พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

หน้าแรก » จังหวัดอุดรธานี » อำเภอกุมภวาปี » พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 8 ตุลาคม 2561

         พระธาตุดอนแก้ว หรือ วัดบ้านดอนแก้ว เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาในจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เป็นที่ระฆังที่บ้านดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี ที่พิเศษของ "พระธาตุดอนแก้ว" นอกจากจะเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ยิ่งใหญ่แล้ว ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยอยู่บนเกาะขนาดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางหนองหานของอำเภอกุมภวาปี ประเทศไทย

          แต่ไม่เพียงเท่านั้น พื้นที่โดยรอบของ "พระธาตุดอนแก้ว" ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำปาว ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของชุมชนในตำบล พื้นที่ของเกาะมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นกลม และถูกคูน้ำล้อมรอบทำให้มีธรรมชาติที่หลากหลาย พื้นที่ภายในเกาะยังมีที่ดอนที่มีความสูงต่ำแตกต่างกัน ทำให้มีการสร้างพระธาตุดอนแก้วอยู่บนสูง ประกาศที่แวดล้อมนั้นสดชื่น และมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ "พระธาตุดอนแก้ว" เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในจังหวัดอุดรธานี

พระธาตุดอนแก้ว(พระมหาธาตุเจดีย์)_1

ตำนานของพระธาตุดอนแก้ว

         ตำนานเล่าว่า มีพระอรหันต์กลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปนมัสการพระธาตุพนม ขณะกำลังเดินทาง พวกเขาได้มาพักแรมที่เกาะดอนแก้ว หรือที่เรียกว่า "พระธาตุดอนแก้ว" ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยความที่พระอรหันต์องค์หนึ่งประสบความเสียชีวิตจากการอาพาธที่เกาะนี้ พระอรหันต์ที่เหลืออยู่จึงทำพิธีถวายเพลิงท่านและก่อเจดีย์บรรจุพระธาตุที่ที่นี้เพื่อถวายเป็นพระเครื่องแก่ท่านที่เสียชีวิต

          ในยุคสมัยก่อนนั้น กลุ่มคนหนึ่งได้เข้ามาในพื้นที่ของดอนแก้ว และได้สร้างใบเสมาหินทรายที่ล้อมรอบพระธาตุพนม จากการศึกษาพบว่าเสมานี้สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ต่อมา ชุมชนลาวได้อพยพมาจาก เมืองร้อยเอ็ด และเมืองชัยภูมิ เพื่อตั้งถิ่นฐานที่ดอนแก้ว บันทึกจากจารึกที่ฐานพระธาตุในตัวอักษรลาวโบราณ ระบุว่าท้าวชินเป็นหัวหน้าชุมชนและได้ปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ขึ้น และบูรณะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2441

          เมื่อถึง ปี พ.ศ.2471 ชุมชนลาวจากลาวเวียงได้เข้ามายังดอนแก้ว และสร้างวัดที่มีชื่อว่า "วัดมหาธาตุเจดีย์" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใน พ.ศ. 2513 พระครูสังฆรักษ์ (ชน) เจ้าอาวาสของวัดนี้ ได้ร่วมมือกับชาวบ้านดอนแก้วในการปฏิสังขรณ์พระธาตุให้แข็งแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษาของนักโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังพบว่า พระมหาธาตุเจดีย์นี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,500 ปี และเสมาที่ปักรายรอบมีอายุตั้งแต่ยุคโบราณ

พระธาตุดอนแก้ว(พระมหาธาตุเจดีย์)_2

การเดินทางมาที่พระธาตุดอนแก้ว

          หากท่านเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานีและได้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ที่เชื่อมต่อระหว่างอุดรธานีและขอนแก่น ท่านจะพบกับแนวทางเที่ยวที่น่าสนใจ ขณะที่ท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทางพาดกุมภวาปี อย่าลืมเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอกุมภวาปี ซึ่งตั้งอยู่เพียงระยะทาง 15 กิโลเมตรจากเส้นทางหลัก เมื่อถึงตัวอำเภอ, ท่านสามารถดำเนินการเดินทางเข้าสู่เกาะดอนแก้วได้โดยเสียเวลาประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น และที่นี่แหละท่านจะได้พบกับ "พระธาตุดอนแก้ว" ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูมิศาสตร์ หลังจากนั้น ไม่ต้องเสียเวลาเที่ยวทะเลบัวแดง โดยสามารถเดินทางผ่านเส้นทางตัดใหม่รอบหนองหานกุมภวาปี ซึ่งจะนำท่านสู่พระธาตุดอนแก้วได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

         พระธาตุดอนแก้ว หรือ วัดบ้านดอนแก้ว เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาในจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เป็นที่ระฆังที่บ้านดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี ที่พิเศษของ "พระธาตุดอนแก้ว" นอกจากจะเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ยิ่งใหญ่แล้ว ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยอยู่บนเกาะขนาดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางหนองหานของอำเภอกุมภวาปี ประเทศไทย

          แต่ไม่เพียงเท่านั้น พื้นที่โดยรอบของ "พระธาตุดอนแก้ว" ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำปาว ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของชุมชนในตำบล พื้นที่ของเกาะมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นกลม และถูกคูน้ำล้อมรอบทำให้มีธรรมชาติที่หลากหลาย พื้นที่ภายในเกาะยังมีที่ดอนที่มีความสูงต่ำแตกต่างกัน ทำให้มีการสร้างพระธาตุดอนแก้วอยู่บนสูง ประกาศที่แวดล้อมนั้นสดชื่น และมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ "พระธาตุดอนแก้ว" เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในจังหวัดอุดรธานี

พระธาตุดอนแก้ว(พระมหาธาตุเจดีย์)_1

ตำนานของพระธาตุดอนแก้ว

         ตำนานเล่าว่า มีพระอรหันต์กลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปนมัสการพระธาตุพนม ขณะกำลังเดินทาง พวกเขาได้มาพักแรมที่เกาะดอนแก้ว หรือที่เรียกว่า "พระธาตุดอนแก้ว" ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยความที่พระอรหันต์องค์หนึ่งประสบความเสียชีวิตจากการอาพาธที่เกาะนี้ พระอรหันต์ที่เหลืออยู่จึงทำพิธีถวายเพลิงท่านและก่อเจดีย์บรรจุพระธาตุที่ที่นี้เพื่อถวายเป็นพระเครื่องแก่ท่านที่เสียชีวิต

          ในยุคสมัยก่อนนั้น กลุ่มคนหนึ่งได้เข้ามาในพื้นที่ของดอนแก้ว และได้สร้างใบเสมาหินทรายที่ล้อมรอบพระธาตุพนม จากการศึกษาพบว่าเสมานี้สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ต่อมา ชุมชนลาวได้อพยพมาจาก เมืองร้อยเอ็ด และเมืองชัยภูมิ เพื่อตั้งถิ่นฐานที่ดอนแก้ว บันทึกจากจารึกที่ฐานพระธาตุในตัวอักษรลาวโบราณ ระบุว่าท้าวชินเป็นหัวหน้าชุมชนและได้ปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ขึ้น และบูรณะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2441

          เมื่อถึง ปี พ.ศ.2471 ชุมชนลาวจากลาวเวียงได้เข้ามายังดอนแก้ว และสร้างวัดที่มีชื่อว่า "วัดมหาธาตุเจดีย์" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใน พ.ศ. 2513 พระครูสังฆรักษ์ (ชน) เจ้าอาวาสของวัดนี้ ได้ร่วมมือกับชาวบ้านดอนแก้วในการปฏิสังขรณ์พระธาตุให้แข็งแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษาของนักโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังพบว่า พระมหาธาตุเจดีย์นี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,500 ปี และเสมาที่ปักรายรอบมีอายุตั้งแต่ยุคโบราณ

พระธาตุดอนแก้ว(พระมหาธาตุเจดีย์)_2

การเดินทางมาที่พระธาตุดอนแก้ว

          หากท่านเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานีและได้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ที่เชื่อมต่อระหว่างอุดรธานีและขอนแก่น ท่านจะพบกับแนวทางเที่ยวที่น่าสนใจ ขณะที่ท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทางพาดกุมภวาปี อย่าลืมเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอกุมภวาปี ซึ่งตั้งอยู่เพียงระยะทาง 15 กิโลเมตรจากเส้นทางหลัก เมื่อถึงตัวอำเภอ, ท่านสามารถดำเนินการเดินทางเข้าสู่เกาะดอนแก้วได้โดยเสียเวลาประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น และที่นี่แหละท่านจะได้พบกับ "พระธาตุดอนแก้ว" ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูมิศาสตร์ หลังจากนั้น ไม่ต้องเสียเวลาเที่ยวทะเลบัวแดง โดยสามารถเดินทางผ่านเส้นทางตัดใหม่รอบหนองหานกุมภวาปี ซึ่งจะนำท่านสู่พระธาตุดอนแก้วได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

Tag : พระธาตุดอนแก้ว,พระมหาธาตุเจดีย์,บ้านดอนแก้ว,อำเภอกุมภวาปี,จังหวัดอุดรธานี,แม่น้ำลำปาว,หนองหาน

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ในช่วงฤดูหนาวบัวสายนับล้านดอกชูช่อบานสะพรั่งทั่วทั้งผืนน้ำ ดูราวกับเป็นผืนพรมสีชมพูปูลาดบนผิวน้ำกว้างสุดสายตา
วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดที่ประกอบไปด้วยการแกะสลัก ความสวยงามของสถาปัตยกรรม แบบไทยตั้งอยู่บนเนินเขา เกิดจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน
ล่องแพบ้านดอนแก้ว

ล่องแพบ้านดอนแก้ว

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ในบริเวณ ลำน้ำปาว หมู่บ้านดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อน นั่งเล่น บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยดอกบัวทั่วทั้งบริเวณ
วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ มีดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพื้นถิ่นอีสานแห่งนี้ สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.2502 - 2504 มีลักษณะ เป็นหอระฆังสร้างด้วยไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยม ในปัจจุบันหอระฆังไม้แห่งนี้ได้เลิกใช้แล้ว และอนุรักษ์ไว้เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เดิมเป็นท่าขึ้นเรือไป "เกาะดอนหลวง" เป็นสุดที่ใกล้ "ทะเลบัวแดง" นักส่องนกสามารถเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ แหล่งเพาะพันธุ์นกได้ง่าย
พระธาตุจอมศรี

พระธาตุจอมศรี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พระธาตุจอมศรี เดิมเป็นวัดร้าง มีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ก่อสร้างด้วยศิลาแลง(อิฐแดง) จึงได้นำชาวบ้านมาบูรณะสร้างหลังคาครอบองค์เจดีย์ไว้ จากนั้นชนรุ่นต่อๆมาก็พากันมาทำนุบำรุงองค์พระธาตุเรื่อยมา
บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากผืนดิน คลองน้ำบริเวณนี้ ไม่เคยจะแห้งเลย แม้จะแล้งแค่ไหน แต่ก็จะยังมีน้ำไหลออกมาที่ตาน้ำอยู่ตลอด
วัดป่าถ้ำผาดำ

วัดป่าถ้ำผาดำ

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สามารถมองเห็นได้ไกลจากถนนด้านล่าง ทางแยกเข้าอำเภอน้ำโสม
พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เป็นเกาะขนาดเล็กๆ กลางหนองหานในอำเภอกุมภวาปี และเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำปาว
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้