วัดสระเกศ

หน้าแรก » จังหวัดอ่างทอง » อำเภอไชโย » วัดสระเกศ
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          วัดสระเกษ ตั้งอยู่ที่บ้านสระเกษ หมู่ที่ 7 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเดิมชื่อ "วัดเสาธงหิน" และได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1892 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเป็นราชธานีของไทย วัดสระเกษ นับเป็นวัดที่มีอายุยืนยาวและเต็มไปด้วยความหมายทางประวัติศาสตร์ ตัววัดเองประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย ทั้งพระอุโบสถ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ และอนุสรณ์สถานต่างๆ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาในอดีตของชาวไทย วัดสระเกษ จึงไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมและการศึกษาธรรมะ แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ไทยและศิลปะการก่อสร้างแบบไทยโบราณ

วัดสระเกษ_1

วัดสระเกษ_1

วัดสระเกษ_1

ประวัติของวัดสระเกษ

         ในราวปี พ.ศ. 2128 โดยมีการรุกรานของพม่าต่อกรุงศรีอยุธยา และการต่อสู้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ พระเจ้าหงสาวดีของพม่าได้สั่งให้เจ้าเชียงใหม่ยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยา การต่อสู้ที่รุนแรงนี้สิ้นสุดลงในเช้าตรู่ของวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา ณ บ้านสระเกษ ที่นี่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถได้นำทัพเข้าสู่การต่อสู้และได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ เหล่ากองทัพไทยต่างแสดงความยินดีด้วยการไชโยและร้องรื่นเริง

          เหตุการณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหลังจากการรบ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระราชดำริให้พักกองทัพ และทรงได้ทำพิธีสรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระพระเกศา ณ ที่นั้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้ที่นี่ได้รับการเปลี่ยนชื่อจาก "บ้านสระเกษ" เป็น "วัดสระเกษ" ซึ่งถือเป็นการยกย่องและเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเคารพต่อพระองค์ วัดสระเกษจึงไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการรบ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ และเป็นที่ระลึกถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการปกป้องและรักษาอิสรภาพของประเทศไทยจากการรุกรานของพม่าในยุคนั้น

วัดสระเกษ_4

การเดินทางมาที่วัดสระเกษ

          วัดสระเกษ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและสวยงามในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิ ในอำเภอไชโย โดยเดินทางจากจังหวัดอ่างทองได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 334 เป็นระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร จากนั้นจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอ่างทองกับสิงห์บุรี โดยจะเดินทางต่ออีกประมาณ 15 กิโลเมตร วัดสระเกษนี้เป็นที่รู้จักด้วยความงามของสถาปัตยกรรมและศิลปะที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญในภาคกลางของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อชื่นชมความงดงามและเพื่อการบูชาทางศาสนา

          วัดสระเกษ ตั้งอยู่ที่บ้านสระเกษ หมู่ที่ 7 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเดิมชื่อ "วัดเสาธงหิน" และได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1892 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเป็นราชธานีของไทย วัดสระเกษ นับเป็นวัดที่มีอายุยืนยาวและเต็มไปด้วยความหมายทางประวัติศาสตร์ ตัววัดเองประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย ทั้งพระอุโบสถ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ และอนุสรณ์สถานต่างๆ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาในอดีตของชาวไทย วัดสระเกษ จึงไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมและการศึกษาธรรมะ แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ไทยและศิลปะการก่อสร้างแบบไทยโบราณ

วัดสระเกษ_1

วัดสระเกษ_1

วัดสระเกษ_1

ประวัติของวัดสระเกษ

         ในราวปี พ.ศ. 2128 โดยมีการรุกรานของพม่าต่อกรุงศรีอยุธยา และการต่อสู้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ พระเจ้าหงสาวดีของพม่าได้สั่งให้เจ้าเชียงใหม่ยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยา การต่อสู้ที่รุนแรงนี้สิ้นสุดลงในเช้าตรู่ของวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา ณ บ้านสระเกษ ที่นี่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถได้นำทัพเข้าสู่การต่อสู้และได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ เหล่ากองทัพไทยต่างแสดงความยินดีด้วยการไชโยและร้องรื่นเริง

          เหตุการณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหลังจากการรบ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระราชดำริให้พักกองทัพ และทรงได้ทำพิธีสรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระพระเกศา ณ ที่นั้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้ที่นี่ได้รับการเปลี่ยนชื่อจาก "บ้านสระเกษ" เป็น "วัดสระเกษ" ซึ่งถือเป็นการยกย่องและเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเคารพต่อพระองค์ วัดสระเกษจึงไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการรบ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ และเป็นที่ระลึกถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการปกป้องและรักษาอิสรภาพของประเทศไทยจากการรุกรานของพม่าในยุคนั้น

วัดสระเกษ_4

การเดินทางมาที่วัดสระเกษ

          วัดสระเกษ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและสวยงามในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิ ในอำเภอไชโย โดยเดินทางจากจังหวัดอ่างทองได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 334 เป็นระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร จากนั้นจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอ่างทองกับสิงห์บุรี โดยจะเดินทางต่ออีกประมาณ 15 กิโลเมตร วัดสระเกษนี้เป็นที่รู้จักด้วยความงามของสถาปัตยกรรมและศิลปะที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญในภาคกลางของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อชื่นชมความงดงามและเพื่อการบูชาทางศาสนา

Tag : วัดสระเกษ,บ้านสระเกษ,อำเภอไชโย,จังหวัดอ่างทอง,วัดเสาธงหิน,สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง

วัดราชปักษี(วัดนก)

วัดราชปักษี(วัดนก)

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) องค์ใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา
วัดต้นสน

วัดต้นสน

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สันนิษฐานว่าเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร หรือ สมเด็จพระศรีเมืองทอง องค์ขนาดใหญ่
วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม ตำนานพระนอนพูดได้ และเป็น 1 ใน 7 วัด พระใหญ่ในที่อ่างทอง
วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ หลังจากหลวงพ่อโตชำรุดเสียหาย มีการสร้างพระมหาพุทธพิมพ์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร
วัดสระเกศ

วัดสระเกศ

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ตามประวัติเล่าว่า พระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ได้ทรงยกทัพมาตั้งรับกองทัพพม่าที่บ้านสระเกษและทรงได้รับชัยชนะ จากนั้นได้สรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระพระเกศา ณ ที่นี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดสระเกษ
พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานมีความเห็นว่าได้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
พระตำหนักที่ปลีกวิเวกของ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
วัดม่วง

วัดม่วง

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก เหลืออยู่เพียงซากปรักหักพัง
พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เดิมที่แห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐเพื่อนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล เรียกว่าท่าขนอิฐ เป็นที่มาของชื่อ วัดท่าอิฐ
วัดคูมะนาวหวาน

วัดคูมะนาวหวาน

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่มานาน วัดคูมะนาวหวาน มีเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่ผู้คนให้การนับถือและศรัทธา และยังมีหลวงพ่อวัดคู เป็นที่สักการะบูชาของผู้คน
วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เดิมตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป จึงย้ายวัดไปหาที่ตั้งวัดขึ้นมาใหม่ ณ ที่ตั้งของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิม
วัดสี่ร้อย

วัดสี่ร้อย

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังของชาวเมืองวิเศษไชยชาญ ย้ำเตือนความทรงจำให้ระลึกถึงบรรพบุรุษ 400 คน ที่พลีชีพและปกป้องแผ่นดินจนเสียชีวิต
วัดมหานาม

วัดมหานาม

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2319 เดิมเรียกวัดนี้ว่า วัดอินทราราม มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เรียกกันว่า หลวงพ่อขาว มีงานนสัสการปิดทองหลวงพ่อขาว 2 วัน 2 คืน ในช่วงระหว่าง 10 - 20 มีนาคม ของทุกปี
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้