วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

Home » Nonthaburi Province » อำเภอบางบัวทอง » วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
Share to : Share to facebook

          วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 วัดนี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนอย่างลงตัว ซึ่งสามารถเห็นได้จากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและประติมากรรมต่างๆ ภายในวัด

          วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของ "วัดเล่งเน่ยยี่" ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกวัดจีนในประเทศไทยโดยทั่วไป และมีความเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดเล่งเน่ยยี่หลายแห่งในไทยมักมีลักษณะที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่มีอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมาที่ซับซ้อนและการผสมผสานของวัฒนธรรมทั้งสอง

          ในวัดเล่งเน่ยยี่ 2 นั้น ผู้เยี่ยมชมสามารถพบเห็นงานศิลปะที่มีรายละเอียดอ่อนช้อย รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ภายในวัดที่สะท้อนถึงความเคารพและศรัทธาต่อศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ วัดยังเป็นจุดรวมของชุมชนและเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ทำให้วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ทางศาสนา แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันของชุมชนและวัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศไทย

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)_1
รูปภาพจาก PAK STUDIO

ประวัติของวัดเล่งเน่ยยี่2

          "วัดเล่งเน่ยยี่" ซึ่งเดิมเป็นโรงเจขนาดเล็กบนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ได้เปิดโอกาสให้พุทธบริษัทชาวไทยและชาวจีนได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพิเศษนี้

          วัดเล่งเน่ยยี่นับเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีน ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและประเพณีการบูชา วัดนี้เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือจากชุมชนในท้องถิ่น ทั้งชาวไทยและชาวจีน และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง

          นอกจากนี้ วัดเล่งเน่ยยี่ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นที่ที่ชุมชนสามารถรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งทำให้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่รวมของความเชื่อและประเพณีเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายและการยอมรับในสังคมไทย

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)_2
รูปภาพจาก PAK STUDIO

          วัดเล่งเน่ยยี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญในด้านสถาปัตยกรรมและศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายาน ภายในบริเวณวัดนี้ประกอบด้วยวิหารต่างๆ ที่มีการออกแบบตามหลักปรัชญาและคติธรรมของศาสนาดังกล่าว โดยแต่ละวิหารมีความโดดเด่นและเป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่ง ตัวอย่างของวิหารที่สำคัญ ได้แก่ วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นที่สักการะพระกวนอิมที่เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่นับถือกันอย่างกว้างขวางในศาสนาพุทธมหายาน, วิหารหมื่นพุทธเจ้า ที่รวบรวมพระพุทธรูปนับหมื่นองค์, และวิหารบูรพาจารย์ ที่เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นและภาพวาดของบรรพบุรุษทางศาสนา

          นอกจากวิหารต่างๆ แล้ว วัดเล่งเน่ยยี่ยังประกอบด้วยห้องปฏิบัติธรรมที่ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนของพุทธศาสนา ที่พำนักสงฆ์ซึ่งเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่ประกอบด้วยห้องพัก ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาและถ่ายทอดคำสอนของพุทธศาสนาให้แก่ผู้สนใจ

          ทั้งหมดนี้ทำให้วัดเล่งเน่ยยี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมที่มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเยือนและศึกษาคติธรรมทางพุทธศาสน

Tag : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ,จังหวัดนนทบุรี,อำเภอบางบัวทอง,สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ,วัดเล่งเน่ยยี่ 2,โรงเจ,คนจีน,สถานที่ปฏิบัติธรรมคนจีน,นนทบุรี,สถานที่ปฏิบัติธรรม

Other information

Other tourist attractions in Nonthaburi Province

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

อำเภอบางบัวทอง , Nonthaburi Province
ในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายาน
AlapodShop[AlapodShop]
Our unisex t-shirts make the perfect gift for a friend, whether it's for a birthday gift or any special occasion.
 
Cutesy Monster Pals | Unisex t-shirt[Cutesy Monster Pals | Unisex t-shirt]
This t-shirt is everything you've dreamed of and more. It feels soft and lightweight, with the right amount of stretch. It's comfortable and flattering for all.
 
VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals[VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals]
These stickers are printed on durable, high opacity adhesive vinyl which makes them perfect for regular use, as well as for covering other stickers or paint. The high-quality vinyl ensures there are no bubbles when applying the stickers.
 
Cutesy Monster Pals | Toddler Short[Cutesy Monster Pals | Toddler Short]
Let your toddler do their thing while feeling super comfy and looking extra stylish in this short-sleeve jersey t-shirt from 100% cotton with a unique print. The tee is soft, durable, and bound to become the staple of your toddler's wardrobe.
 
Unisex t-shirt | Ghost Culture | Ghost Thai | [Unisex t-shirt | Ghost Culture | Ghost Thai | ]
Collection Ghost Artwork "Phi Pob"(ผีปอบ), an interesting series that delves into the mysterious and haunting world of one of Thailand's legendary ghosts
 
Unisex t-shirt | birthday gift | The Arrival of the future[Unisex t-shirt | birthday gift | The Arrival of the future]
concepts about Arrival of the future,melancholy, dreamlike, fantasy, surreal In the form of strange art
 
Unisex t-shirt | unique designs[Unisex t-shirt | unique designs]
Crafted from sustainable materials, this tee offers both comfort and eco-conscious fashion 100% combed and ring-spun cotton (Heather colors contain polyester)
 
Phi NangTani | Ghost Culture | Ghost Thai[Phi NangTani | Ghost Culture | Ghost Thai]
"Phi Nang Tanee" (ผีนางตานี), an interesting series that delves into the mysterious and haunting world of one of Thailand's legendary ghosts.
 
Toddler Short Sleeve Tee | Combed cotton | DTG Printing[Toddler Short Sleeve Tee | Combed cotton | DTG Printing]
Let your toddler do their thing while feeling super comfy and looking extra stylish in this short-sleeve jersey t-shirt from 100% cotton with a unique print. The tee is soft, durable, and bound to become the staple of your toddler's wardrobe.
 
VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals[VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals]
These stickers are printed on durable, high opacity adhesive vinyl which makes them perfect for regular use, as well as for covering other stickers or paint. The high-quality vinyl ensures there are no bubbles when applying the stickers.
 
VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals[VINYL STICKER SHEET | Cutesy Monster Pals]
High opacity film that’s impossible to see through. Fast and easy bubble-free application. Durable vinyl. 95µ density.
 
Cutesy Monster Pals | Unisex t-shirt[Cutesy Monster Pals | Unisex t-shirt]
This t-shirt is everything you've dreamed of and more. It feels soft and lightweight, with the right amount of stretch. It's comfortable and flattering for all.
 

Tourist attractions by province

Northern tourist

Northeast tourist

Central tourist

Eastern tourist

Southern tourist