวงพ่อวัดคู เป็นที่สักการะบูชาของผู้คน
วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เดิมตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป จึงย้ายวัดไปหาที่ตั้งวัดขึ้นมาใหม่ ณ ที่ตั้งของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิม
วัดสี่ร้อย

วัดสี่ร้อย

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังของชาวเมืองวิเศษไชยชาญ ย้ำเตือนความทรงจำให้ระลึกถึงบรรพบุรุษ 400 คน ที่พลีชีพและปกป้องแผ่นดินจนเสียชีวิต
วัดมหานาม

วัดมหานาม

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2319 เดิมเรียกวัดนี้ว่า วัดอินทราราม มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เรียกกันว่า หลวงพ่อขาว มีงานนสัสการปิดทองหลวงพ่อขาว 2 วัน 2 คืน ในช่วงระหว่าง 10 - 20 มีนาคม ของทุกปี
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้