บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

หน้าแรก » จังหวัดอุดรธานี » อำเภอน้ำโสม » บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 31 กรกฎาคม 2561

       น้ำผุดกุดโสมทองเป็นสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยความลึกลับและประวัติศาสตร์ที่สวยงามของบ้านเกิด ที่ตั้งของ "น้ำผุดกุดโสมทอง" หรือที่เรียกอีกชื่อว่า "น้ำผุดคลองชะโนด" อยู่ที่บ้านหนองแวงในเขตอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และนอกจากตัวเมืองอำเภอบ้านดุงแล้วยังเป็นที่มาของตาน้ำผุดขึ้นมาจากผืนดินแห่งนี้ที่บ้านหนองแวง อำเภอน้ำโสมเช่นกัน

น้ำผุดกุดโสมทองหรือน้ำผุดคลองชะโนด น้ำโสม_1

น้ำผุดกุดโสมทองหรือน้ำผุดคลองชะโนด น้ำโสม_2

ประวัติของน้ำผุดกุดโสมทองหรือน้ำผุดคลองชะโนด

       เมื่อย้อนกลับไปในอดีต บริเวณนี้มีต้นชะโนดเต็มไปหมด จนชาวบ้านในยุคนั้นจึงเรียกว่าคลองชะโนด นอกจากนี้ ธรรมชาติที่น้ำผุดกุดโสมทองก็ยังมีความพิเศษเพราะคลองน้ำตรงนี้ไม่เคยแห้ง แม้จะอยู่ในฤดูแล้งที่แห้งแล้งสุดๆ น้ำก็ยังผุดขึ้นและไหลอย่างต่อเนื่อง สร้างภาพของน้ำตกที่ไม่เคยหยุดไหล

          อีกด้านหนึ่ง ชาวบ้านได้มีเรื่องเล่าต่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของพยานาค และพิธีบวงสรวงปู่ศรีสัตตบรรณโสมวารีอนันตนาคราช หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ปู่หัวคูน" แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใด ทั้งหมดนี้ทำให้น้ำผุดกุดโสมทองมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวบ้านที่นี่

          บริเวณน้ำผุดคลองชะโนดเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามเรียบง่าย น้ำแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีหลุมเดียวแต่ยังมีหลายหลุมที่เชื่อมต่อกันอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งเมื่อน้ำไหลรวมกันจากหลุมต่าง ๆ ก็สร้างภาพที่น่าประทับใจและท่ามกลางความประทับใจนั้น "น้ำผุดกุดโสมทอง" สว่างสปัดยิ่งทำให้ความสวยงามของบริเวณนี้ขยายมากยิ่งขึ้น เสมือนกับเป็นแหล่งน้ำตกที่ล้ำลึกด้วยความทมิฬและไพเราะของธรรมชาติ และยิ่งเมื่อมองในมุมที่ต่าง ๆ ก็จะเห็นได้ว่าทุกหลุมน้ำมีความเป็นเอกลักษณ์ แต่ก็ร่วมกันสร้างความงดงามอย่างไม่มีข้อยกเว้น

น้ำผุดกุดโสมทองหรือน้ำผุดคลองชะโนด น้ำโสม_3

บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)_4 บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)_5

       น้ำผุดกุดโสมทองเป็นสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยความลึกลับและประวัติศาสตร์ที่สวยงามของบ้านเกิด ที่ตั้งของ "น้ำผุดกุดโสมทอง" หรือที่เรียกอีกชื่อว่า "น้ำผุดคลองชะโนด" อยู่ที่บ้านหนองแวงในเขตอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และนอกจากตัวเมืองอำเภอบ้านดุงแล้วยังเป็นที่มาของตาน้ำผุดขึ้นมาจากผืนดินแห่งนี้ที่บ้านหนองแวง อำเภอน้ำโสมเช่นกัน

น้ำผุดกุดโสมทองหรือน้ำผุดคลองชะโนด น้ำโสม_1

น้ำผุดกุดโสมทองหรือน้ำผุดคลองชะโนด น้ำโสม_2

ประวัติของน้ำผุดกุดโสมทองหรือน้ำผุดคลองชะโนด

       เมื่อย้อนกลับไปในอดีต บริเวณนี้มีต้นชะโนดเต็มไปหมด จนชาวบ้านในยุคนั้นจึงเรียกว่าคลองชะโนด นอกจากนี้ ธรรมชาติที่น้ำผุดกุดโสมทองก็ยังมีความพิเศษเพราะคลองน้ำตรงนี้ไม่เคยแห้ง แม้จะอยู่ในฤดูแล้งที่แห้งแล้งสุดๆ น้ำก็ยังผุดขึ้นและไหลอย่างต่อเนื่อง สร้างภาพของน้ำตกที่ไม่เคยหยุดไหล

          อีกด้านหนึ่ง ชาวบ้านได้มีเรื่องเล่าต่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของพยานาค และพิธีบวงสรวงปู่ศรีสัตตบรรณโสมวารีอนันตนาคราช หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ปู่หัวคูน" แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใด ทั้งหมดนี้ทำให้น้ำผุดกุดโสมทองมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวบ้านที่นี่

          บริเวณน้ำผุดคลองชะโนดเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามเรียบง่าย น้ำแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีหลุมเดียวแต่ยังมีหลายหลุมที่เชื่อมต่อกันอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งเมื่อน้ำไหลรวมกันจากหลุมต่าง ๆ ก็สร้างภาพที่น่าประทับใจและท่ามกลางความประทับใจนั้น "น้ำผุดกุดโสมทอง" สว่างสปัดยิ่งทำให้ความสวยงามของบริเวณนี้ขยายมากยิ่งขึ้น เสมือนกับเป็นแหล่งน้ำตกที่ล้ำลึกด้วยความทมิฬและไพเราะของธรรมชาติ และยิ่งเมื่อมองในมุมที่ต่าง ๆ ก็จะเห็นได้ว่าทุกหลุมน้ำมีความเป็นเอกลักษณ์ แต่ก็ร่วมกันสร้างความงดงามอย่างไม่มีข้อยกเว้น

น้ำผุดกุดโสมทองหรือน้ำผุดคลองชะโนด น้ำโสม_3

บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)_4 บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)_5

Tag : น้ำผุดกุดโสมทอง,น้ำผุดคลองชะโนด,คำชะโนด,บ้านหนองแวง,อำเภอน้ำโสม,จังหวัดอุดรธานี,ตาน้ำผุด,ต้นชะโนด,ตาน้ำ,โชคลาภ,ปู่หัวคูน,ปู่ศรีสัตตบรรณโสมวารีอนันตนาคราช,ท่องเที่ยว,เที่ยวน้ำตก,เรื่องเร้นลับ,พยานาค

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ในช่วงฤดูหนาวบัวสายนับล้านดอกชูช่อบานสะพรั่งทั่วทั้งผืนน้ำ ดูราวกับเป็นผืนพรมสีชมพูปูลาดบนผิวน้ำกว้างสุดสายตา
วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดที่ประกอบไปด้วยการแกะสลัก ความสวยงามของสถาปัตยกรรม แบบไทยตั้งอยู่บนเนินเขา เกิดจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน
ล่องแพบ้านดอนแก้ว

ล่องแพบ้านดอนแก้ว

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ในบริเวณ ลำน้ำปาว หมู่บ้านดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อน นั่งเล่น บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยดอกบัวทั่วทั้งบริเวณ
วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ มีดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพื้นถิ่นอีสานแห่งนี้ สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.2502 - 2504 มีลักษณะ เป็นหอระฆังสร้างด้วยไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยม ในปัจจุบันหอระฆังไม้แห่งนี้ได้เลิกใช้แล้ว และอนุรักษ์ไว้เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เดิมเป็นท่าขึ้นเรือไป "เกาะดอนหลวง" เป็นสุดที่ใกล้ "ทะเลบัวแดง" นักส่องนกสามารถเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ แหล่งเพาะพันธุ์นกได้ง่าย
พระธาตุจอมศรี

พระธาตุจอมศรี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พระธาตุจอมศรี เดิมเป็นวัดร้าง มีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ก่อสร้างด้วยศิลาแลง(อิฐแดง) จึงได้นำชาวบ้านมาบูรณะสร้างหลังคาครอบองค์เจดีย์ไว้ จากนั้นชนรุ่นต่อๆมาก็พากันมาทำนุบำรุงองค์พระธาตุเรื่อยมา
บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากผืนดิน คลองน้ำบริเวณนี้ ไม่เคยจะแห้งเลย แม้จะแล้งแค่ไหน แต่ก็จะยังมีน้ำไหลออกมาที่ตาน้ำอยู่ตลอด
วัดป่าถ้ำผาดำ

วัดป่าถ้ำผาดำ

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สามารถมองเห็นได้ไกลจากถนนด้านล่าง ทางแยกเข้าอำเภอน้ำโสม
พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เป็นเกาะขนาดเล็กๆ กลางหนองหานในอำเภอกุมภวาปี และเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำปาว
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้