พระธาตุจอมศรี

หน้าแรก » จังหวัดอุดรธานี » อำเภอกุมภวาปี » พระธาตุจอมศรี
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 23 พฤษภาคม 2566

         พระธาตุจอมศรีเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่ยุคประมาณปี พ.ศ. 2420 - 2430 พื้นที่นี้ได้รับความน่าสนใจจากพ่อใหญ่พระโบราณ ซึ่งเป็นคนท้องถิ่น ท่านได้ยินข่าวว่า ลุ่มแม่น้ำหนองหานเป็นแหล่งที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรด้านอาหารอย่างข้าวและปลา

          พระโบราณจึงมีประสงค์เดินทางมายังลุ่มแม่น้ำหนองหาน และนำพาช้าง 9 เชือกมาพร้อมกับท่าน โดยเป็นคนที่ได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พระธาตุจอมศรี จนถึงวันนี้ ท่านได้เลี้ยงช้างเหล่านี้ที่ดงป่ายาง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง แต่สุดท้ายช้างทั้ง 9 เชือกก็ได้สิ้นสุดชีวิตที่นี่

          หลังจากนั้น พ่อใหญ่พระโบราณได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักในพื้นที่ โดยท่านได้ทำการก่อตั้งบ้านแชแล ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พระครูสุวรรณธรรมชาดา เจ้าอาวาสวัดธาตุจอมศรี ในสมัยนั้น ท่านได้พบวัดร้างและเจดีย์ที่ถูกสร้างด้วยศิลาแลง (อิฐแดง) ซึ่งเป็นสภาพที่เรียบง่าย แต่ยังคงความงดงามของการสร้างศิลปะไทยไว้

          ท่านจึงได้นำชาวบ้านมาช่วยกันบูรณะและเอาหลังคามาครอบเจดีย์ เพื่อรักษาและทำให้เจดีย์สามารถอยู่ได้ยาวนาน จนถึงปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไป ชนรุ่นต่อๆ มาในพื้นที่ พระธาตุจอมศรี ได้รับการประสานงานและการบำรุงรักษาจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง พระภิกษุยังมีการเดินทางมาจำพรรษาและช่วยกันบูรณะวัด เพื่อให้วัดธาตุจอมศรีคงอยู่ในสภาพที่ดีเสมอ และวันนี้ชาวบ้านยังรู้จักและเรียกวัดนี้ว่า "วัดนอก"

พระธาตุจอมศรี

ลักษณะของพระธาตุจองศรี

         องค์พระธาตุจอมศรีเป็นสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ด้วยลักษณะของมันที่เก่าแก่และชำรุดทรุดโทรมมาก ที่สำคัญและเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือ อิฐที่ฐานขององค์พระธาตุจอมศรีชำรุดและหลุดออกมาจนทำให้ฐานขององค์พระธาตุทั้งสี่ด้านเว้าเข้ามากพอสมควรและตัวองค์พระธาตุก็เอียงมาก จนเห็นได้ชัดเจน แต่องค์พระธาตุก็ไม่ล้มลง มีการสืบสานว่าองค์พระธาตุจอมศรีนี้เป็นมาลักษณะนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบ

          พระธาตุจอมศรีที่รายล้อมด้วยประวัติศาสตร์นี้ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของศรัทธาและเคารพกราบแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของคนในยุคสมัยขอมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์พระธาตุในลักษณะนี้ และถึงแม้ว่าจะมีการชำรุดและเปลี่ยนแปลงมากมาย พระธาตุจอมศรีก็ยังยืนหยัดอยู่และไม่ล้มลง ซึ่งเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของศาสนาและวัฒนธรรมในยุคนั้น

ความเชื่อของพระธาตุจอมศรี

          ชาวบ้านแถบนี้มีความศรัทธาและความเชื่อที่แน่นแฟ้นในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุ และเฉพาะ "พระธาตุจอมศรี" ที่ได้รับความเคารพอย่างยิ่ง หากลูกหลานของพวกเขาไปทำงานต่างถิ่น หรือไปสอบบรรจุเข้าทำงานที่อื่น, พวกเขาจะมาบนบาลต่อองค์พระธาตุเพื่อขอพร นับว่าจะสมหวังทุกรายไป แต่ในทางตรงกันข้าม, หากผู้ใดมาหลบหลู่ พูดจาดูหมิ่น หรือกระทำสิ่งไม่ดีต่อพระธาตุ ความเชื่อเตือนว่าจะมีอันเป็นไปไม่ดี และเหตุการณ์ที่เคยมีผู้มาขุดเอาพระพุทธรูปใต้องค์พระธาตุกลับไปบ้าน ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์นี้ ญาติพี่น้องจึงต้องรีบนำกลับมาคืนที่วัด

          วัดแห่งนี้ ซึ่งมี "พระธาตุจอมศรี" เป็นสิ่งปลูกสร้างสำคัญ เป็นสถานที่จุดบั้งไฟที่ชาวบ้านแถบนี้ร่วมกันจัดงานบุญ โดยเฉพาะในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี จะมีผู้คนจากทั่วไปเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความเคารพต่อพระธาตุและพระธาตุจอมศรี

         พระธาตุจอมศรีเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่ยุคประมาณปี พ.ศ. 2420 - 2430 พื้นที่นี้ได้รับความน่าสนใจจากพ่อใหญ่พระโบราณ ซึ่งเป็นคนท้องถิ่น ท่านได้ยินข่าวว่า ลุ่มแม่น้ำหนองหานเป็นแหล่งที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรด้านอาหารอย่างข้าวและปลา

          พระโบราณจึงมีประสงค์เดินทางมายังลุ่มแม่น้ำหนองหาน และนำพาช้าง 9 เชือกมาพร้อมกับท่าน โดยเป็นคนที่ได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พระธาตุจอมศรี จนถึงวันนี้ ท่านได้เลี้ยงช้างเหล่านี้ที่ดงป่ายาง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง แต่สุดท้ายช้างทั้ง 9 เชือกก็ได้สิ้นสุดชีวิตที่นี่

          หลังจากนั้น พ่อใหญ่พระโบราณได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักในพื้นที่ โดยท่านได้ทำการก่อตั้งบ้านแชแล ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พระครูสุวรรณธรรมชาดา เจ้าอาวาสวัดธาตุจอมศรี ในสมัยนั้น ท่านได้พบวัดร้างและเจดีย์ที่ถูกสร้างด้วยศิลาแลง (อิฐแดง) ซึ่งเป็นสภาพที่เรียบง่าย แต่ยังคงความงดงามของการสร้างศิลปะไทยไว้

          ท่านจึงได้นำชาวบ้านมาช่วยกันบูรณะและเอาหลังคามาครอบเจดีย์ เพื่อรักษาและทำให้เจดีย์สามารถอยู่ได้ยาวนาน จนถึงปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไป ชนรุ่นต่อๆ มาในพื้นที่ พระธาตุจอมศรี ได้รับการประสานงานและการบำรุงรักษาจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง พระภิกษุยังมีการเดินทางมาจำพรรษาและช่วยกันบูรณะวัด เพื่อให้วัดธาตุจอมศรีคงอยู่ในสภาพที่ดีเสมอ และวันนี้ชาวบ้านยังรู้จักและเรียกวัดนี้ว่า "วัดนอก"

พระธาตุจอมศรี

ลักษณะของพระธาตุจองศรี

         องค์พระธาตุจอมศรีเป็นสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ด้วยลักษณะของมันที่เก่าแก่และชำรุดทรุดโทรมมาก ที่สำคัญและเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือ อิฐที่ฐานขององค์พระธาตุจอมศรีชำรุดและหลุดออกมาจนทำให้ฐานขององค์พระธาตุทั้งสี่ด้านเว้าเข้ามากพอสมควรและตัวองค์พระธาตุก็เอียงมาก จนเห็นได้ชัดเจน แต่องค์พระธาตุก็ไม่ล้มลง มีการสืบสานว่าองค์พระธาตุจอมศรีนี้เป็นมาลักษณะนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบ

          พระธาตุจอมศรีที่รายล้อมด้วยประวัติศาสตร์นี้ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของศรัทธาและเคารพกราบแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของคนในยุคสมัยขอมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์พระธาตุในลักษณะนี้ และถึงแม้ว่าจะมีการชำรุดและเปลี่ยนแปลงมากมาย พระธาตุจอมศรีก็ยังยืนหยัดอยู่และไม่ล้มลง ซึ่งเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของศาสนาและวัฒนธรรมในยุคนั้น

ความเชื่อของพระธาตุจอมศรี

          ชาวบ้านแถบนี้มีความศรัทธาและความเชื่อที่แน่นแฟ้นในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุ และเฉพาะ "พระธาตุจอมศรี" ที่ได้รับความเคารพอย่างยิ่ง หากลูกหลานของพวกเขาไปทำงานต่างถิ่น หรือไปสอบบรรจุเข้าทำงานที่อื่น, พวกเขาจะมาบนบาลต่อองค์พระธาตุเพื่อขอพร นับว่าจะสมหวังทุกรายไป แต่ในทางตรงกันข้าม, หากผู้ใดมาหลบหลู่ พูดจาดูหมิ่น หรือกระทำสิ่งไม่ดีต่อพระธาตุ ความเชื่อเตือนว่าจะมีอันเป็นไปไม่ดี และเหตุการณ์ที่เคยมีผู้มาขุดเอาพระพุทธรูปใต้องค์พระธาตุกลับไปบ้าน ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์นี้ ญาติพี่น้องจึงต้องรีบนำกลับมาคืนที่วัด

          วัดแห่งนี้ ซึ่งมี "พระธาตุจอมศรี" เป็นสิ่งปลูกสร้างสำคัญ เป็นสถานที่จุดบั้งไฟที่ชาวบ้านแถบนี้ร่วมกันจัดงานบุญ โดยเฉพาะในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี จะมีผู้คนจากทั่วไปเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความเคารพต่อพระธาตุและพระธาตุจอมศรี

Tag : พระธาตุจอมศรี,วัดพระธาตุจอมศรี,วัดในตำบลแชแล,วัดนอก,วันในกุมภวาปี

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ในช่วงฤดูหนาวบัวสายนับล้านดอกชูช่อบานสะพรั่งทั่วทั้งผืนน้ำ ดูราวกับเป็นผืนพรมสีชมพูปูลาดบนผิวน้ำกว้างสุดสายตา
วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดที่ประกอบไปด้วยการแกะสลัก ความสวยงามของสถาปัตยกรรม แบบไทยตั้งอยู่บนเนินเขา เกิดจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน
ล่องแพบ้านดอนแก้ว

ล่องแพบ้านดอนแก้ว

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ในบริเวณ ลำน้ำปาว หมู่บ้านดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อน นั่งเล่น บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยดอกบัวทั่วทั้งบริเวณ
วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ มีดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพื้นถิ่นอีสานแห่งนี้ สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.2502 - 2504 มีลักษณะ เป็นหอระฆังสร้างด้วยไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยม ในปัจจุบันหอระฆังไม้แห่งนี้ได้เลิกใช้แล้ว และอนุรักษ์ไว้เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เดิมเป็นท่าขึ้นเรือไป "เกาะดอนหลวง" เป็นสุดที่ใกล้ "ทะเลบัวแดง" นักส่องนกสามารถเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ แหล่งเพาะพันธุ์นกได้ง่าย
พระธาตุจอมศรี

พระธาตุจอมศรี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พระธาตุจอมศรี เดิมเป็นวัดร้าง มีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ก่อสร้างด้วยศิลาแลง(อิฐแดง) จึงได้นำชาวบ้านมาบูรณะสร้างหลังคาครอบองค์เจดีย์ไว้ จากนั้นชนรุ่นต่อๆมาก็พากันมาทำนุบำรุงองค์พระธาตุเรื่อยมา
บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากผืนดิน คลองน้ำบริเวณนี้ ไม่เคยจะแห้งเลย แม้จะแล้งแค่ไหน แต่ก็จะยังมีน้ำไหลออกมาที่ตาน้ำอยู่ตลอด
วัดป่าถ้ำผาดำ

วัดป่าถ้ำผาดำ

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สามารถมองเห็นได้ไกลจากถนนด้านล่าง ทางแยกเข้าอำเภอน้ำโสม
พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เป็นเกาะขนาดเล็กๆ กลางหนองหานในอำเภอกุมภวาปี และเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำปาว
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้