วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

หน้าแรก » จังหวัดอ่างทอง » อำเภอไชโย » วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 31 กรกฎาคม 2561

          วัดศุขเกษมธรรมิการาม (พระสีวลีมหาลาภ) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เดิมที่วัดศุขเกษมธรรมิการามแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป จะเป็นอันตรายต่อศาสนสถานและศาสนวัตถุ จึงต้องย้ายวัดไปหาที่ตั้งวัดขึ้นมาใหม่ ณ ที่ตั้งของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิม

วัดศุขเกษมธรรมิการาม (พระสีวลีมหาลาภ) _1

          ตรงที่ตั้งของวัดโบสถ์ มีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ 3 องค์ มีฐานอุโบสถเก่า ซึ่งปัจจุบันได้สร้างวิหารพระพุทธวิสุทธิมงคลครอบไว้ มีสถูปเจดีย์ ลักษณะสี่เหลี่ยม 2 องค์ ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถ

          ต่อมามีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป 2 องค์ไปยังวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านในบริเวณนั้น ส่วนพระพุทธรูปองค์ปัจจุบันที่ตั้งอยู่นี้ มีพระนามว่า พระพุทธวิสุทธิมงคล (หลวงพ่อขาว) มีการซ่อมแซมถึง 3 ครั้ง เพราะองค์พระเป็นปูนปั้นตั้งอยู่กับพื้นดินที่มีความชื้น เป็นเหตุให้เกิดการหลุดลอกของเนื้อปูน จึงต้องปั้นรูปขึ้นใหม่ โดยภายในองค์พระบรรจุเศียรไว้

          วัดศุขเกษมธรรมิการามแห่งนี้ นับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดอ่างทองซึ่งมีอายุกว่า 130 ปี นับแต่เริ่มมีการสร้างวัดขึ้นมาแล้วย้ายมาอยู่ในที่แห่งใหม่ ใช้ชื่อว่า วัดศุขเกษมธรรมิการาม มาตลอด

          โบราณสถานที่สำคัญของวัด ได้แก่ อุโบสถ ซึ่งมีอายุเกือบ 100 ปี และยังอยู่ในสภาพที่สวยงาม ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดร ซึ่งเขียนมาประมาณ 20 กว่าปี มีศาลาการเปรียญ หอระฆังไม้ สถูปเจดีย์ 2 องค์ ที่หน้าวิหารพระพุทธวิสุทธิมงคล (หลวงพ่อขาว)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : watsukasem

          วัดศุขเกษมธรรมิการาม (พระสีวลีมหาลาภ) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เดิมที่วัดศุขเกษมธรรมิการามแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป จะเป็นอันตรายต่อศาสนสถานและศาสนวัตถุ จึงต้องย้ายวัดไปหาที่ตั้งวัดขึ้นมาใหม่ ณ ที่ตั้งของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิม

วัดศุขเกษมธรรมิการาม (พระสีวลีมหาลาภ) _1

          ตรงที่ตั้งของวัดโบสถ์ มีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ 3 องค์ มีฐานอุโบสถเก่า ซึ่งปัจจุบันได้สร้างวิหารพระพุทธวิสุทธิมงคลครอบไว้ มีสถูปเจดีย์ ลักษณะสี่เหลี่ยม 2 องค์ ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถ

          ต่อมามีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป 2 องค์ไปยังวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านในบริเวณนั้น ส่วนพระพุทธรูปองค์ปัจจุบันที่ตั้งอยู่นี้ มีพระนามว่า พระพุทธวิสุทธิมงคล (หลวงพ่อขาว) มีการซ่อมแซมถึง 3 ครั้ง เพราะองค์พระเป็นปูนปั้นตั้งอยู่กับพื้นดินที่มีความชื้น เป็นเหตุให้เกิดการหลุดลอกของเนื้อปูน จึงต้องปั้นรูปขึ้นใหม่ โดยภายในองค์พระบรรจุเศียรไว้

          วัดศุขเกษมธรรมิการามแห่งนี้ นับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดอ่างทองซึ่งมีอายุกว่า 130 ปี นับแต่เริ่มมีการสร้างวัดขึ้นมาแล้วย้ายมาอยู่ในที่แห่งใหม่ ใช้ชื่อว่า วัดศุขเกษมธรรมิการาม มาตลอด

          โบราณสถานที่สำคัญของวัด ได้แก่ อุโบสถ ซึ่งมีอายุเกือบ 100 ปี และยังอยู่ในสภาพที่สวยงาม ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดร ซึ่งเขียนมาประมาณ 20 กว่าปี มีศาลาการเปรียญ หอระฆังไม้ สถูปเจดีย์ 2 องค์ ที่หน้าวิหารพระพุทธวิสุทธิมงคล (หลวงพ่อขาว)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : watsukasem

Tag : วัดศุขเกษมธรรมิการาม,พระสีวลีมหาลาภ,พระสีวลี,ตำบลเทวราช,อำเภอไชโย,จังหวัดอ่างทอง,แม่น้ำเจ้าพระยา,ไหว้พระ,ทำบุญ,พระพุทธวิสุทธิมงคล,หลวงพ่อขาว

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง

วัดราชปักษี(วัดนก)

วัดราชปักษี(วัดนก)

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) องค์ใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา
วัดต้นสน

วัดต้นสน

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สันนิษฐานว่าเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร หรือ สมเด็จพระศรีเมืองทอง องค์ขนาดใหญ่
วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม ตำนานพระนอนพูดได้ และเป็น 1 ใน 7 วัด พระใหญ่ในที่อ่างทอง
วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ หลังจากหลวงพ่อโตชำรุดเสียหาย มีการสร้างพระมหาพุทธพิมพ์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร
วัดสระเกศ

วัดสระเกศ

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ตามประวัติเล่าว่า พระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ได้ทรงยกทัพมาตั้งรับกองทัพพม่าที่บ้านสระเกษและทรงได้รับชัยชนะ จากนั้นได้สรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระพระเกศา ณ ที่นี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดสระเกษ
พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานมีความเห็นว่าได้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
พระตำหนักที่ปลีกวิเวกของ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
วัดม่วง

วัดม่วง

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก เหลืออยู่เพียงซากปรักหักพัง
พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เดิมที่แห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐเพื่อนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล เรียกว่าท่าขนอิฐ เป็นที่มาของชื่อ วัดท่าอิฐ
วัดคูมะนาวหวาน

วัดคูมะนาวหวาน

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่มานาน วัดคูมะนาวหวาน มีเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่ผู้คนให้การนับถือและศรัทธา และยังมีหลวงพ่อวัดคู เป็นที่สักการะบูชาของผู้คน
วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เดิมตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป จึงย้ายวัดไปหาที่ตั้งวัดขึ้นมาใหม่ ณ ที่ตั้งของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิม
วัดสี่ร้อย

วัดสี่ร้อย

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังของชาวเมืองวิเศษไชยชาญ ย้ำเตือนความทรงจำให้ระลึกถึงบรรพบุรุษ 400 คน ที่พลีชีพและปกป้องแผ่นดินจนเสียชีวิต
วัดมหานาม

วัดมหานาม

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2319 เดิมเรียกวัดนี้ว่า วัดอินทราราม มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เรียกกันว่า หลวงพ่อขาว มีงานนสัสการปิดทองหลวงพ่อขาว 2 วัน 2 คืน ในช่วงระหว่าง 10 - 20 มีนาคม ของทุกปี
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้