หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

หน้าแรก » จังหวัดอุดรธานี » อำเภอกุมภวาปี » หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 1 มกราคม 2561

         หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาแบก ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานและทรงคุณค่าสูงในด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นนี้ ในอดีตวัดศรีบุญเรืองเคยมีชื่อเรียกว่า "วัดนาแบก" และได้รับการสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2454

          รูปแบบศิลปกรรมของหอระฆังไม้แห่งนี้เน้นไปที่ลักษณะพื้นถิ่นแบบอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ.2502 - 2504 ที่จัดการก่อสร้างอีกครั้ง โดยมีลักษณะเด่นที่เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยม หลังคามีชั้นลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้น โดยที่ 2 ชั้นล่างสร้างในทรงจตุรมุข (หน้าจั่ว 4 ด้าน) และประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุลายเครือเถาและลายกระหนกที่น่าตื่นตาตื่นใจ

หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง

ลักษณะของหอระฆังไม้วัดศรีบุญเรือง

          ด้วยลักษณะที่มี 4 ชั้น แต่ละชั้นนั้นได้ปูพื้นด้วยไม้กระดานและต่อกันด้วยบันไดที่ออกแบบมาอย่างละเอียด ในการสร้างเสาที่เป็นรองรับสำหรับหอระฆัง มี 4 เสา แต่ละเสามีระยะห่างกันประมาณ 2.10 เมตร ในขณะที่ขนาดเส้นรอบวงของหอระฆังเป็นประมาณ 1.15 เมตร

          แต่ก็เป็นเรื่องเสียดายที่หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง แห่งนี้ ในปัจจุบันได้หยุดการใช้งาน แต่ก็ยังถูกอนุรักษ์เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นให้ยืนยาวไปในอนาคต

หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง

          กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณและกำหนดขอบเขตตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกสา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17ง วันที่ 17 มีนาคม 2542 โดยพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีขนาดประมาณ 3 งาน 88 ตารางวา ในส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้ สถานที่ที่มีความสำคัญและน่าสนใจคือ "หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง" ซึ่งเป็นหอระฆังที่สร้างจากไม้ และเป็นสัญลักษณ์ของวัดศรีบุญเรือง การที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพื้นที่นี้เป็นโบราณสถาน เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของพื้นที่และสถานที่ว่ามีค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสูง

         หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาแบก ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานและทรงคุณค่าสูงในด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นนี้ ในอดีตวัดศรีบุญเรืองเคยมีชื่อเรียกว่า "วัดนาแบก" และได้รับการสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2454

          รูปแบบศิลปกรรมของหอระฆังไม้แห่งนี้เน้นไปที่ลักษณะพื้นถิ่นแบบอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ.2502 - 2504 ที่จัดการก่อสร้างอีกครั้ง โดยมีลักษณะเด่นที่เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยม หลังคามีชั้นลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้น โดยที่ 2 ชั้นล่างสร้างในทรงจตุรมุข (หน้าจั่ว 4 ด้าน) และประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุลายเครือเถาและลายกระหนกที่น่าตื่นตาตื่นใจ

หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง

ลักษณะของหอระฆังไม้วัดศรีบุญเรือง

          ด้วยลักษณะที่มี 4 ชั้น แต่ละชั้นนั้นได้ปูพื้นด้วยไม้กระดานและต่อกันด้วยบันไดที่ออกแบบมาอย่างละเอียด ในการสร้างเสาที่เป็นรองรับสำหรับหอระฆัง มี 4 เสา แต่ละเสามีระยะห่างกันประมาณ 2.10 เมตร ในขณะที่ขนาดเส้นรอบวงของหอระฆังเป็นประมาณ 1.15 เมตร

          แต่ก็เป็นเรื่องเสียดายที่หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง แห่งนี้ ในปัจจุบันได้หยุดการใช้งาน แต่ก็ยังถูกอนุรักษ์เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นให้ยืนยาวไปในอนาคต

หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง

          กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณและกำหนดขอบเขตตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกสา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17ง วันที่ 17 มีนาคม 2542 โดยพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีขนาดประมาณ 3 งาน 88 ตารางวา ในส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้ สถานที่ที่มีความสำคัญและน่าสนใจคือ "หอระฆังไม้ วัดศรีบุญเรือง" ซึ่งเป็นหอระฆังที่สร้างจากไม้ และเป็นสัญลักษณ์ของวัดศรีบุญเรือง การที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพื้นที่นี้เป็นโบราณสถาน เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของพื้นที่และสถานที่ว่ามีค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสูง

Tag : หอระฆังไม้ ,วัดศรีบุญเรือง,วัดนาแบก,กุมภวาปี,อุดรธานี,สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี,สถานที่ท่องเที่ยวกุมภวาปี,หอระฆัง100ปี

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ในช่วงฤดูหนาวบัวสายนับล้านดอกชูช่อบานสะพรั่งทั่วทั้งผืนน้ำ ดูราวกับเป็นผืนพรมสีชมพูปูลาดบนผิวน้ำกว้างสุดสายตา
วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดที่ประกอบไปด้วยการแกะสลัก ความสวยงามของสถาปัตยกรรม แบบไทยตั้งอยู่บนเนินเขา เกิดจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน
ล่องแพบ้านดอนแก้ว

ล่องแพบ้านดอนแก้ว

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ในบริเวณ ลำน้ำปาว หมู่บ้านดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อน นั่งเล่น บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยดอกบัวทั่วทั้งบริเวณ
วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ มีดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพื้นถิ่นอีสานแห่งนี้ สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.2502 - 2504 มีลักษณะ เป็นหอระฆังสร้างด้วยไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยม ในปัจจุบันหอระฆังไม้แห่งนี้ได้เลิกใช้แล้ว และอนุรักษ์ไว้เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เดิมเป็นท่าขึ้นเรือไป "เกาะดอนหลวง" เป็นสุดที่ใกล้ "ทะเลบัวแดง" นักส่องนกสามารถเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ แหล่งเพาะพันธุ์นกได้ง่าย
พระธาตุจอมศรี

พระธาตุจอมศรี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พระธาตุจอมศรี เดิมเป็นวัดร้าง มีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ก่อสร้างด้วยศิลาแลง(อิฐแดง) จึงได้นำชาวบ้านมาบูรณะสร้างหลังคาครอบองค์เจดีย์ไว้ จากนั้นชนรุ่นต่อๆมาก็พากันมาทำนุบำรุงองค์พระธาตุเรื่อยมา
บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากผืนดิน คลองน้ำบริเวณนี้ ไม่เคยจะแห้งเลย แม้จะแล้งแค่ไหน แต่ก็จะยังมีน้ำไหลออกมาที่ตาน้ำอยู่ตลอด
วัดป่าถ้ำผาดำ

วัดป่าถ้ำผาดำ

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สามารถมองเห็นได้ไกลจากถนนด้านล่าง ทางแยกเข้าอำเภอน้ำโสม
พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เป็นเกาะขนาดเล็กๆ กลางหนองหานในอำเภอกุมภวาปี และเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำปาว
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้