พระตำหนักคำหยาด

หน้าแรก » จังหวัดอ่างทอง » อำเภอโพธิ์ทอง » พระตำหนักคำหยาด
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 31 กรกฎาคม 2561

          พระตำหนักคำหยาด ตั้งอยู่ที่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พระตำหนักที่ปลีกวิเวกของ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ไม่พิสมัยในราชบัลลังก์ ได้สละราชสมบัติให้พระเชษฐา พระเจ้าเอกทัศน์  แล้วเสด็จลงเรือพระที่นั่งไปทรงผนวชที่วัดโพธิ์ทองคำหยาด แล้วได้ปลีกวิเวกประมาทับที่ พระตำหนักคำหยาด พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระราชบิดาสร้างไว้ เป็นที่ประทับแรมเมื่อเสด็จประพาสเมืองอ่างทอง

พระตำหนักคำหยาด_1

          พระตำหนักคำหยาดตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา หลายฉบับมีปรากฏว่า "ปีมะโรง โทศก เดือน 8 ข้างขึ้น (พ.ศ.2303) กรมขุนพรพินิจ (พระเจ้าอุทุมพร) เสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไป ณ สัดโพธิ์ทองคำหยาด ทรงผนวชแล้วเสด็จกลับเข้ามาอยู่ ณ วัดประดู่ ดังแต่ก่อน" แสดงให้เห็นว่า กรมขุนพรพินิจ ได้เสร็จมาผนวช ซึ่งพระองค์จะต้องมาประทับที่พระตำหนักคำหยาดแห่งนี้แน่นอน

พระตำหนักคำหยาด_2

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรพระตำหนักคำหยาดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2451 และทรงมีพระราชวินิจฉัยดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จลำน้ำมะขามเฒ่าว่า "พระตำหนักนี้คงจะได้สร้างเมื่อขุนหลวงบรมโกศเสด็จประภาสตามแถบเมืองอ่างทองเนืองๆ จนถึงได้เสด็จพระนอนขุนอินทรประมูลถึง 2 ครั้ง ทรงปฏิสังขรณ์ ทั้งพระนอนจักรสีห์ พระนอนขุนอินทรประมูลที่ตำหนักคำหยาดนี้ทรงได้สร้างไว้เป็นที่ประทับออกมาเนืองๆ"

พระตำหนักคำหยาด_3

พระตำหนักคำหยาด_4

ตามเรื่องเล่า บอกว่า พระตำหนักคำหยาดยังเป็นสถานที่รวบรวมและนัดหมาย ของเหล่าขุนศึก นักรบ ปู่ดอก ปู่ทองแก้ว และชาวบ้าน ก่อนยกไปตั้งค่ายที่ "บ้านบางระจัน" พลีชีพ ต้านศึกอังวะ หลังจากนั้นอีก 8 เดือน กรุงศรีอยุธยาก็แตกให้แก่พม่า พระเจ้าเอกทัศน์หนีไปแล้วอดอาหาร สวรรคตในดงต้นจิก บ้างว่าถูกพม่าสังหารแล้วฝังพระศพไว้ พระเจ้าตากสินสั่งให้ทหารขุดมาทำพิธิถวายพระเพลิงศพ เจ้าฟ้าอุทุมพรถูกจับและกวาดต้อนไปยังประเทศพม่า ทั้งที่ยังทรงครองเพศบรรชิต มีบันทึกในพงศาวดารพม่า "คำให้การขุนหลวงหาวัด" หรือ "คำให้การชาวกรุงเก่า"

พระตำหนักคำหยาด_5

พระตำหนักคำหยาด_6

พระตำหนักคำหยาด_7

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : อนุรักษ์ ศิลป์ กลุ่มสืบสานตำนาน ศิลปะ พระเครื่องเมืองอ่างทองและเพจเรื่องเล่าชาวอ่างทอง

          พระตำหนักคำหยาด ตั้งอยู่ที่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พระตำหนักที่ปลีกวิเวกของ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ไม่พิสมัยในราชบัลลังก์ ได้สละราชสมบัติให้พระเชษฐา พระเจ้าเอกทัศน์  แล้วเสด็จลงเรือพระที่นั่งไปทรงผนวชที่วัดโพธิ์ทองคำหยาด แล้วได้ปลีกวิเวกประมาทับที่ พระตำหนักคำหยาด พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระราชบิดาสร้างไว้ เป็นที่ประทับแรมเมื่อเสด็จประพาสเมืองอ่างทอง

พระตำหนักคำหยาด_1

          พระตำหนักคำหยาดตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา หลายฉบับมีปรากฏว่า "ปีมะโรง โทศก เดือน 8 ข้างขึ้น (พ.ศ.2303) กรมขุนพรพินิจ (พระเจ้าอุทุมพร) เสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไป ณ สัดโพธิ์ทองคำหยาด ทรงผนวชแล้วเสด็จกลับเข้ามาอยู่ ณ วัดประดู่ ดังแต่ก่อน" แสดงให้เห็นว่า กรมขุนพรพินิจ ได้เสร็จมาผนวช ซึ่งพระองค์จะต้องมาประทับที่พระตำหนักคำหยาดแห่งนี้แน่นอน

พระตำหนักคำหยาด_2

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรพระตำหนักคำหยาดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2451 และทรงมีพระราชวินิจฉัยดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จลำน้ำมะขามเฒ่าว่า "พระตำหนักนี้คงจะได้สร้างเมื่อขุนหลวงบรมโกศเสด็จประภาสตามแถบเมืองอ่างทองเนืองๆ จนถึงได้เสด็จพระนอนขุนอินทรประมูลถึง 2 ครั้ง ทรงปฏิสังขรณ์ ทั้งพระนอนจักรสีห์ พระนอนขุนอินทรประมูลที่ตำหนักคำหยาดนี้ทรงได้สร้างไว้เป็นที่ประทับออกมาเนืองๆ"

พระตำหนักคำหยาด_3

พระตำหนักคำหยาด_4

          ตามเรื่องเล่า บอกว่า พระตำหนักคำหยาดยังเป็นสถานที่รวบรวมและนัดหมาย ของเหล่าขุนศึก นักรบ ปู่ดอก ปู่ทองแก้ว และชาวบ้าน ก่อนยกไปตั้งค่ายที่ "บ้านบางระจัน" พลีชีพ ต้านศึกอังวะ หลังจากนั้นอีก 8 เดือน กรุงศรีอยุธยาก็แตกให้แก่พม่า พระเจ้าเอกทัศน์หนีไปแล้วอดอาหาร สวรรคตในดงต้นจิก บ้างว่าถูกพม่าสังหารแล้วฝังพระศพไว้ พระเจ้าตากสินสั่งให้ทหารขุดมาทำพิธิถวายพระเพลิงศพ เจ้าฟ้าอุทุมพรถูกจับและกวาดต้อนไปยังประเทศพม่า ทั้งที่ยังทรงครองเพศบรรชิต มีบันทึกในพงศาวดารพม่า "คำให้การขุนหลวงหาวัด" หรือ "คำให้การชาวกรุงเก่า"

พระตำหนักคำหยาด_5

พระตำหนักคำหยาด_6

พระตำหนักคำหยาด_7

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : อนุรักษ์ ศิลป์ กลุ่มสืบสานตำนาน ศิลปะ พระเครื่องเมืองอ่างทองและเพจเรื่องเล่าชาวอ่างทอง

Tag : พระตำหนักคำหยาด,อำเภอโพธิ์ทอง,จังหวัดอ่างทอง,ทำบุญ,ไหว้พระ,ไหว้พระอ่างทอง,ตำหนักโบราณ,พระเจ้าเอกทัศน์,สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง

วัดราชปักษี(วัดนก)

วัดราชปักษี(วัดนก)

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) องค์ใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา
วัดต้นสน

วัดต้นสน

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สันนิษฐานว่าเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร หรือ สมเด็จพระศรีเมืองทอง องค์ขนาดใหญ่
วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม ตำนานพระนอนพูดได้ และเป็น 1 ใน 7 วัด พระใหญ่ในที่อ่างทอง
วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ หลังจากหลวงพ่อโตชำรุดเสียหาย มีการสร้างพระมหาพุทธพิมพ์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร
วัดสระเกศ

วัดสระเกศ

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ตามประวัติเล่าว่า พระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ได้ทรงยกทัพมาตั้งรับกองทัพพม่าที่บ้านสระเกษและทรงได้รับชัยชนะ จากนั้นได้สรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระพระเกศา ณ ที่นี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดสระเกษ
พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานมีความเห็นว่าได้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
พระตำหนักที่ปลีกวิเวกของ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
วัดม่วง

วัดม่วง

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก เหลืออยู่เพียงซากปรักหักพัง
พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เดิมที่แห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐเพื่อนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล เรียกว่าท่าขนอิฐ เป็นที่มาของชื่อ วัดท่าอิฐ
วัดคูมะนาวหวาน

วัดคูมะนาวหวาน

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่มานาน วัดคูมะนาวหวาน มีเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่ผู้คนให้การนับถือและศรัทธา และยังมีหลวงพ่อวัดคู เป็นที่สักการะบูชาของผู้คน
วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เดิมตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป จึงย้ายวัดไปหาที่ตั้งวัดขึ้นมาใหม่ ณ ที่ตั้งของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิม
วัดสี่ร้อย

วัดสี่ร้อย

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังของชาวเมืองวิเศษไชยชาญ ย้ำเตือนความทรงจำให้ระลึกถึงบรรพบุรุษ 400 คน ที่พลีชีพและปกป้องแผ่นดินจนเสียชีวิต
วัดมหานาม

วัดมหานาม

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2319 เดิมเรียกวัดนี้ว่า วัดอินทราราม มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เรียกกันว่า หลวงพ่อขาว มีงานนสัสการปิดทองหลวงพ่อขาว 2 วัน 2 คืน ในช่วงระหว่าง 10 - 20 มีนาคม ของทุกปี
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้