วัดป่าบ้านค้อ

หน้าแรก » จังหวัดอุดรธานี » อำเภอบ้านผือ » วัดป่าบ้านค้อ
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 14 มิถุนายน 2563

          วัดป่าบ้านค้อ เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาของจังหวัดอุดรธานี โดยตั้งอยู่ที่บ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีบริเวณที่เงียบสงบ และเป็นที่สำคัญทางวิชาการและศาสนา วัดนี้ได้รับการก่อตั้งโดยพระอาจารย์ทูล ขิบปปญโญ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือในพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 พระอาจารย์ทูลได้มรณภาพอย่างสงบ และวัดป่าบ้านค้อยังคงเป็นที่ระลึกถึงความสำเร็จและประวัติศาสตร์ของเขามาจนถึงปัจจุบัน สถานที่นี้ไม่เพียงแต่เป็นที่ประดิษฐ์ศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้และประวัติศาสตร์สำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม

วัดป่าบ้านค้อ_01

บรรยากาศภายในวัดป่าบ้านค้อ

          ในวัดป่าบ้านค้อ ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ และความศรัทธาของคนไทยต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเด่นชัดด้วยดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 33 องค์ ที่มีน้ำหนักรวมถึง 23 กิโลกรัม ทั้งนี้, ดอกบัวนี้หล่อขึ้นจากทองเหลืองผสมทองแดงและได้รับการหุ้มด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ ที่เป็นการแสดงถึงความเรียบร้อยและความงาม

          ที่วัดป่าบ้านค้อ คนเข้าวัดยังจะพบกับองค์ระฆังศิลปะลังกาที่สวยงามและเป็นที่น่าภูมิใจ พร้อมทั้งประดิษฐานพระเจดีย์ทองคำ ซึ่งในตัวประดิษฐานมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีปูชนียวัตถุและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ ที่ใช้ในการบูชาพระบรมธาตุอื่นๆ และสำหรับชั้นล่างของพระเจดีย์นั้น เป็นวิหารจตุรมุขทรงไทย ที่มีประตูกระจกแกะสลักทั้งหมด 22 ช่อง ส่วนผนังโดมนั้น มีภาพจิตรกรรม "พระมหาชนก" ซึ่งแสดงถึงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่น่าศึกษาและต้องการให้คนเข้าวัดได้ชมและได้รับความรู้เพิ่มเติม

วัดป่าบ้านค้อ_02

          ในวัดป่าบ้านค้อ หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนา มีต้นพระศรีมหาโพธิที่ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับการอัญเชิญมาจากศรีลังกาประดิษฐาน ต้นพระศรีมหาโพธินี้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และยังสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เคารพและเชื่อมั่นจากคนในท้องถิ่น

         ภายในเขตวัดป่าบ้านค้อ ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ ยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ที่อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และความฮือฮาของพระพุทธศาสนาในบริเวณนี้ พระมหาธาตุเจดีย์นี้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดป่าบ้านค้อ โดยทั่วไป มันทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพระพุทธเจ้า

          วัดป่าบ้านค้อ เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาของจังหวัดอุดรธานี โดยตั้งอยู่ที่บ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีบริเวณที่เงียบสงบ และเป็นที่สำคัญทางวิชาการและศาสนา วัดนี้ได้รับการก่อตั้งโดยพระอาจารย์ทูล ขิบปปญโญ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือในพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 พระอาจารย์ทูลได้มรณภาพอย่างสงบ และวัดป่าบ้านค้อยังคงเป็นที่ระลึกถึงความสำเร็จและประวัติศาสตร์ของเขามาจนถึงปัจจุบัน สถานที่นี้ไม่เพียงแต่เป็นที่ประดิษฐ์ศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้และประวัติศาสตร์สำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม

วัดป่าบ้านค้อ_01

บรรยากาศภายในวัดป่าบ้านค้อ

          ในวัดป่าบ้านค้อ ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ และความศรัทธาของคนไทยต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเด่นชัดด้วยดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 33 องค์ ที่มีน้ำหนักรวมถึง 23 กิโลกรัม ทั้งนี้, ดอกบัวนี้หล่อขึ้นจากทองเหลืองผสมทองแดงและได้รับการหุ้มด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ ที่เป็นการแสดงถึงความเรียบร้อยและความงาม

          ที่วัดป่าบ้านค้อ คนเข้าวัดยังจะพบกับองค์ระฆังศิลปะลังกาที่สวยงามและเป็นที่น่าภูมิใจ พร้อมทั้งประดิษฐานพระเจดีย์ทองคำ ซึ่งในตัวประดิษฐานมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีปูชนียวัตถุและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ ที่ใช้ในการบูชาพระบรมธาตุอื่นๆ และสำหรับชั้นล่างของพระเจดีย์นั้น เป็นวิหารจตุรมุขทรงไทย ที่มีประตูกระจกแกะสลักทั้งหมด 22 ช่อง ส่วนผนังโดมนั้น มีภาพจิตรกรรม "พระมหาชนก" ซึ่งแสดงถึงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่น่าศึกษาและต้องการให้คนเข้าวัดได้ชมและได้รับความรู้เพิ่มเติม

วัดป่าบ้านค้อ_02

          ในวัดป่าบ้านค้อ หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนา มีต้นพระศรีมหาโพธิที่ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับการอัญเชิญมาจากศรีลังกาประดิษฐาน ต้นพระศรีมหาโพธินี้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และยังสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เคารพและเชื่อมั่นจากคนในท้องถิ่น

         ภายในเขตวัดป่าบ้านค้อ ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ ยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ที่อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และความฮือฮาของพระพุทธศาสนาในบริเวณนี้ พระมหาธาตุเจดีย์นี้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดป่าบ้านค้อ โดยทั่วไป มันทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพระพุทธเจ้า

Tag : วัดป่าบ้านค้อ,อำเภอบ้านผือ,จังหวัดอุดรธานี,อุดรธานี,ไหว้พระอุดรธานี,ไหว้พระ,วัด,วัดในจังหวัดอุดรธานี,บ้านค้อ,บ้านผือ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ในช่วงฤดูหนาวบัวสายนับล้านดอกชูช่อบานสะพรั่งทั่วทั้งผืนน้ำ ดูราวกับเป็นผืนพรมสีชมพูปูลาดบนผิวน้ำกว้างสุดสายตา
วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดที่ประกอบไปด้วยการแกะสลัก ความสวยงามของสถาปัตยกรรม แบบไทยตั้งอยู่บนเนินเขา เกิดจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน
ล่องแพบ้านดอนแก้ว

ล่องแพบ้านดอนแก้ว

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ในบริเวณ ลำน้ำปาว หมู่บ้านดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อน นั่งเล่น บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยดอกบัวทั่วทั้งบริเวณ
วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ มีดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพื้นถิ่นอีสานแห่งนี้ สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.2502 - 2504 มีลักษณะ เป็นหอระฆังสร้างด้วยไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยม ในปัจจุบันหอระฆังไม้แห่งนี้ได้เลิกใช้แล้ว และอนุรักษ์ไว้เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เดิมเป็นท่าขึ้นเรือไป "เกาะดอนหลวง" เป็นสุดที่ใกล้ "ทะเลบัวแดง" นักส่องนกสามารถเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ แหล่งเพาะพันธุ์นกได้ง่าย
พระธาตุจอมศรี

พระธาตุจอมศรี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พระธาตุจอมศรี เดิมเป็นวัดร้าง มีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ก่อสร้างด้วยศิลาแลง(อิฐแดง) จึงได้นำชาวบ้านมาบูรณะสร้างหลังคาครอบองค์เจดีย์ไว้ จากนั้นชนรุ่นต่อๆมาก็พากันมาทำนุบำรุงองค์พระธาตุเรื่อยมา
บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากผืนดิน คลองน้ำบริเวณนี้ ไม่เคยจะแห้งเลย แม้จะแล้งแค่ไหน แต่ก็จะยังมีน้ำไหลออกมาที่ตาน้ำอยู่ตลอด
วัดป่าถ้ำผาดำ

วัดป่าถ้ำผาดำ

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สามารถมองเห็นได้ไกลจากถนนด้านล่าง ทางแยกเข้าอำเภอน้ำโสม
พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เป็นเกาะขนาดเล็กๆ กลางหนองหานในอำเภอกุมภวาปี และเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำปาว
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้